Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  April 2016

Fortsett å være nøytral i en splittet verden

Fortsett å være nøytral i en splittet verden

«Betal da tilbake ... til Gud de ting som Guds er.» – MATT 22:21.

SANGER: 33, 137

1. Hva innebærer det å være lydig både mot Gud og mot myndighetene?

BIBELEN sier at vi må være lydige mot myndighetene i denne verden, men den sier også at vi må adlyde Gud mer enn mennesker. (Apg 5:29; Tit 3:1) Jesus sa: «Betal da tilbake til keiseren de ting som keiserens er, men til Gud de ting som Guds er.» [1] (Matt 22:21) Hvordan følger vi i praksis dette prinsippet om relativ underordning under myndighetene? Vi underordner oss myndighetene i det landet vi bor i, ved å følge lovene, vise respekt for myndighetspersoner og betale skatt. (Rom 13:7) Men hvis myndighetene krever noe av oss som vil bety at vi er ulydige mot Gud, nekter vi å gjøre det, men på en respektfull måte.

2. Hvordan viser vi at vi ikke tar parti i denne verdens politikk?

2 Vi betaler tilbake til Gud det som rettmessig er hans, blant annet ved å forbli nøytrale i verdens politiske saker. (Jes 2:4) Derfor vil vi ikke motarbeide regjeringer som Jehova tillater å eksistere. (Rom 13:1, 2) Vi vil heller ikke fremme patriotisk eller nasjonalistisk virksomhet. Vi driver ikke med  lobbyvirksomhet, stemmer ikke ved politiske valg, stiller ikke til valg og prøver ikke å skifte ut regjeringer.

3. Hvorfor må vi være nøytrale?

3 Bibelen gir oss flere grunner til at Gud krever at vi er nøytrale. For eksempel følger vi hans Sønns, Jesu Kristi, eksempel og lære ved ‘ikke å være en del av verden’. Det innebærer at vi ikke deltar i politikk og kriger. (Joh 6:15; 17:16) Vi må forbli nøytrale for å kunne være lojale borgere av Guds rike. Hvordan skulle vi ellers kunne ha en ren samvittighet når vi forkynner det gode budskap om at Guds rike er den eneste løsningen på menneskenes problemer? Og i motsetning til religionssamfunn som skaper splittelse blant sine medlemmer ved å blande seg opp i politikk, hjelper den sanne religion oss til å ta vare på enheten i vårt internasjonale brorskap ved å lære oss å være nøytrale. – 1. Pet 2:17.

4. (a) Hvordan vet vi at det vil bli stadig vanskeligere å være nøytral? (b) Hvorfor bør vi forberede oss nå på å fortsette å være nøytrale?

4 Der vi bor, er kanskje den politiske situasjonen rolig, og det kan være at myndighetene virker tolerante overfor den sanne religion. Men vi må regne med at det vil bli stadig vanskeligere å være nøytral etter hvert som vi nærmer oss slutten for Satans verden. Verden er full av mennesker som er «uforsonlige» og «egensindige», så den vil bare bli mer og mer splittet og polarisert. (2. Tim 3:3, 4) Noen av våre brødre og søstre har allerede møtt uventede prøver på sin nøytralitet på grunn av raske politiske endringer i det landet de bor i. Ser du hvor viktig det er at vi nå styrker vår beslutning om å være nøytrale? Hvis vi venter til vi kommer i en vanskelig situasjon, kan det være at vi inngår kompromiss, slik at vi ikke lenger er nøytrale. Så hvordan kan vi forberede oss på å bevare vår nøytralitet i en splittet verden? Vi skal nå se på fire ting som kan hjelpe oss.

