Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 STUDIEARTIKKEL 15

Etterlign Jesus og bevar din indre fred

Etterlign Jesus og bevar din indre fred

«Guds fred, som overgår all forstand, skal beskytte deres hjerte og sinn.» – FIL 4:7.

SANG 113 Den freden vi har

INTRODUKSJON *

1, 2. Hvorfor var Jesus bekymret?

DEN siste dagen Jesus levde som menneske, var han bekymret. Han skulle snart lide en grusom død forårsaket av lovløse menn. Men det var ikke bare fordi han snart skulle dø, at han var bekymret. Jesus elsket sin Far inderlig og ønsket å glede ham. Han visste at hvis han var trofast under den vanskelige prøven som lå foran ham, ville han bidra til å opphøye Jehovas navn. Jesus elsket også menneskene, og han visste at vår mulighet til å få evig liv var avhengig av at han var trofast helt til døden.

2 Selv om Jesus var under stort press, følte han en indre fred. «Jeg gir dere min fred», sa han til apostlene. (Joh 14:27) Han hadde «Guds fred», den ro i hjerte og sinn som kommer av å ha et dyrebart forhold til Jehova. – Fil 4:6, 7.

3. Hva skal vi se på i denne artikkelen?

3 Ingen av oss kommer noen gang til å bli utsatt for det samme presset som Jesus måtte utholde, men alle som følger Jesus, vil møte prøvelser. (Matt 16:24, 25; Joh 15:20) Og i likhet med Jesus kommer vi fra tid til annen til å være bekymret. Hvordan kan vi hindre at bekymringene overmanner oss og tar fra oss vår fred i sinnet? La oss se på tre ting Jesus gjorde da han tjente på jorden, og på hvordan vi kan etterligne ham når vi møter prøvelser.

 JESUS FORTSATTE Å BE

Vi kan bevare vår indre fred ved å be (Se avsnittene 4–7)

4. Hvordan vet vi at Jesus ‘ba stadig’ det siste døgnet før han døde?

4 Les 1. Tessaloniker 5:17. Det siste døgnet Jesus levde på jorden, ba han ofte. Noen eksempler: Da han innstiftet høytiden til minne om sin død, ba han for brødet og vinen. (1. Kor 11:23–25) Før han og apostlene gikk fra det stedet der de hadde feiret påsken, ba han sammen med dem. (Joh 17:1–26) Da de kom til Oljeberget samme natt, ba han gjentatte ganger. (Matt 26:36–39, 42, 44) Og de aller siste ordene han sa før han døde, var en bønn. (Luk 23:46) Gjennom bønn inkluderte han altså Jehova i alle viktige hendelser dette betydningsfulle døgnet.

5. Hvorfor sviktet apostlenes mot?

5 En av grunnene til at Jesus kunne utholde de prøvelsene han ble utsatt for, var at han støttet seg til sin Far i bønn. Apostlene, derimot, fortsatte ikke å be den natten. Som følge av det sviktet motet deres da prøvens time kom. (Matt 26:40, 41, 43, 45, 56) Når vi møter prøvelser, er det bare ved å følge Jesu eksempel og «be stadig» at vi kan være trofaste. Hva kan vi be om?

6. Hvordan vil tro hjelpe oss til å bevare vår indre fred?

6 Vi kan be Jehova om å «gi oss mer tro». (Luk 17:5; Joh 14:1) Vi trenger tro, for Satan vil sette alle som følger Jesus, på prøve. (Luk 22:31) Hvordan vil tro hjelpe oss til å bevare vår indre fred også når vi møter den ene utfordringen etter den andre? Når vi har gjort alt vi med rimelighet kan for å takle en prøvelse, vil  tro få oss til å legge saken i Jehovas hender. Fordi vi stoler på at han kan ta seg av saken bedre enn vi selv kan, får vi fred i hjerte og sinn. – 1. Pet 5:6, 7.

7. Hva lærer du av det Robert har erfart?

7 Bønn hjelper oss til å bevare roen uansett hvilke prøvelser vi møter. En som har erfart det, er Robert, en trofast eldste som nå er i 80-årene. Han sier: «Rådet i Filipperne 4:6, 7 har hjulpet meg gjennom mange prøvelser i livet. Jeg har måttet takle økonomiske problemer. Og en gang mistet jeg for en stund det privilegiet å tjene som eldste.» Hva er det som har hjulpet Robert til å bevare sin indre fred? «Med en gang jeg begynner å føle meg bekymret, så ber jeg», sier han. «Jeg er overbevist om at jo oftere og jo mer inderlig jeg ber, jo større indre fred får jeg.»

