Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvorfor bør vi komme på møtene?

Hvorfor bør vi komme på møtene?

«De fortsatte å vie seg til apostlenes lære og til fellesskapet.» – APG 2:42, fotn.

SANGER: 20, 119

1–3. (a) Hvordan har noen kristne vist at de synes det er viktig å komme på møter? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hva skal vi se på i denne artikkelen?

DA Corinna bare var 17 år, ble moren hennes arrestert og sendt til en sovjetisk arbeidsleir. Senere ble også Corinna forvist og sendt flere hundre mil hjemmefra. Hun ble satt til å jobbe på en gård i Sibir, hvor hun ble behandlet som en slave. Noen ganger ble hun tvunget til å arbeide utendørs i bitende kulde uten varme klær. Trass i slike harde forhold var Corinna og en annen søster fast bestemt på å komme seg på et menighetsmøte.

2 «Vi drog fra det området der vi arbeidet, om kvelden», forteller Corinna, «og vi gikk til en togstasjon cirka to og en halv mil unna. Toget gikk klokken to om natten, og turen tok seks timer. Etter at vi hadde gått av toget, gikk vi en mil for å komme til møtestedet.» Var turen verdt anstrengelsene? Corinna sier videre: «På møtet studerte vi Vakttårnet og sang Rikets sanger. Det var en veldig oppbyggende og trosstyrkende opplevelse for oss.» Selv om Corinna og den andre søsteren ikke var på jobb igjen før tre dager senere, hadde ikke gårdsbestyreren engang lagt merke til at de hadde vært borte.

 3 Jehovas folk har alltid satt pris på å komme sammen. Rett etter at den kristne menighet ble opprettet, begynte Jesu etterfølgere «å vie seg til ... fellesskapet» – de var ivrige etter å komme sammen. (Apg 2:42, fotn.) Du ønsker sikkert også å komme regelmessig på menighetsmøtene. Men alle kristne opplever hindringer. Arbeidet vårt, en travel timeplan eller tretthet på grunn av våre daglige gjøremål kan noen ganger gjøre det vanskelig å komme på møtene. Hva kan motivere oss til å prøve å overvinne disse hindringene, slik at vi kan fortsette å være regelmessig til stede på møtene? [1] Hvordan kan vi hjelpe dem vi studerer Bibelen med, og andre til å forstå hvor viktige møtene er? I denne artikkelen skal vi se på åtte grunner til at vi bør komme på møtene. Vi kan dele disse grunnene inn i tre kategorier: hvordan det at du er på møtene, er bra for deg, hvordan det berører andre, og hvordan det berører Jehova. [2]

HVORDAN MØTENE ER BRA FOR DEG

4. Hvordan hjelper det at vi kommer sammen på møtene, oss til å lære om Jehova?

4 På møtene får vi undervisning. Hvert menighetsmøte hjelper oss til å lære om vår Gud, Jehova. For eksempel studerte de fleste menigheter for ikke så lenge siden i løpet av en periode på nesten to år boken Nærm deg Jehova på menighetsbibelstudiet. Hva følte du når vi drøftet Jehovas egenskaper på dette møtet, og når du fikk høre hva dine brødre og søstre føler for ham? Du fikk helt sikkert enda sterkere kjærlighet til vår himmelske Far. Vi får også mer bibelkunnskap når vi følger nøye med på foredrag, taler, demonstrasjoner og bibelopplesninger. (Neh 8:8) Og tenk på de åndelige perlene du oppdager hver uke når du forbereder deg til ukens bibellesning, og når du får høre hvilke punkter andre har funnet.

5. Hvordan har møtene hjulpet deg til å bruke det du har lært fra Bibelen, og til å bli flinkere til å forkynne?

5 På møtene lærer vi å anvende Bibelens prinsipper på alle områder i livet. (1. Tess 4:9, 10) Vakttårn-studiet, for eksempel, er skreddersydd etter de behovene Guds folk har. Har et Vakttårn-studium motivert deg til å revurdere målene dine, til å tilgi en av dine brødre eller søstre eller til å forbedre kvaliteten av bønnene dine? På midtukemøtet får vi opplæring i tjenesten. Vi lærer hvordan vi kan forkynne det gode budskap, og hvordan vi kan bli flinkere til å lære andre om bibelske prinsipper. – Matt 28:19, 20.