HA SAMME SYN SOM JEHOVA PÅ JORDISKE STYRESMAKTER

5. Hvordan ser Jehova på jordiske styresmakter?

5 For det første: For å kunne være nøytrale må vi se på politiske systemer på samme måte som Jehova gjør. Selv om noen styresmakter kanskje ser ut til å være rettferdige, har det aldri vært en del av Jehovas hensikt at mennesker skal herske over andre mennesker. (Jer 10:23) Menneskelagde regjeringer fremmer nasjonalisme, noe som splitter mennesker. Og selv de beste menneskelige ledere kan ikke løse alle problemer. I tillegg har menneskelige styresmakter siden 1914 vært rivaler til Guds rike, som snart skal fullbyrde dom over nasjonene ved å fjerne dem. – Les Salme 2:2, 7–9.

6. Hvilken holdning bør vi ha overfor myndighetspersoner?

6 Gud lar verdens politiske struktur bestå fordi den gir en viss stabilitet, noe som er til hjelp for oss i arbeidet med å forkynne det gode budskap om Riket. (Rom 13:3, 4) Gud sier til og med at vi skal be angående dem som har myndighet, spesielt når de skal ta avgjørelser som kan ha betydning for vår tilbedelse. (1. Tim 2:1, 2) Vi henvender oss til myndighetene for å få rettferdig behandling, akkurat som apostelen Paulus gjorde. (Apg 25:11) Selv om Bibelen viser at Guds motstander, Satan, har myndighet over politiske systemer, sier den ikke at han har direkte kontroll over hver enkelt leder eller politiker. (Luk 4:5, 6) Vi bør derfor ikke antyde at en bestemt myndighetsperson blir styrt av Djevelen. Vi vil «ikke ... tale krenkende om noen»,  heller ikke når det gjelder «regjeringer og myndigheter». – Tit 3:1, 2.

7. Hvordan må vi ikke tenke?

7 Vi adlyder Gud ved aldri å favorisere en politisk kandidat eller et politisk parti, selv ikke hvis kandidaten eller partiet ser ut til å støtte våre interesser. Hvordan kan vår nøytralitet bli satt på prøve i denne forbindelse? Sett at noen gjør opprør i et forsøk på å velte et undertrykkende regime, et som også har skapt vanskeligheter for Guds folk. Vi vil selvfølgelig ikke slutte oss til opprørerne, men kan det være at vi tenker at de har rett, og håper at de skal lykkes? (Ef 2:2) Vi må være nøytrale, ikke bare i ord og gjerning, men også i hjertet.

VÆR ‘FORSIKTIG’ OG ‘USKYLDIG’

8. Hvordan kan vi være «forsiktige» og «uskyldige» når det er vanskelig å være nøytral?

8 For det andre: For å kunne være nøytrale må vi «være forsiktige som slanger og likevel uskyldige som duer» når vi står overfor utfordringer. (Les Matteus 10:16, 17.) Vi er «forsiktige» ved å forutse vanskelige situasjoner, og vi forblir «uskyldige» ved ikke å la disse situasjonene få oss til å inngå kompromiss. La oss se på noen slike potensielle utfordringer og hvordan vi kan takle dem.

9. Hva må vi være forsiktige med når vi snakker med andre?

9 Når vi snakker med andre. Vi må være forsiktige når politiske spørsmål blir brakt på bane. Når vi for eksempel forkynner budskapet om Riket, må vi verken rose eller kritisere politikken til en politisk leder eller til et parti. I stedet for å snakke om politiske løsninger bør vi fokusere på det underliggende problemet og så vise hva Bibelen sier om hvordan Guds regjering skal løse det på en fullstendig og varig måte. Hvis slike omstridte spørsmål som likekjønnete ekteskap eller abort kommer opp, bør vi forsvare Guds normer og forklare hvordan vi følger dem i vårt eget liv. Vi må i løpet av samtalen holde oss strengt nøytrale når det gjelder de politiske aspektene ved disse emnene. Vi tar ikke standpunkt til hvilke lover som bør vedtas, avskaffes eller forandres, og vi prøver ikke å presse andre til å mene det samme som oss.

