Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Nr. 5 2017

 FORSIDETEMA | ENGLER – FINNES DE?

Hvordan englene kan hjelpe deg

Hvordan englene kan hjelpe deg

Trofaste engler er veldig interessert i det menneskene gjør, og de er aktivt med på å gjøre Jehovas vilje. Bibelen sier at englene ropte av glede da Gud skapte jorden, og at «alle Guds sønner begynte å rope ut sitt bifall». (Job 38:4, 7) Og opp igjennom hele historien har engler ønsket «å skue inn i» profetier om ting som skal skje på jorden. – 1. Peter 1:11, 12.

Bibelen viser at engler noen ganger har beskyttet sanne tilbedere for at Guds vilje skal bli gjennomført. (Salme 34:7) Her er noen eksempler:

  • Da Jehova ødela Sodoma og Gomorra, hjalp to engler den rettferdige Lot og familien hans med å flykte. – 1. Mosebok 19:1, 15–26.

  • Da tre unge hebreere i det gamle Babylon ble dømt til å dø i en brennende ovn, «sendte [Gud] sin engel og reddet sine tjenere». – Daniel 3:19–28.

  • Etter at den rettferdige mannen Daniel hadde vært en natt i en hule med sultne løver, forklarte han at han hadde overlevd fordi «Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap». – Daniel 6:16, 22.

Vi har mange eksempler på at englene har hjulpet trofaste mennesker

ENGLENE HJALP DEN FØRSTE KRISTNE MENIGHET

Noen ganger grep Guds engler inn for å hjelpe den første kristne menighet hvis det var nødvendig for at Jehovas hensikt skulle bli gjennomført. Her er noen eksempler:

  • En engel befridde noen apostler som satt i fengsel, ved å åpne fengselsdørene. Engelen sa at de skulle gå og forkynne i templet. – Apostlenes gjerninger 5:17–21.

  • En engel ba evangelisten Filip om å gå til ørkenveien mellom Jerusalem og Gaza og forkynne for en etiopier som hadde reist til Jerusalem for å tilbe der. – Apostlenes gjerninger 8:26–33.

  • Da Guds tid var inne til at ikke-jøder kunne bli kristne, viste en engel seg for den romerske offiseren Kornelius i et syn og sa til ham at han måtte få hentet apostelen Peter hjem til seg. – Apostlenes gjerninger 10:3–5.

  • Da apostelen Peter ble fengslet, viste en engel seg for ham og hjalp ham ut av fengselet. – Apostlenes gjerninger 12:1–11.

 HVORDAN ENGLENE KAN HJELPE DEG

Vi har ingen beviser for at Gud nå i vår tid bruker engler til å hjelpe mennesker gjennom slike mirakler som skjedde i bibelsk tid. Men Jesus sa om vår tid: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» (Matteus 24:14) Visste du at de som gjør dette arbeidet, gjør det under englenes ledelse?

Englene er med på å utbre det gode budskap over hele jorden

Noe apostelen Johannes skrev i Åpenbaringsboken, indikerte at englene ivrig skulle hjelpe folk over hele jorden til å lære om Jehova Gud og hans hensikt med menneskene. Det står: «Jeg så en annen engel fly i midthimmelen, og han hadde et evig godt budskap å forkynne som gledelige nyheter for dem som bor på jorden, og for hver nasjon og stamme og hvert tungemål og folk, og han sa med høy røst: ‘Frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet, og tilbe derfor ham som dannet himmelen og jorden og hav og vannkilder.’» (Åpenbaringen 14:6, 7) Mange opplevelser fra vår tid viser at englene faktisk hjelper til i det globale forkynnelsesarbeidet. Og når bare én synder angrer og vender tilbake til Jehova, «blir det glede blant Guds engler». – Lukas 15:10.

Hva kommer til å skje når forkynnelsesarbeidet er ferdig? Da skal «hærene i himmelen», altså englene, kjempe sammen med Jesus Kristus, kongers Konge, i «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag», Harmageddon. (Åpenbaringen 16:14–16; 19:14–16) Mektige engler skal fullbyrde Guds dommer når Jesus «bringer hevn over dem som ... ikke adlyder det gode budskap om vår Herre Jesus». – 2. Tessaloniker 1:7, 8.

Englene er virkelig interessert i oss personlig. De er svært opptatt av hvordan det går med dem som vil tjene Gud, og Jehova har ofte brukt dem til å styrke og beskytte sine trofaste tjenere på jorden. – Hebreerne 1:14.

Vi må alle ta et viktig valg. Vil vi høre på det gode budskapet som forkynnes verden over? Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg til å dra nytte av det Guds engler gjør til beste for menneskene.

 

Lær mer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

Hvordan kan man få et nært forhold til Gud?

Finn ut om Gud lytter til alle bønner, hvordan vi bør be, og hva mer vi kan gjøre for å få et nært forhold til Gud.

VAKTTÅRNET

Syner av dem som er i himmelen

Hva forteller Bibelen om Jehova Gud, Jesus Kristus og trofaste engler?