Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Er din tjeneste som dugg?

Er din tjeneste som dugg?

TJENESTEN vår er viktig og av stor verdi. Men ikke alle vi forkynner for, ser det slik. Og selv om noen viser interesse for det Bibelen sier, kan det være at de mener det ikke er nødvendig å studere den sammen med oss.

Slik var det med Gavin, som begynte å gå på møtene våre, men som likevel takket nei til et bibelstudium. Han sier: «Jeg hadde veldig lite bibelkunnskap, og jeg hadde ikke lyst til å avsløre hvor lite jeg kunne. Jeg var redd for å bli lurt, og jeg var redd for å forplikte meg til noe.» Hva mener du? Var Gavin et håpløst tilfelle? Nei! Tenk over den gode virkningen som Bibelens lære kan ha på en person. Jehova sa til sitt folk i gammel tid: «Mitt ord skal sildre som duggen, som lett regn på gress.» (5. Mos 31:19, 30; 32:2) Dugg har noen kjennetegn som på en fin måte illustrerer hvordan vi kan hjelpe alle slags mennesker når vi forkynner. – 1. Tim 2:3, 4.

 HVORDAN KAN TJENESTEN VÆRE SOM DUGG?

Dugg legger seg varsomt. Dugg dannes gradvis, ved at vanndamp i luften kondenserer til små vanndråper. Jehovas ord ‘sildret som duggen’ ved at han snakket til sitt folk på en mild, varsom og vennlig måte. Vi etterligner ham ved å vise respekt for synspunktene til dem vi snakker med. Og hvis vi hjelper folk til å resonnere selv, kan de trekke sine egne konklusjoner. Når vi går fram på denne måten, blir det lettere for andre å godta det vi sier, og vår tjeneste blir mer virkningsfull.

Dugg er forfriskende. Tjenesten vår vil ha en forfriskende virkning på andre når vi tenker over hvordan vi best kan stimulere interessen deres. Gavin, som er nevnt tidligere, ble ikke presset til å ta imot et bibelstudium. Chris, den broren som først tok kontakt med ham, tenkte ut forskjellige måter han kunne gå fram på for at Gavin skulle få mer lyst til å drøfte Bibelen med ham. Chris forklarte for Gavin at Bibelen har et tema, og at han lettere ville forstå det som kom fram på møtene, hvis han kjente til dette temaet. Så fortalte Chris at det som hadde overbevist ham personlig om at Bibelen er sann, var profetiene i den. Det førte til flere samtaler om hvordan profetier er blitt oppfylt, noe som stimulerte Gavins interesse for Bibelen. Til slutt sa han ja til å studere Bibelen.

Dugg opprettholder liv. I Israel kan det i den varme, tørre årstiden gå flere måneder uten at det kommer regn. Hadde det ikke vært for fuktigheten fra duggen, ville planter ha visnet og dødd. I dag er det en åndelig tørke i verden, akkurat som Jehova har forutsagt. (Am 8:11) Han har lovt at salvede forkynnere skulle være «som dugg fra Jehova». Det er de når de forkynner budskapet om Riket. Deres medarbeidere, de «andre sauer», støtter dem i dette arbeidet. (Mi 5:7; Joh 10:16) Ser vi på forkynnelsen av det gode budskap om Riket som en av de måtene Jehova gir livsviktig åndelig fuktighet på?

Dugg er en velsignelse fra Jehova. (5. Mos 33:13) Tjenesten vår kan være en velsignelse for dem som reagerer positivt. Det erfarte Gavin. Ved å studere Bibelen fikk han svar på alle spørsmålene sine. Han gjorde raske framskritt og ble døpt. Nå er han og hans kone, Joyce, ivrige forkynnere av det gode budskap om Riket.

Jehovas vitner «fukter» hele jorden med budskapet om Riket

SETT DIN TJENESTE HØYT

Sammenligningen med dugg kan også oppmuntre oss til å sette mer pris på det vi personlig kan gjøre i tjenesten. Hvordan det? Én enkelt vanndråpe kan ikke utrette så mye, men den samlede effekten av millioner av duggdråper er at jorden blir fuktig. På lignende måte kan det være at vi synes at det vi personlig utretter i tjenesten, ikke er så mye. Men den samlede effekten av alt det Jehovas villige tjenere gjør, er at det blir forkynt «for alle nasjonene». (Matt 24:14) Vil vår tjeneste vise seg å være til gagn for andre, en velsignelse fra Jehova? Det vil den når budskapet vårt blir lagt fram på en varsom måte, har en forfriskende virkning på andre og opprettholder liv. Da er vår tjeneste som dugg!