JESUS VAR EN IVRIG FORKYNNER

Vi kan bevare vår indre fred ved å forkynne (Se avsnittene 8–10)

8. Hva er en annen grunn til at Jesus følte en indre fred, ifølge Johannes 8:29?

8 Les Johannes 8:29. Selv når Jesus ble forfulgt, følte han en indre fred, for han visste at hans trofaste utholdenhet gledet hans Far. Han var lydig selv når det var vanskelig for ham å være det. Han elsket sin Far og lot hele livet dreie seg om det å tjene ham. Før han kom til jorden, var han Guds «mesterarbeider». (Ordsp 8:30) Og da han var på jorden, var han ivrig etter å lære andre om sin Far. (Matt 6:9; Joh 5:17) Dette arbeidet ga Jesus stor glede. – Joh 4:34–36.

9. Hvordan kan det at vi engasjerer oss i forkynnelsesarbeidet, hjelpe oss til å bevare vår indre fred?

 9 Vi kan etterligne Jesus ved å være lydige mot Jehova og «alltid [ha] rikelig å gjøre i tjenesten for Herren». (1. Kor 15:58) Når vi er sterkt engasjert i forkynnelsesarbeidet, er det lettere for oss å se bekymringene våre i perspektiv. (Apg 18:5) De vi treffer i forkynnelsesarbeidet, har for eksempel ofte verre problemer enn vi har. Men når de lærer om Jehova og får kjærlighet til ham og følger hans råd, blir livet deres bedre, og de blir lykkeligere. Hver gang vi ser det skje, får vi større tillit til at Jehova vil ta seg av oss. Og den overbevisningen hjelper oss til å bevare vår indre fred. En søster som hele livet har slitt med depresjon og en sterk følelse av ikke å være noe verdt, har erfart dette. Hun sier: «Når jeg er travelt opptatt i tjenesten, er jeg mer følelsesmessig stabil og føler meg lykkeligere. Jeg tror det kommer av at det er når jeg er på feltet, at jeg føler meg nærmest Jehova.»

10. Hva lærer du av det Brenda har erfart?

10 Tenk også på det som en søster som heter Brenda, har erfart. Både hun og datteren har multippel sklerose. Brenda sitter i rullestol og har ikke så mye krefter. Hun forkynner fra dør til dør når hun kan, men for det meste forkynner hun ved å skrive brev. Hun forteller: «Da jeg mentalt og følelsesmessig hadde akseptert at jeg ikke kommer til å bli frisk i denne ordningen, kunne jeg fokusere mer på tjenesten. Når jeg forkynner, får jeg tankene vekk fra bekymringene mine. Jeg blir nødt til å konsentrere meg om å hjelpe dem jeg kontakter i menighetens distrikt. Og jeg blir hele tiden minnet om det håpet jeg har for framtiden.»

JESUS TOK IMOT HJELP FRA VENNER

Vi kan bevare vår indre fred ved å være sammen med gode venner (Se avsnittene 11–15)

11–13. (a) Hvordan viste apostlene og andre seg å være ekte venner for Jesus? (b) Hvilken virkning hadde Jesu venner på ham?

11 I hele den tiden da Jesus utførte sin utfordrende tjeneste, viste hans trofaste apostler at de var ekte venner av ham. De passet til beskrivelsen i Ordspråkene 18:24: «Det finnes ... venner som er mer lojale enn en bror.» Jesus satte stor pris på slike venner. I de årene han utførte sitt forkynnelsesarbeid, var det ingen av hans kjødelige brødre som trodde på ham. (Joh 7:3–5) På et tidspunkt mente familien hans til og med at han var blitt gal. (Mark 3:21) Men til de trofaste apostlene kunne Jesus si kvelden før han døde: «Det er dere som har holdt ut sammen med meg når jeg har møtt prøvelser.» – Luk 22:28.

12 Det hendte at apostlene skuffet Jesus, men han så forbi feilene deres og så at de trodde på ham. (Matt 26:40; Mark 10:13, 14; Joh 6:66–69) Den siste kvelden før han ble drept, sa han til sine lojale apostler: «Jeg har kalt dere venner, for jeg har fortalt dere alt det jeg har hørt av min Far.» (Joh 15:15) Vennene hans var utvilsomt til stor oppmuntring for ham. Den hjelpen de ga ham i tjenesten, fikk hjertet hans til å strømme over av glede. – Luk 10:17, 21.

