Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | BIBELEN – HVA DEN HAR OVERLEVD

En viktig historie

En viktig historie

Bibelen skiller seg ut fra andre religiøse tekster. I tidens løp har ingen annen bok formet så mange menneskers trosoppfatninger som Bibelen. På den annen side er det ingen annen bok som har vært utsatt for så mye granskning og kritikk.

Noen forskere mener at dagens bibler umulig kan være pålitelige avskrifter av originalskriftene. En professor i religionsvitenskap sier: «Vi kan ganske enkelt ikke være sikre på om vi har gjengitt originalteksten nøyaktig. Vi har bare avskrifter som er fulle av feil, og de fleste av dem er århundrer unna originalene og tydeligvis forskjellig fra disse på tusenvis av måter.»

Andre setter spørsmålstegn ved Bibelens autentisitet på grunn av sin religiøse bakgrunn. Faizal, for eksempel, lærte av sin ikke-kristne familie at Bibelen er en hellig bok, men at den er forandret. «Det gjorde at jeg var litt skeptisk når noen ville snakke med meg om Bibelen», sier han og legger til: «De hadde tross alt ikke den opprinnelige Bibelen. Den var forandret!»

Spiller det noen rolle om Bibelen er forandret eller ikke? Tenk over disse spørsmålene: Kan du stole på Bibelens oppmuntrende løfter for framtiden hvis du ikke vet om disse løftene stod i originalteksten? (Romerne 15:4) Ville du ha brukt prinsippene i Bibelen til å treffe viktige avgjørelser som gjaldt arbeid, familieliv eller religion, hvis moderne bibler bare var unøyaktige avskrifter laget av mennesker?

Selv om originalskriftene til Bibelen ikke finnes lenger, kan vi rådføre oss med gamle avskrifter – deriblant mange tusen bibelhåndskrifter. Hvordan har disse håndskriftene overlevd tidens tann, motstand og forsøk på å forfalske teksten? Hvordan kan det at de har overlevd, styrke din tillit til at den Bibelen vi har nå, er pålitelig? Tenk over svarene på disse spørsmålene i historien om hva den har overlevd.