6. Hva ved møtene er det som oppmuntrer og styrker oss?

6 Møtene oppmuntrer oss. Satans verden kan svekke oss psykisk, følelsesmessig og åndelig. Menighetsmøtene, derimot, oppmuntrer og styrker oss. (Les Apostlenes gjerninger 15:30–32.) På mange av møtene våre drøfter vi hvordan bibelske profetier er blitt oppfylt. Det gjør at vi blir enda mer overbevist om at Jehovas løfter for framtiden også kommer til å bli oppfylt. Det er selvfølgelig ikke bare de som taler fra scenen, som oppmuntrer oss. Vi blir også bygd opp når brødrene og søstrene kommer med kommentarer og synger av hjertet. (1. Kor 14:26) Og når vi snakker med hverandre før og etter møtene, føler vi tilhørighet, noe som virker styrkende på oss. – 1. Kor 16:17, 18.

7. Hvorfor er det så viktig at vi kommer på møtene?

7 På møtene virker den hellige ånd på oss. Den oppstandne Jesus Kristus sa: «La den som har øre, høre hva ånden sier til menighetene.» (Åp 2:7) Ja, Jesus leder  den kristne menighet ved hjelp av hellig ånd. Vi trenger hellig ånd for å klare å stå imot fristelser, for å få mot til å forkynne, for å forkynne på en god måte og for å ta kloke avgjørelser. Bør vi ikke benytte oss av alle de mulighetene vi har – deriblant møtene – til å få denne hjelpen av Guds ånd?

HVORDAN DET AT DU ER PÅ MØTENE, BERØRER ANDRE

8. Hvordan er det til hjelp for de andre i menigheten at vi er til stede på møtene og er med på å kommentere og å synge? (Se også rammen «Etterpå føler han seg alltid bedre».)

8 Møtene gir oss muligheter til å vise brødrene og søstrene at vi er glad i dem. Tenk over de utfordringene som noen brødre og søstre i menigheten din må utholde. Apostelen Paulus skrev: «La oss tenke på hverandre.» Så sa han videre at vi kan vise at vi tenker på hverandre og bryr oss om hverandre, ved ‘ikke å unnlate å komme sammen’. (Hebr 10:24, 25) Ved å være på møtene viser du at du synes at det er verdt å bruke tid på de andre i menigheten, og at de fortjener at du viser dem oppmerksomhet og omtanke. Du oppmuntrer dem også ved å kommentere og synge av hjertet. – Kol 3:16.

9, 10. (a) Forklar hvorfor Jesu ord i Johannes 10:16 hjelper oss til å forstå hvorfor det er viktig å komme på møtene. (b) Hvis vi er regelmessig på møtene, hvordan kan vi da hjelpe dem som har opplevd at familien har vendt dem ryggen?

9 Møtene gjør at vi er forent med våre brødre og søstre. (Les Johannes 10:16.) Jesus sammenlignet seg selv med en hyrde og sine etterfølgere med en saueflokk. Tenk over dette: Hvis to sauer befinner seg oppi en ås, to er nedi en dal og en femte går og beiter et annet sted, vil man da si at disse fem sauene er en flokk? Nei. For å være en flokk må sauene være samlet, noe de vanligvis er når en gjeter leder dem. På lignende måte må vi komme sammen med våre trosfeller på møtene for å være en del av den ‘ene hjord’ under den ‘ene hyrde’. Vi kan ikke følge vår Hyrde hvis vi med vilje isolerer oss.

10 Når vi kommer på møtene, bidrar vi til at brorskapet vårt er forent. (Sal 133:1) Noen av våre kjære brødre og søstre har opplevd at foreldrene eller søsknene deres har vendt dem ryggen. Men Jesus lovte at han skulle gi dem en åndelig familie som viste dem kjærlighet og omsorg. (Mark 10:29, 30) Når du kommer regelmessig på møtene, kan det godt være at du blir en far, mor, bror eller søster for en i menigheten. Motiverer ikke det deg til å gjøre alt du kan for å komme på alle møtene?

 HVORDAN DET BERØRER JEHOVA

11. Hvordan kan det at vi er på møtene, hjelpe oss til å gi Jehova det han har krav på?

11 Når vi kommer på møtene, gir vi Jehova det han har krav på. Som vår Skaper fortjener Jehova at vi lovpriser, takker og ærer ham. (Les Åpenbaringen 7:12.) Når vi ber, synger og snakker om Jehova på møtene, gir vi ham det han så absolutt fortjener – vår tilbedelse. Vi setter virkelig pris på det privilegiet det er å ære ham som har gjort så mye for oss.

12. Hva føler Jehova når vi adlyder hans befaling om å komme på møtene?

12 Jehova har også krav på vår lydighet. Han har befalt oss å fortsette å komme sammen, spesielt nå i endens tid. Når vi villig følger denne befalingen, gleder vi Jehova. (1. Joh 3:22) Han legger merke til og verdsetter de anstrengelsene vi gjør oss for å komme på hvert møte. – Hebr 6:10.

13, 14. Hvordan nærmer vi oss Jehova og Jesus på møtene?

