Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  April 2017

Hva vil forsvinne når Guds rike kommer?

Hva vil forsvinne når Guds rike kommer?

«Verden forsvinner, og det gjør også dens begjær, men den som gjør Guds vilje, blir for evig.» – 1. JOH 2:17.

SANGER: 134, 24

1, 2. (a) Hvilke likheter er det mellom denne verdensordningen og en dødsdømt kriminell? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hva vil alle i himmelen og på jorden føle etter at denne onde verden har blitt ødelagt?

EN FARLIG kriminell blir ført fra cellen sin og nedover korridoren i fengslet. Tunge jerndører smeller igjen bak ham. «Her kommer en død mann!» roper fengselsbetjentene. Hvorfor gjør de det? Mannen ser jo relativt frisk ut. Men han er dømt til døden, og de fører ham til det stedet hvor han skal bli henrettet. Han er så godt som død. *

2 Den nåværende, onde verden er på en måte lik den mannen som er dømt til døden. Den har for lengst fått sin dødsdom, og dommen vil snart bli fullbyrdet. Bibelen sier: «Verden forsvinner.» (1. Joh 2:17) Men det er en viss forskjell på denne verden og den dødsdømte fangen. Når fangen skal henrettes, vil kanskje noen protestere mot dommen, sette spørsmålstegn ved den og håpe på at henrettelsen blir utsatt i siste øyeblikk. Men når det gjelder denne verden,  er dommen avsagt av universets Overherre, som er fullkomment rettferdig. (5. Mos 32:4) Fullbyrdelsen av dommen vil ikke bli utsatt, og det vil ikke være noen tvil om at dommen er rettferdig. Etter at denne verdensordningen har blitt ødelagt, vil alle i himmelen og på jorden være enige i at rettferdigheten har seiret. Lettelsen vil være enorm!

3. Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

3 Hva er det som vil bli borte når «verden forsvinner»? Mye av det som folk i dag betrakter som vanlige trekk ved livet. Er dette dårlig nytt? Absolutt ikke! Det er faktisk en viktig del av det «gode budskap om riket». (Matt 24:14) I denne artikkelen skal vi se på fire store problemer som vil forsvinne når Guds rike kommer: onde mennesker, moralsk ødelagte organisasjoner, urette handlinger og dårlige leveforhold. Vi skal få svar på tre spørsmål: (1) Hvordan blir vi berørt av disse problemene nå? (2) Hva kommer Jehova til å gjøre med dem? (3) Hva vil komme i stedet?

ONDE MENNESKER

4. På hvilke måter blir vi berørt av onde mennesker nå?

4 Hvordan blir vi berørt av onde mennesker nå? Etter at apostelen Paulus hadde forutsagt at vår tid ville være ‘kritisk’ og ‘vanskelig å mestre’, skrev han: «Onde mennesker og bedragere vil gå fra vondt til verre.» (2. Tim 3:1–5, 13) Har du sett disse profetiske ordene bli oppfylt? Mange av oss har blitt offer for onde mennesker, deriblant trangsynte hatere, brutale voldsmenn og farlige kriminelle. Noen gjør onde ting helt åpenlyst, andre skjuler det gale de gjør, og gir inntrykk av å være rettferdige. Selv om vi personlig kanskje ikke har blitt offer for en forbrytelse, blir vi likevel berørt av det onde mennesker gjør. Vi får vondt inni oss når vi hører om den grusomme måten noen barn, eldre og andre forsvarsløse mennesker har blitt behandlet på. Onde mennesker oppfører seg noen ganger umenneskelig, dyrisk, til og med demonisk. (Jak 3:15) Heldigvis inneholder Jehovas Ord et godt budskap.

5. (a) Hvilken mulighet har onde mennesker fortsatt? (b) Hvordan vil det til slutt gå med dem som nekter å forandre seg?

5 Hva kommer Jehova til å gjøre? Han gir fortsatt onde mennesker mulighet til å forandre seg. (Jes 55:7) Som enkeltpersoner har de ennå ikke blitt dømt. Det er verdensordningen som har blitt dømt. Men hva med dem som nekter å forandre seg, som fortsetter å støtte denne ordningen helt fram til den store trengsel? Jehova har lovt å fjerne onde mennesker fra jorden. (Les Salme 37:10.) De onde føler seg kanskje trygge. Mange har lært seg å skjule det de holder på med, og i denne verden ser det ofte ut til at de slipper straff. (Job 21:7, 9) Men Bibelen minner oss på dette: «[Guds] øyne er på mannens veier, og han ser alle hans skritt. Det finnes intet mørke og ingen dyp skygge hvor de som praktiserer det som er skadelig, kan skjule seg.» (Job 34:21, 22) Det er ikke mulig å gjemme seg for Gud. Ingen kan lure ham, og ingen skygge er så mørk eller dyp at Gud ikke er i stand til å se fullstendig klart hva som befinner seg der. Og hvis vi etter Harmageddon ser etter de onde der de pleide å være, kommer de ikke til å være der. De vil være borte – for alltid! – Sal 37:12–15.

