Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«Hele jordens Dommer» gjør alltid det som er rett

«Hele jordens Dommer» gjør alltid det som er rett

«Klippen – fullkomment er hans verk, for alle hans veier er rettvishet.» – 5. MOS 32:4.

SANGER: 112, 89

1. Hvordan viste Abraham at han hadde tillit til at Jehova er rettferdig? (Se det første bildet i artikkelen.)

«KOMMER ikke hele jordens Dommer til å gjøre det som er rett?» (1. Mos 18:25) Slik uttrykte Abraham tillit til at Jehova ville dømme Sodoma og Gomorra på en fullkomment rettferdig måte. Abraham mente at det ville være urettferdig av Jehova å «la den rettferdige dø sammen med den onde», og at det var «utenkelig» at Jehova ville gjøre noe slikt. Omkring 400 år senere fikk Moses beskjed om å skrive dette om Jehova: «Klippen – fullkomment er hans verk, for alle hans veier er rettvishet. En trofasthetens Gud, hos hvem det ikke er urett; rettferdig og rettskaffen er han.» – 5. Mos 31:19; 32:4.

2. Hvorfor kan vi si at Jehova ikke er i stand til å være urettferdig?

2 Hvorfor kunne Abraham være sikker på at Jehova alltid dømmer rettferdig? Fordi Jehova er det fremste eksemplet når det gjelder å vurdere ting på en rett og rettferdig måte. Ordene «rett» og «rettferdighet» er ofte brukt sammen i De hebraiske skrifter og betyr omtrent  det samme. Siden Jehovas normer er rettferdige, vil hans syn på ting alltid være det rette. Bibelen sier til og med at «han elsker rettferdighet og rett». – Sal 33:5.

3. Nevn et eksempel på urettferdighet i dagens verden.

3 Det er oppmuntrende å vite at Jehova alltid er rettferdig. I dagens verden kan man imidlertid bli offer for grov urettferdighet. Noen har for eksempel blitt dømt og fengslet for en forbrytelse de ikke har begått, og har ikke blitt løslatt før DNA-prøver mange år senere viste at de faktisk var uskyldige. Det er ikke rart om de som har opplevd noe slikt, blir frustrerte og sinte. Men det kan skje ting som for kristne kan føles enda mer urettferdig.

I MENIGHETEN

4. Hvordan kan troen vår bli satt på prøve?

4 Vi må regne med at vi av og til vil bli urettferdig behandlet av noen utenfor menigheten. Men troen vår kan bli satt på prøve hvis vi ser eller opplever noe i menigheten som virker urettferdig. Hvordan reagerer du hvis du mener at noen i menigheten har behandlet deg dårlig? Vil du la det få deg til å snuble?

5. Hvorfor bør det ikke overraske oss hvis vi ser eller opplever noe urettferdig i menigheten?

5 Vi er alle ufullkomne og gjør feil, og det kan derfor hende at vi blir urettferdig behandlet, eller at vi selv behandler noen i menigheten urettferdig. (1. Joh 1:8) Selv om det er sjelden at det skjer noe slikt, vil trofaste kristne ikke bli overrasket eller snuble. Jehova har gitt oss praktisk veiledning i sitt Ord som kan hjelpe oss til å fortsette å være lojale også hvis vi blir dårlig behandlet av en bror eller søster. – Sal 55:12–14.

6, 7. Hvordan ble en bror urettferdig behandlet av trosfeller, og hvilke egenskaper hjalp ham til å takle situasjonen på en god måte?

6 Tenk på det som Willi Diehl opplevde. Fra 1931 tjente bror Diehl trofast på Betel i Bern i Sveits. I 1946 gikk han i den åttende klassen på Gilead-skolen i staten New York. Etter hvert fikk han i oppdrag å være kretstilsynsmann i Sveits. I sin livshistorie sa bror Diehl: «I mai 1949 fortalte jeg avdelingskontoret i Bern at jeg hadde tenkt å gifte meg.» Hvordan reagerte kontoret i Bern? «Ingen andre privilegier enn alminnelig pionertjeneste.» Bror Diehl fortalte videre: «Jeg fikk ikke lov til å holde foredrag ... Det var mange som sluttet å hilse på oss og behandlet oss som utstøtte.»

