Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Bruker du forestillingsevnen på en god måte?

Bruker du forestillingsevnen på en god måte?

HVA er det som veier omkring 1,5 kilo og har blitt omtalt som «det mest komplekse vi hittil har oppdaget i universet»? Menneskehjernen. Den er virkelig imponerende. Jo mer vi lærer om den, jo større verdsettelse får vi av Jehovas ‘underfulle gjerninger’. (Sal 139:14) Tenk over én av hjernens mange evner – forestillingsevnen.

Hva kan vi bruke forestillingsevnen til? Vi kan blant annet bruke den til å danne oss mentale bilder av ting som er nye og spennende, eller av noe som vi ikke har opplevd. Dette er noe vi gjør ofte. Har du for eksempel lest eller hørt om et sted du aldri har vært? Kunne du likevel se stedet for deg? Det er faktisk slik at hver gang vi tenker på noe som vi ikke kan se, høre, smake, ta på eller lukte, bruker vi forestillingsevnen.

Bibelen viser at menneskene ble designet og skapt i Guds bilde. (1. Mos 1:26, 27) Tyder ikke dette på at også Jehova har forestillingsevne? Ettersom han har valgt å gi oss denne evnen, er det rimelig at han forventer at vi bruker den til å forstå hans vilje. (Fork 3:11) Hvordan kan vi gjøre det? Og hvordan bør vi ikke bruke forestillingsevnen?

SKADELIGE MÅTER Å BRUKE FORESTILLINGSEVNEN PÅ

(1) Å dagdrømme på feil tidspunkt eller om gale ting.

Å dagdrømme er ikke galt i seg selv. Det kan faktisk være nyttig å dagdrømme. Men Forkynneren 3:1 sier: «For alt er det en fastsatt tid.» Det hjelper oss til å forstå at man kan komme til å gjøre noe på feil tidspunkt. Hvis vi for eksempel lar tankene vandre når vi er på møtet eller har personlig studium, er da forestillingsevnen vår noe som er til hjelp for oss, eller noe som ødelegger for oss? Noe av det vi kan komme til å forestille oss, er ting Jehova hater. Jesus advarte for eksempel om faren ved å ha umoralske fantasier. (Matt 5:28) Umoralske fantasier kan være et skritt mot umoralske handlinger. Vær bestemt på at du aldri skal la forestillingsevnen din føre deg bort fra Jehova!

(2) Å tenke at materiell rikdom kan gi varig trygghet.

Materielle ting er noe vi trenger og har nytte av. Men vi ville garantert bli skuffet hvis vi begynte å forestille oss at materielle ting gir virkelig trygghet og lykke. Den vise kong Salomo skrev: «Den rikes verdifulle ting er hans sterke by, og i hans innbilning er de som en beskyttende mur.» (Ordsp 18:11) Tenk for eksempel på det som skjedde i Manila på Filippinene i september 2009 da over 80 prosent  av byen ble oversvømt på grunn av styrtregn. Slapp de som hadde mange materielle ting, unna? En velstående mann som mistet mye, sa: «Flommen jevnet ut ulikheter, for den medførte vanskeligheter og lidelser for både rike og fattige.» Det kan være lett å forestille seg at materielle ting gir full beskyttelse og trygghet. Men faktum er at de ikke gjør det.

(3) Å bekymre seg unødig for ting som kanskje aldri kommer til å skje.

Jesus rådet oss til ikke å bekymre oss for mye. (Matt 6:34) Kroniske bekymringer krever en aktiv fantasi. Vi kan lett kaste bort mye krefter på å bekymre oss over tenkte problemer, det vil si problemer som ennå ikke har oppstått, eller som kanskje aldri vil oppstå. Guds Ord viser at slike bekymringer kan føre til at man blir motløs og nedtrykt. (Ordsp 12:25) Så viktig det er å følge det rådet Jesus kom med om ikke å bekymre seg for mye og om å håndtere problemene den dagen de kommer!

GODE MÅTER Å BRUKE FORESTILLINGSEVNEN PÅ

(1) Å forutse farlige situasjoner og unngå dem.

Bibelen viser at det er klokt å tenke framover. (Ordsp 22:3) Ved å bruke forestillingsevnen kan vi på forhånd tenke over de mulige følgene av avgjørelser vi vurderer å ta. Tenk deg for eksempel at du blir invitert på en fest. Hvordan kan da forestillingsevnen hjelpe deg til å finne ut om du bør være med eller ikke? Etter å ha tenkt over slike ting som hvem andre som er invitert, hvor mange det blir, og hvor og når festen blir holdt, kan du spørre deg selv: Hva kommer sannsynligvis til å skje der? Er det realistisk å forestille seg at alt vil gå ordentlig for seg, i samsvar med bibelske prinsipper? Det at du tenker over disse tingene, hjelper deg til å se for deg hvordan festen vil bli. Forestillingsevnen din kan hjelpe deg til å ta kloke avgjørelser og unngå situasjoner som kan skade deg åndelig sett.