6. Hvem vil få leve når de onde er borte, og hvorfor er dette et godt budskap?

 6 Hvem vil få leve når de onde er borte? Jehova gir dette hjertevarmende løftet: «De saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» Senere i den samme salmen leser vi: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» (Sal 37:11, 29) Hvem er «de saktmodige» og «de rettferdige»? De saktmodige er de som ydmykt tar imot undervisning og veiledning fra Jehova. De rettferdige er de som elsker å gjøre det som er rett i Jehovas øyne. I dagens verden er det langt flere onde enn rettferdige. Men i den nye verden kommer de saktmodige og de rettferdige verken til å være i mindretall eller i flertall – de kommer til å være de eneste som lever. Med en befolkning som består av slike mennesker, kommer jorden virkelig til å være et paradis!

MORALSK ØDELAGTE ORGANISASJONER

7. Hvordan blir vi berørt av moralsk ødelagte organisasjoner i dag?

7 Hvordan blir vi berørt av moralsk ødelagte organisasjoner nå? Mye av det onde som skjer i denne verden, skyldes ikke enkeltpersoner, men organisasjoner. Tenk for eksempel på de religiøse organisasjonene som har ført millioner bak lyset når det gjelder hvem Gud er, om man kan stole på Bibelen, hvilken framtid jorden og menneskene har, og mange andre ting. Og hva med styresmakter som støtter krig og etnisk vold, undertrykker fattige og forsvarsløse og skaffer seg makt og rikdom ved å favorisere noen og å ta imot bestikkelser? Eller hva med grådige selskaper som forurenser miljøet, tapper naturressurser og utnytter godtroende forbrukere for å skaffe noen få personer enorm rikdom mens millioner lever i fattigdom? Det er ingen tvil om at mange organisasjoner er ansvarlige for mye av elendigheten i dagens verden.

8. Hva sier Bibelen vil skje med organisasjoner som mange i dag ser på som solide?

8 Hva kommer Jehova til å gjøre? Den store trengsel vil begynne når de politiske maktene vender seg mot alle organisasjoner innenfor falsk religion. Bibelen beskriver disse religiøse organisasjonene som en prostituert som har navnet Babylon den store. (Åp 17:1, 2, 16; 18:1–4) De vil bli fullstendig tilintetgjort. Men hva med alle de andre organisasjonene som skaper dårlige forhold? I Bibelen blir organisasjoner og institusjoner som virker solide i dag, omtalt som fjell og øyer. (Les Åpenbaringen 6:14.) Guds Ord forutsier imidlertid at styresmaktene og alle andre organisasjoner som ikke støtter Guds rike, vil bli tilintetgjort. Dette vil være det siste som skjer i den store trengsel. (Jer 25:31–33) Etter det kommer det ikke til å finnes noen organisasjoner som skaper dårlige forhold!

9. Hvorfor kan vi være sikre på at den nye jord kommer til å være godt organisert?

9 Hva vil erstatte moralsk ødelagte organisasjoner? Kommer det til å finnes noen organisasjon på jorden etter Harmageddon? Bibelen sier: «Vi venter i samsvar med hans løfte nye himler og en ny jord, og der skal rettferdighet bo.» (2. Pet 3:13) De gamle himlene og den gamle jorden, de moralsk ødelagte organisasjonene og det menneskestyrte samfunnet, vil være borte. Hva vil komme i stedet? «Nye himler  og en ny jord.» De nye himler er en ny regjering, Guds rike med Jesus Kristus som konge. Den nye jord er de menneskene som denne regjeringen hersker over. Kristus og hans 144 000 medregenter vil på en fullkommen måte gjenspeile personligheten til Jehova Gud, som er en ordens Gud. (1. Kor 14:33) Den nye jord vil derfor være godt organisert. Det vil være bra menn som tar hånd om ting. (Sal 45:16) De vil bli ledet av Kristus og de 144 000. Forestill deg en tid da alle organisasjoner som skaper dårlige forhold, vil være erstattet av én forent organisasjon som alltid kommer til å ha høy moral!

URETTE HANDLINGER

10. Hvilke urette handlinger er vanlige der du bor, og hvordan blir du og familien din berørt av dette?

10 Hvordan blir vi berørt av urette handlinger nå? Vi lever i en verden som er gjennomsyret av umoral, uærlighet og brutale voldshandlinger. For foreldre er det ofte en kamp å beskytte barna sine mot slike ting. Underholdningsindustrien gjør stadig mer for å få alle slags urette handlinger til å virke tiltrekkende og gjør samtidig narr av Guds normer for rett og galt. (Jes 5:20) Sanne kristne gjør det de kan for ikke å bli påvirket av denne trenden. De anstrenger seg for å bevare et godt forhold til Jehova i en verden som ikke respekterer hans normer.