7 Hvordan taklet bror Diehl denne situasjonen? Han fortalte: «Vi visste at det å gifte seg ikke var ubibelsk, så vi søkte ly i bønn og satte vår lit til Jehova.» Etter hvert ble det feilaktige synet på ekteskapet som hadde ført til denne urettferdige behandlingen, korrigert, og bror Diehl fikk tjenesteprivilegiene sine tilbake. Jehova velsignet ham for hans lojalitet. * Vi bør spørre oss selv: Hvordan ville jeg ha reagert på en slik urettferdighet? Ville jeg hatt et åndelig syn på saken, slik bror Diehl hadde? Ville jeg  tålmodig ha ventet på Jehova, eller ville jeg ha tatt saken i egne hender? – Ordsp 11:2; les Mika 7:7.

8. Hvorfor kan man ta feil når man mener at man selv eller en annen har blitt urettferdig behandlet?

8 På den annen side kan det være at man tar feil når man mener at man selv eller en annen i menigheten har blitt urettferdig behandlet. Det kan hende at man misforstår en situasjon eller ikke kjenner alle fakta. Men enten vi har rett eller tar feil, må vi be til Jehova, stole på ham og fortsette å være lojale. Da vil vi aldri ‘bli rasende’ på Jehova. – Les Ordspråkene 19:3.

9. Hva skal vi se på i denne og den neste artikkelen?

9 Vi skal ta for oss tre tilfeller der noen som tjente Jehova i bibelsk tid, ble urettferdig behandlet. I denne artikkelen skal vi se på hvordan Abrahams oldebarn Josef ble behandlet av brødrene sine. I den neste artikkelen skal vi se på hvordan Jehova behandlet kong Akab, og på noe apostelen Peter gjorde i Antiokia i Syria. Tenk over hvordan dette stoffet kan hjelpe deg til å fokusere på åndelige ting og bevare et godt forhold til Jehova, spesielt når du mener at du har blitt urettferdig behandlet.

JOSEF – ET OFFER FOR URETTFERDIGHET

10, 11. (a) Hva slags urettferdig behandling opplevde Josef? (b) Hvilken mulighet fikk Josef mens han var i fengsel?

10 Josef, en trofast tjener for Jehova, ble urettferdig behandlet, ikke bare av fremmede, men til og med av sine egne brødre. Da Josef var i slutten av tenårene, ble han tatt til fange av brødrene sine og solgt som slave. Mot sin vilje ble han ført til et fremmed land, Egypt. (1. Mos 37:23–28; 42:21) Etter en tid ble han uskyldig anklaget for voldtekt og fengslet uten dom. (1. Mos 39:17–20) Den vanskelige tiden som slave og fange varte i cirka 13 år. Hva kan vi lære av det Josef opplevde, som vil hjelpe oss hvis vi blir urettferdig behandlet av våre brødre og søstre?

11 Josef fikk mulighet til å fortelle en medfange om saken sin. Denne fangen hadde vært sjef for munnskjenkene hos kongen. I fengselet hadde han en drøm som Jehova satte Josef i stand til å tyde. Josef forklarte at munnskjenken ville få tilbake den stillingen han hadde hatt ved faraos hoff. Han benyttet samtidig muligheten til å fortelle om sin egen situasjon. Vi kan lære noe viktig, ikke bare av det Josef sa, men også av det han ikke sa. – 1. Mos 40:5–13.

12, 13. (a) Hvordan viser det Josef sa til munnskjenken, at han ikke godtok den urettferdige behandlingen han ble utsatt for? (b) Hva lot Josef sannsynligvis være å fortelle munnskjenken?

12 Les 1. Mosebok 40:14, 15. Legg merke til at Josef sa at han hadde blitt «bortført». Det ordet som Bibelen bruker her, kan også oversettes med «stjålet». Josef var helt klart et offer for urettferdighet. Han sa også at han ikke var skyldig i det han var fengslet for. Og han ba munnskjenken nevne ham for farao. Hvorfor?  Han sa: «Du må få meg ut av dette huset.»

13 Er dette ordene til en mann som passivt hadde godtatt situasjonen og gitt opp? På ingen måte! Josef visste veldig godt at han hadde blitt utsatt for mye som ikke var rettferdig. Han forklarte situasjonen tydelig for munnskjenken, som kanskje ville være i stand til å hjelpe ham. Men legg merke til at det ikke er noe i Bibelen som tyder på at Josef noen gang fortalte noen – selv ikke farao – at det var brødrene hans som hadde fått ham bortført. Og da brødrene hans hadde kommet til Egypt og fått et godt forhold til Josef, tok farao vennlig imot dem og inviterte dem til å bosette seg der og nyte «det gode i hele Egypts land». – 1. Mos 45:16–20.