(2) Å øve seg mentalt på å takle vanskelige situasjoner.

Forestillingsevnen kan også hjelpe oss til å takle et problem. Tenk deg at du har en uoverensstemmelse med en bror eller søster i menigheten. Hvordan vil du ta opp saken med ham eller henne for å bli venner igjen? Det er mange faktorer å tenke over. Hvordan er hans eller hennes kommunikasjonsstil?  Når vil det være best å snakke om problemet? Hvordan bør du ordlegge deg, og hvilken tone er det best å snakke i? Ved å bruke forestillingsevnen kan du mentalt øve deg på forskjellige måter å takle situasjonen på, og så kan du velge den du tror vil bli best mottatt og gi best resultat. (Ordsp 15:28) At man tenker så grundig igjennom hvordan man skal håndtere en vanskelig situasjon, bidrar til at det er fred i menigheten. Dette er avgjort en god måte å bruke forestillingsevnen på.

(3) Å få mer ut av sin personlige bibellesning og sitt personlige studium.

Det er viktig å lese i Bibelen hver dag. Men vi må gjøre mer enn bare å lese et visst antall sider. Vi må merke oss hva vi kan lære av det vi leser, og være motivert til å bruke det i vårt eget liv. Bibellesningen bør gi oss større verdsettelse av Jehovas måte å gjøre tingene på, og forestillingsevnen kan hjelpe oss til det. Hvordan kan vi sette i gang fantasien? Tenk på beretningene i boken Etterlign deres tro. Disse beretningene om forskjellige bibelske personer hjelper oss til å forestille oss de stedene vi leser om, og danne oss et bilde av personenes bakgrunn. Vi blir hjulpet til å se for oss situasjonene, høre lydene, kjenne duftene og sette oss inn i personenes følelser. Dette fører til at vi ser viktige ting vi kan lære, og oppdager oppmuntrende tanker fra bibelske beretninger vi kanskje følte vi kjente godt fra før. Hvis vi bruker forestillingsevnen på denne måten når vi leser og studerer Bibelen, får vi mye mer ut av stoffet.

(4) Å utvikle og vise empati.

Empati er en vakker egenskap som har blitt beskrevet som det å føle en annens smerte i sitt eget hjerte. Både Jehova og Jesus viser empati, og vi bør etterligne dem. (2. Mos 3:7; Sal 72:13) Hvordan kan vi utvikle denne egenskapen? En av de beste metodene for å utvikle empati er å bruke forestillingsevnen. Vi har kanskje aldri selv opplevd det vår bror eller søster gjennomgår. Men vi kan spørre oss selv: «Hvis jeg var i den situasjonen, hva ville jeg følt da? Hva ville jeg hatt behov for?» Vi må bruke forestillingsevnen for å svare på disse spørsmålene, og det vil hjelpe oss til å vise større medfølelse. Det at vi viser empati, er til nytte i alle sider av vårt liv som kristne, deriblant i forkynnelsesarbeidet og i forholdet til våre brødre og søstre.

(5) Å se for seg hvordan livet vil bli i den nye verden.

Bibelen inneholder mange levende, detaljerte beskrivelser av hvordan livet vil bli i Guds lovte, nye verden. (Jes 35:5–7; 65:21–25; Åp 21:3, 4) Og i publikasjonene våre er det mange vakre illustrasjoner av paradiset. Hvorfor er disse illustrasjonene tatt med? Bilder setter fantasien i sving og hjelper oss til å se for oss at vi er i den nye verden og opplever disse lovte velsignelsene. Jehova, som har gitt oss forestillingsevnen, vet bedre enn noen annen hvor stor kraft det ligger i denne evnen. Når vi bruker den til å reflektere over hans løfter, kan vi øke vår tillit til at de vil bli oppfylt, og bli motivert til å fortsette å være trofaste til tross for de utfordringene vi møter i livet nå.

Den fantastiske forestillingsevnen er virkelig en kjærlig gave fra Jehova. Den kan hjelpe oss til å tjene ham på en god måte i vårt daglige liv. La oss vise at vi er takknemlige mot Jehova for denne enestående gaven, ved å bruke den på en klok måte hver dag.