11. Hva lærer vi av Jehovas dom over Sodoma og Gomorra?

11 Hva kommer Jehova til å gjøre med urette handlinger? Tenk over det han gjorde med de urette handlingene som var vanlige i Sodoma og Gomorra. (Les 2. Peter 2:6–8.) Lot var en rettferdig mann, og det var vondt for ham og familien hans å se og høre om alt det urette som folk rundt dem drev med. Da Jehova ødela hele området, gjorde han mer enn å sette en stopper for de urette handlingene som foregikk der. Han «dannet et mønster for ugudelige når det gjelder ting som skal komme». Jehova gjorde slutt på umoralske handlinger på den tiden, og det kommer han også til å gjøre når han ødelegger den nåværende verdensordningen.

12. Hva ser du fram til å gjøre når denne gamle verden er borte?

12 Hva vil urette handlinger bli erstattet med? Jorden kommer til å være bebodd av engasjerte og lykkelige mennesker. Tenk så spennende det vil bli å gjøre jorden til et paradis og å bygge hus til seg selv og dem man er glad i! Og tenk på hvordan det vil bli å kunne ønske millioner av mennesker tilbake til livet og å være med på å lære dem om Jehovas veier og om hvordan Jehova har handlet med menneskene opp gjennom historien. (Jes 65:21, 22; Apg 24:15) Livet vårt kommer til å være fullt av aktiviteter som gir oss glede og bringer ære til Jehova!

DÅRLIGE LEVEFORHOLD

13. Hvilke følger har det fått for hele verden at Satan, Adam og Eva gjorde opprør?

13 Hvordan blir vi berørt av dårlige leveforhold nå? Onde mennesker, moralsk ødelagte organisasjoner og urette handlinger har i høy grad bidratt til dårlige leveforhold. Hvem av oss kan si at vi er uberørt av krig, fattigdom eller rasisme? Og hva med sykdom og død? Alt dette er en direkte følge av at tre onde personer – Satan, Adam og Eva – gjorde opprør mot Jehova. Ingen av oss kan  slippe unna det kaoset som opprøret deres har ført til.

14. Hva kommer Jehova til å gjøre med dårlige leveforhold? Nevn et eksempel.

14 Hva kommer Jehova til å gjøre med dårlige leveforhold? Jehova lover å gjøre slutt på krig for alltid. (Les Salme 46:8, 9.) Han skal fjerne sykdom. (Jes 33:24) Han skal «oppsluke døden for evig»! (Jes 25:8) Han skal gjøre slutt på fattigdom. (Sal 72:12–16) Ja, Jehova kommer til å gjøre slutt på alt som gjør livet vanskelig i dagens verden. Og når han fjerner den nedbrytende påvirkningen fra Satan og demonene, vil den dårlige ‘luften’ i denne verden endelig være borte. – Ef 2:2.

Forestill deg en verden uten krig, sykdom og død! (Se avsnitt 15)

15. Hva vil være borte for bestandig etter Harmageddon?

15 Kan du forestille deg en verden uten krig, sykdom og død? Ingen hærer, flyvåpen eller mariner! Ingen våpen eller krigsminnesmerker! Ingen sykehus, leger, sykepleiere eller helseforsikringer! Ingen likhus, begravelsesbyråer eller gravlunder! Og når det ikke lenger finnes kriminalitet, vil det ikke være behov for alarmsystemer, sikkerhetsvakter og politi og kanskje heller ikke for låser og nøkler. Alle de dårlige forholdene som har gitt oss så mange bekymringer, vil være borte for bestandig.

16, 17. (a) Hvordan vil det bli etter Harmageddon? (b) Hva må vi gjøre for å få fortsette å leve når denne gamle verden forsvinner?

16 Hvordan kommer livet til å bli når det ikke lenger finnes dårlige leveforhold? Det kan være vanskelig å fatte hvor fint det faktisk vil bli. Vi er så vant til livet i denne gamle verden at vi kanskje ikke lenger reagerer på hvor ille forholdene egentlig er. Vi kan illustrere det slik: Folk som bor i nærheten av en travel busstasjon, slutter kanskje å legge merke til støyen, og folk som bor i nærheten av en søppelplass, slutter kanskje å legge merke til lukten. Men for en lettelse det vil være når alt negativt har blitt fjernet!

17 Hva vil komme i stedet for de påkjenningene vi blir utsatt for nå? Salme 37:11 sier at vi vil ‘finne vår dypeste glede i den store fred’. Det er dette Jehova ønsker at du skal få oppleve. Gjør derfor alt du kan for å holde deg nær til ham og hans organisasjon nå i de vanskelige siste dager! Tenk ofte på det du håper på, se det for deg og gjør det virkelig i ditt sinn og hjerte – og fortell så mange som mulig om den nye verden! (1. Tim 4:15, 16; 1. Pet 3:15) Hvis du gjør det, vil du få fortsette å leve når denne gamle verden forsvinner. Du kommer til å få et glederikt liv i all evighet!

^ avsn. 1 Dette avsnittet beskriver en praksis som var vanlig i noen amerikanske fengsler for mange år siden.