10. Hvordan kan vi forsikre oss om at vi fortsetter å være nøytrale når vi ser eller leser noe i mediene?

10 Mediene. Nyheter blir ofte presentert på en ensidig og dogmatisk måte. Noen ganger fungerer mediene som et redskap for det politiske systemet. I land der mediene er statskontrollert, kan nyhetsmeldinger være sterkt farget, men også i såkalt frie land må de kristne være forsiktige så de ikke begynner å mene det samme som en kommentator som legger fram en sak på en ensidig måte. Spør deg selv: Liker jeg å høre på en bestemt person i mediene fordi jeg er enig i hans eller hennes politiske meninger? I så fall bør du prøve å finne en mer objektiv informasjonskilde. Uansett bør du la være å lese, se på eller høre på mange nyhetsmeldinger fra en kilde som har en politisk agenda. Du bør sammenligne det du hører, med «det mønster av sunne ord» som du finner i Bibelen. – 2. Tim 1:13.

11. Hvorfor kan det være vanskelig å forbli nøytrale hvis de tingene vi eier, betyr veldig mye for oss?

11 Materialisme. Hvis vi er knyttet til de tingene vi eier, risikerer vi å bryte vår nøytralitet når vi blir satt på prøve. Da Jehovas vitner ble forfulgt i Malawi i 1970-årene fordi de ikke ville være medlemmer av det politiske partiet, var det noen som gav slipp på sin nøytralitet.  En søster som heter Ruth, forteller: «De klarte ikke å gi slipp på sitt komfortable liv. Noen av dem som flyktet fra landet sammen med oss, meldte seg senere inn i det politiske partiet og drog hjem igjen fordi de ikke ville leve det ukomfortable livet i flyktningleiren.» Men de aller fleste blant Guds folk fortsetter å være nøytrale, selv om det skulle bety at de blir utsatt for økonomisk press, eller at de til og med mister alt de eier. – Hebr 10:34.

12, 13. (a) Hvordan ser Jehova på mennesker? (b) Hvordan kan vi vite om vi er i ferd med å bli for stolte av landet vårt?

12 Stolthet. Det er vanlig at folk skryter av kulturen sin, byen sin, landet sitt eller den etniske gruppen de tilhører. Men Jehova ser ikke på én gruppe mennesker som bedre enn en annen. Han forventer selvfølgelig ikke at vi skal snu ryggen til kulturen vår. Kulturelle forskjeller er en del av den fantastiske variasjonen i den menneskelige familie. Men vi må huske at i Guds øyne er vi alle like mye verd. – Rom 10:12.

13 Vi bør aldri bli så stolte av det landet vi kommer fra, at vi føler at vi er bedre enn andre. Slike nasjonalistiske følelser kan gjøre det vanskelig for oss å fortsette å være nøytrale. Kristne er ikke immune mot en slik stolthet. I den kristne menighet i det første århundre var det for eksempel noen som ble diskriminert på grunn av sin nasjonalitet. (Apg 6:1) Hvordan kan vi vite om en urett form for stolthet har begynt å slå rot i oss? Vi kan tenke over hvordan vi ville reagere hvis en bror eller søster fra et annet land kom med et forslag til oss. Ville vi med en gang tenke: «Vi har en bedre måte å gjøre tingene på her hos oss» og så avvise forslaget? Eller ville vi ydmykt følge Bibelens råd om å ‘anse de andre for å være høyere enn oss selv’? – Fil 2:3.

HENT STYRKE HOS JEHOVA

14. Hvordan kan bønn være til hjelp for oss, og hvilket bibelsk eksempel viser at det er slik?

14 For det tredje: For å kunne være nøytrale må vi hente styrke hos Jehova. Be ham om hellig ånd, som kan hjelpe deg til å få større tålmodighet og selvkontroll, egenskaper man trenger hvis myndighetene er korrupte eller urettferdige. Du kan også be om visdom til å se om en situasjon kan bli en prøve på din nøytralitet, og om visdom til å takle situasjonen. (Jak 1:5) Hvis du blir fengslet eller straffet på annen måte fordi du er lojal mot Jehova, kan du be om styrke til modig å forsvare din tro og til å utholde en hvilken som helst form for forfølgelse. – Les Apostlenes gjerninger 4:27–31.