13 Når vi kommer på møtene, viser vi Jehova at vi ønsker å nærme oss ham og hans Sønn. På møtene våre gir vår Store Veileder oss undervisning gjennom sitt Ord, Bibelen. (Jes 30:20, 21) Denne undervisningen kan få selv noen som ikke tjener Jehova, og som kommer på møtene våre, til å si: «Gud er virkelig iblant dere.» (1. Kor 14:23–25) Jehova velsigner møtene med sin hellige ånd, og han leder aktivt vårt bibelske opplæringsprogram. Så på møtene lytter vi til Jehova og føler hans kjærlige omsorg. Det gjør at vi nærmer oss ham.

14 Jesus sa: «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» (Matt 18:20) I prinsippet gjelder disse ordene møtene våre. Kristus, menighetens Hode, «går midt blant» Guds folks menigheter. (Åp 1:20 til 2:1) Tenk at Jehova og Jesus er aktivt engasjert i å styrke oss på møtene våre! Hvordan tror du Jehova føler det når han ser at vi er ivrige etter å nærme oss ham og hans Sønn?

15. Hvordan viser det at vi går på møtene, at vi ønsker å adlyde Gud?

15 Når vi kommer på møtene, viser vi at vi støtter Guds overherredømme. Selv om Jehova befaler oss å gå på møter, tvinger han oss ikke til å gjøre det. (Jes 43:23) Det er derfor opp til oss å vise Jehova hvor dypt vi elsker ham av hjertet, og hvor bestemt vi er på å støtte hans styre. (Rom 6:17) Hva vil vi for eksempel gjøre hvis arbeidsgiveren vår forventer at vi skal jobbe på tidspunkter som gjør at vi ikke kan gå regelmessig på møtene? Hva om myndighetene truer oss med bøter, fengsel eller kanskje noe enda verre hvis vi går på møtene? Eller hva om vi ganske enkelt kunne tenke oss å koble av i stedet for å gå på møtet? I alle disse situasjonene må vi treffe et valg: Hvem vil vi tjene? (Apg 5:29) Når vi velger å støtte Jehovas overherredømme, gleder vi hans hjerte. – Ordsp 27:11.

FORTSETT Å KOMME SAMMEN MED DINE BRØDRE OG SØSTRE

16, 17. (a) Hvordan vet vi at møtene var veldig viktige for kristne i det første århundre? (b) Hvordan så bror George Gangas på møtene?

16 De første kristne kom ikke sammen bare i en kort periode etter pinsedagen i år 33. «De fortsatte å vie seg til apostlenes lære og til fellesskapet.» (Apg 2:42, fotn.) Det greske ordet som er oversatt med «å vie seg», inneholder tanken om å fortsette med noe ved å gjøre seg iherdige anstrengelser. Ikke engang når de kristne ble forfulgt av romerske myndigheter og av de jødiske religiøse  lederne, sluttet de å komme på møtene. De gjorde alt de kunne for å fortsette å komme sammen, selv om det ikke var lett.

17 Mange av Jehovas tjenere i dag har vist at de virkelig er takknemlige for møtene. George Gangas, som tjente i det styrende råd i over 22 år, sa: «For meg er det å treffe brødrene en av livets største gleder og en kilde til oppmuntring. Jeg elsker å komme til Rikets sal som en av de første og gå som en av de siste, hvis det er mulig. Jeg føler en indre glede når jeg snakker med Guds folk. Når jeg er blant dem, føler jeg meg hjemme, at jeg er sammen med familien min, at jeg er i et åndelig paradis.» Og han tilføyde: «Akkurat som kompasset alltid peker mot nord, er mine innerste tanker og ønsker rettet mot det å komme på møtene.»

18. Hvordan ser du på møtene våre, og hva er du bestemt på å gjøre?

18 Er det slik du også ser på det å komme sammen for å tilbe Jehova? Vær i så fall bestemt på å fortsette å gjøre deg iherdige anstrengelser for å komme regelmessig på møtene. Da viser du at du føler det på samme måte som kong David, som sa: «Jehova, jeg har elsket det hus som er din bolig.» – Sal 26:8.

^ [1] (Avsnitt 3) Noen av våre brødre og søstre har ikke mulighet til å komme på møtene regelmessig på grunn av omstendigheter som de ikke er herre over, for eksempel alvorlig sykdom. De kan være sikre på at Jehova forstår deres situasjon, og at han virkelig verdsetter deres helhjertete tilbedelse. De eldste kan hjelpe dem til å dra nytte av møtene, kanskje ved å hjelpe dem med telefonoverføring av programmet eller ved å ta opp møtene for dem.

^ [2] (Avsnitt 3) Se rammen «Grunner til å komme på møtene».