Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Hvorfor er Matteus’ beretning om de første årene av Jesu liv forskjellig fra Lukas’ beretning?

Matteus’ beretning om hendelser knyttet til Jesu fødsel og de første årene av hans liv er litt forskjellig fra Lukas’ beretning fordi skribentene skrev om ting fra ulike synsvinkler.

Matteus’ beretning fokuserer på hendelser der Josef var involvert. Den forteller om hvordan Josef reagerte da han fikk vite at Maria var gravid, om den drømmen han hadde der en engel forklarte situasjonen, og om at han godtok forklaringen. (Matt 1:19–25) Videre forteller Matteus om Josefs drøm der en engel sa at Josef og familien måtte flykte til Egypt, om at de flyktet, om drømmen der en engel sa til Josef at de skulle dra tilbake til Israel, og om at de dro tilbake og bestemte seg for å slå seg ned i Nasaret. (Matt 2:13, 14, 19–23) I de to første kapitlene i Matteus’ evangelium står Josefs navn sju ganger, mens Marias navn står bare fire ganger.

Lukas’ beretning, derimot, fokuserer mye mer på Maria. Den forteller om da Maria fikk besøk av engelen Gabriel, om at hun reiste til sin slektning Elisabet, og om at hun lovpriste Jehova. (Luk 1:26–56) Lukas nevner også Simeons ord til Maria om de lidelsene Jesus skulle komme til å gjennomgå. Og i beretningen om familiens reise til templet da Jesus var tolv år, gjengir Lukas det Maria sa, ikke det Josef sa. Han legger til at disse begivenhetene gjorde dypt inntrykk på Maria. (Luk 2:19, 34, 35, 48, 51) I de to første kapitlene i Lukas’ evangelium blir Marias navn nevnt tolv ganger, mens Josefs navn blir nevnt bare tre ganger. Så Matteus fokuserer altså mer på hva Josef tenkte og gjorde, mens Lukas kommer med flere detaljer om Maria og det hun opplevde.

Slektsregistrene i de to evangeliene er også forskjellige. Matteus følger Josefs slektslinje og viser at Jesus som Josefs adoptivsønn hadde juridisk rett til å arve Davids kongedømme. Hvorfor hadde han det? Fordi Josef var en etterkommer av kong David gjennom Davids sønn Salomo. (Matt 1:6, 16) Men Lukas følger tydeligvis Marias slektslinje og viser at Jesus biologisk sett var arving til Davids kongedømme. (Rom 1:3) Hvorfor var han det? Fordi Maria var en etterkommer av kong David gjennom Davids sønn Natan. (Luk 3:31) Men hvorfor oppgir ikke Lukas Maria i Jesu slektsregister, når hun tross alt var Helis datter? Fordi det vanligvis var mennene som ble oppført i offisielle slektsregistre. Så når Lukas sier at Josef var sønn av Heli, forsto man det slik at Josef var Helis svigersønn. – Luk 3:23.

Jesu slektsregistre i disse to evangeliene er med på å bevise at Jesus var den lovte Messias. Jesu slektslinje var faktisk så kjent at selv ikke fariseerne og saddukeerne kunne benekte den. I dag er slektsregistrene i både Matteusevangeliet og Lukasevangeliet en del av grunnlaget for vår tro og gir oss tillit til at alle Guds løfter vil bli oppfylt.