15. Hvordan kan Bibelen hjelpe oss til å bevare vår nøytralitet? (Se også rammen «Guds Ord styrket deres overbevisning».)

15 Jehova kan styrke deg gjennom sitt Ord. Mediter over vers som kan hjelpe deg til å være nøytral under prøvelser. Lær disse versene utenat nå, slik at de kan holde deg oppe hvis du senere ikke har tilgang til en bibel. Guds Ord kan også styrke ditt håp om å få oppleve framtidige velsignelser under Riket. Dette håpet er helt nødvendig for å klare å utholde forfølgelse. (Rom 8:25) Velg vers som beskriver de velsignelsene som du gleder deg spesielt til, og se for deg at du er i paradiset og opplever disse velsignelsene.

HVORDAN ANDRE KAN HJELPE DEG

16, 17. Hva kan vi lære av trofaste tjenere for Jehova som fortsatte å være nøytrale? (Se det første bildet i artikkelen.)

16 For det fjerde: Andre trofaste tjenere for Jehova kan hjelpe oss til å være nøytrale. Deres eksempel kan gi oss den visdommen og styrken vi trenger for å holde ut. Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego nektet  for eksempel å tilbe en billedstøtte som representerte den babylonske stat. (Les Daniel 3:16–18.) Beretningen om den besluttsomheten de viste, har gitt vitner i vår tid mot til å nekte å tilbe flagget til det landet de bor i. Da Jesus var på jorden, holdt han seg helt unna verdens politiske og sosiale konflikter. Fordi han var klar over at hans eksempel ville være til hjelp for andre, sa han til disiplene: «Fatt mot! Jeg har seiret over verden.» – Joh 16:33.

17 Det er mange vitner i nyere tid som har bevart sin nøytralitet. Noen har blitt mishandlet og fengslet og til og med blitt drept for sin tro, og deres eksempel kan være til hjelp for deg. Barış, en bror fra Tyrkia, ble styrket av et slikt eksempel. Han sa: «Franz Reiter var en ung bror som ble henrettet fordi han nektet å gå inn i Hitlers hær. Det brevet han skrev til moren sin kvelden før han døde, viste at han hadde en enorm tro på og tillit til Jehova, og jeg ønsket å følge hans eksempel hvis jeg møtte en slik prøvelse.» [2]

18, 19. (a) Hvordan kan andre i menigheten din hjelpe deg til å fortsette å være nøytral? (b) Hva er du fast bestemt på?

18 Du kan få støtte fra brødrene og søstrene i menigheten din. Hvis du møter prøver på din nøytralitet, la da de eldste få vite om det, og be dem om råd. Disse modne brødrene kan gi deg gode råd fra Bibelen. Menighetens medlemmer vil oppmuntre deg hvis de er klar over hvilke utfordringer du møter. Spør dem om de kan be for deg. Hvis vi ønsker at våre brødre og søstre skal støtte oss og be for oss, bør vi selvfølgelig gjøre det samme for dem. (Matt 7:12) Artikkelen «Jehovas vitner fengslet for sin tro – etter region» på jw.org under NYHETSROM > JURIDISKE NYHETER kan hjelpe deg til å være spesifikk når du ber. Der finner du lenker til lister med navn på vitner som for tiden er fengslet for sin tro. Velg deg noen av navnene og be om at disse personene må få det motet de trenger for å fortsette å være nøytrale og trofaste. – Ef 6:18–20.

19 Vi må regne med at styresmaktene i denne verden, etter hvert som de nærmer seg sin ende, vil vise mindre og mindre toleranse for at vi er lojale mot Jehova og hans rike. La oss derfor nå styrke vår beslutning om å fortsette å være nøytrale i en splittet verden.

^ [1] (Avsnitt 1) Jesus brukte her keiseren, den øverste jordiske herskeren på den tiden, som et symbol på den offentlige myndighet, staten.

^ [2] (Avsnitt 17) Se Jehovas vitner – forkynnere av Guds rike, side 662, og rammen «Han døde fordi han ville ære Gud» i kapittel 14 i boken Guds rike hersker!