Negativt snakk kan gjøre at et problem kommer ut av kontroll (Se avsnitt 14)

14. Hva vil hindre oss i å si noe negativt hvis vi skulle bli urettferdig behandlet av noen i menigheten?

14 Å føle seg urettferdig behandlet er ingen unnskyldning for å spre skadelig sladder. Hvis noen i menigheten har begått en alvorlig synd, er det naturligvis helt riktig å søke hjelp hos de eldste og å fortelle dem hva som har skjedd. (3. Mos 5:1) Men i mange tilfeller der det ikke dreier seg om en alvorlig synd, er det kanskje mulig å løse en uoverensstemmelse uten å involvere andre, heller ikke de eldste. (Les Matteus 5:23, 24; 18:15.) Vi bør lojalt følge bibelske prinsipper i slike situasjoner. Og kanskje vi oppdager at vi faktisk ikke ble urettferdig behandlet. Vi vil være glade for at vi ikke baksnakket vår bror eller søster og dermed gjorde situasjonen verre. Husk at enten vi har rett eller tar feil, vil det å si noe sårende aldri gjøre situasjonen bedre. Vår lojalitet mot Jehova og mot våre brødre og søstre vil hindre oss i å begå en slik feil. Salmisten sa om  «den som vandrer uklanderlig»: «Han har ikke baktalt med sin tunge. Mot sin neste har han ikke gjort noe ondt, og ingen skam har han ført over den som står ham nær.» – Sal 15:2, 3; Jak 3:5.

TA VARE PÅ FORHOLDET TIL JEHOVA

15. Hvordan ble det at Josef tok vare på sitt forhold til Jehova, til velsignelse for ham?

15 Det er noe enda viktigere vi kan lære av Josef. Etter de 13 vanskelige årene viste Josef at han fortsatt hadde Jehovas syn på tingene. (1. Mos 45:5–8) Han ga aldri Jehova skylden for den vanskelige situasjonen han var i. Selv om han ikke glemte det han hadde vært utsatt for, ble han ikke bitter. Og framfor alt lot han ikke andres ufullkommenheter og urette handlinger få komme mellom ham og Jehova. Fordi Josef var lojal, fikk han mulighet til å se hvordan Jehova gjorde slutt på de urettferdige forholdene og velsignet ham og familien hans.

16. Hvorfor bør vi holde oss enda nærere til Jehova hvis vi føler oss urettferdig behandlet av en trosfelle?

16 Vi må på lignende måte verdsette og ta vare på vårt forhold til Jehova. Vi må aldri la ufullkommenhetene til våre brødre og søstre få komme mellom oss og vår Gud, som vi er så glad i. (Rom 8:38, 39) Hvis vi føler oss urettferdig behandlet av en trosfelle, bør vi etterligne Josef ved å holde oss enda nærere til Jehova og gå inn for å ha hans syn på tingene. Når vi har gjort alt vi kan for å løse en sak ved å følge Bibelens prinsipper, må vi legge saken i Jehovas hender og stole på at Jehova vil ordne opp til den tiden og på den måten han mener er best.

STOL PÅ «HELE JORDENS DOMMER»

17. Hvordan kan vi vise at vi stoler på «hele jordens Dommer»?

17 Så lenge vi lever i denne verden, må vi regne med å oppleve urettferdighet. En sjelden gang kan det være at du eller noen du kjenner, ser eller opplever noe i menigheten som virker urettferdig. Ikke la det få deg til å snuble. (Sal 119:165) Stol lojalt på Gud og be til ham om hjelp. Og husk at du sannsynligvis ikke ser hele bildet, eller at du kan ha misforstått noe. Som vi lærte av Josefs eksempel, må vi unngå negativt snakk, som bare gjør en situasjon verre. Vi vil ikke ta saken i egne hender, men vil i stedet være fast bestemt på å forbli lojale og tålmodig vente på at Jehova ordner opp. Da vil vi få Jehovas godkjennelse og velsignelse, slik Josef fikk. Vi kan være sikre på at Jehova, «hele jordens Dommer», alltid vil gjøre det som er rett, «for alle hans veier er rettvishet». – 1. Mos 18:25; 5. Mos 32:4.

18. Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

18 I den neste artikkelen skal vi se på to andre tilfeller der noen som tjente Jehova i bibelsk tid, ble urettferdig behandlet. Når vi studerer disse beretningene, vil vi se at det at vi har Jehovas syn på rettferdighet, innebærer at vi må være ydmyke og være villige til å tilgi.

^ avsn. 7 Se Willi Diehls livshistorie, «Jehova er min Gud, som jeg setter min lit til», i Vakttårnet for 1. november 1991.