13 I tillegg til apostlene hadde Jesus også andre venner, både menn og kvinner, som hjalp ham i forkynnelsesarbeidet og på andre praktiske måter. Noen åpnet hjemmet sitt for ham, slik at han hadde et sted å spise et måltid. (Luk 10: 38–42; Joh 12:1, 2) Andre reiste rundt sammen med ham og delte det de eide, med ham. (Luk 8:3) Jesus hadde gode venner fordi han var en god venn for dem. Han gjorde gode ting mot dem og hadde ikke urimelige forventninger til dem. Selv om han var fullkommen, satte han pris på den hjelpen og støtten hans ufullkomne venner ga ham. Og de hjalp ham uten tvil til å bevare sin indre fred.

14, 15. Hvordan kan vi få gode venner, og hvordan kan de hjelpe oss?

14 Gode venner vil hjelpe oss til å fortsette å være lojale mot Jehova. Og den beste måten å få gode venner på er å være en god venn. (Matt 7:12) Bibelen oppfordrer oss til å gjøre godt mot andre, spesielt dem «som trenger det». (Ef 4:28) Kan du komme på noen i menigheten din som du kan hjelpe? Kan du for eksempel gjøre innkjøp for en som ikke kan komme seg ut? Kan du lage et måltid til en familie som har det vanskelig økonomisk? Hvis du vet hvordan man bruker nettstedet jw.org® og JW Library®-appen, kan du da hjelpe andre i menigheten til å få tilgang til de skattene som finnes der? Når vi er opptatt med å hjelpe andre, er det mer sannsynlig at vi er lykkelige. – Apg 20:35.

15 Vennene våre vil støtte oss når vi møter prøvelser, og hjelpe oss til å bevare vår indre fred. Akkurat som Elihu lyttet når Job snakket om vanskelighetene sine, hjelper våre venner oss ved tålmodig å lytte når vi setter ord på det  som bekymrer oss. (Job 32:4) Vi bør ikke forvente at vennene våre tar avgjørelser for oss, men det er klokt av oss å høre på de bibelske rådene de kommer med. (Ordsp 15:22) Og i likhet med kong David, som ydmykt tok imot hjelp fra venner, bør vi ikke være for stolte til å ta imot hjelp fra vennene våre når vi har behov for det. (2. Sam 17:27–29) Slike gode venner er virkelig en gave fra Jehova. – Jak 1:17.

BEVAR DIN INDRE FRED

16. Hvordan kan vi få indre fred, ifølge Filipperne 4:6, 7? Forklar.

16 Les Filipperne 4:6, 7. Hvorfor sier Jehova at vi kan få den freden han gir, «ved Kristus Jesus»? Fordi vi kan få varig fred i sinn og hjerte bare hvis vi har tro på Jesus og den rollen han har i Jehovas hensikt. Ved hjelp av Jesu gjenløsningsoffer kan vi for eksempel få tilgivelse for alle våre synder. (1. Joh 2:12) For en lettelse det er for oss å vite det! Som Konge i Guds rike skal Jesus rette opp igjen en hvilken som helst skade som Satan og hans verden har påført oss. (Jes 65:17; 1. Joh 3:8; Åp 21:3, 4) For et fantastisk håp dette gir oss! Og selv om Jesus har gitt oss et utfordrende oppdrag, er han med oss og støtter oss gjennom de siste dager for denne verdensordningen. (Matt 28:19, 20) Dette gir oss stort mot! Lettelse, håp og mot – dette er noen av de solide grunnsteinene som vår fred i sinnet er bygd på.

17. (a) Hvordan kan en kristen bevare sin indre fred? (b) Hva vil vi være i stand til, som lovt i Johannes 16:33?

17 Så hvordan kan du bevare freden i sinnet når du opplever store prøvelser? Det kan du gjøre ved å etterligne Jesus. For det første: Be, og fortsett å be. For det andre: Vær lydig mot Jehova og vær ivrig etter å forkynne, også når det er vanskelig. Og for det tredje: Støtt deg til vennene dine og la dem hjelpe deg gjennom prøvelsene. Da vil Guds fred beskytte ditt hjerte og sinn. Og i likhet med Jesus vil du seire over en hvilken som helst prøvelse. – Les Johannes 16:33.

SANG 41 Lytt til min bønn

^ avsn. 5 Vi har alle sammen problemer som kan gjøre det vanskelig for oss å ha indre fred. Denne artikkelen tar for seg tre ting Jesus gjorde, og som vi også kan gjøre for å bevare vår indre fred, selv under alvorlige prøvelser.