VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE April 2016

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 30. mai til 26. juni 2016.

Er din tjeneste som dugg?

Hvordan kan du i forkynnelsen være som dugg, som legger seg varsomt, er forfriskende og opprettholder liv?

Å handle i tro fører til Guds godkjennelse

Hva lærer de kristne av Bibelens beretning om Jefta og datteren hans?

Bruker du forestillingsevnen på en god måte?

Den kan skape trøbbel for deg eller gjøre deg til et bedre menneske.

«La utholdenheten øve sitt verk fullstendig»

Hva er inne i bildet når du møter en prøve på din utholdenhet? Og hvilke gode eksempler på utholdenhet kan gi deg styrke til å holde ut?

Hvorfor bør vi komme på møtene?

Det at du kommer på møtene, berører deg, berører andre og berører også Jehova? Vet du hvordan?

LIVSHISTORIE

Tidligere nonner finner sannheten

Hva fikk dem til å forlate klosterlivet og så oppgi katolisismen?

Fortsett å være nøytral i en splittet verden

Fire ting som kan hjelpe deg til å være forberedt på uventede situasjoner der din nøytralitet blir satt på prøve.

Spørsmål fra leserne

Hva var det Paulus mente da han sa at hver salvet kristen får et ‘pant’ og et «segl» av Gud?