VAKTTÅRNET Nr. 4 2016 | Bibelen – hva den har overlevd

Opp gjennom århundrene kunne mange forskjellige trusler ha ryddet Bibelen eller dens budskap av veien. Hvorfor er det at den har overlevd, så spesielt?

FORSIDETEMA

En viktig historie

I tidens løp har ingen annen bok formet så mange menneskers trosoppfatninger som Bibelen. Men kan man stole på den?

FORSIDETEMA

Bibelen har overlevd tidens tann

Bibelskribenter og avskrivere brukte pergament og papyrus til å skrive Bibelens budskap på. Hvordan har slike gamle håndskrifter overlevd helt fram til i dag?

FORSIDETEMA

Bibelen har overlevd motstand

Politiske og religiøse ledere har prøvd å hindre folk i å eie, oversette eller trykke Bibelen. Ingen har lyktes.

FORSIDETEMA

Bibelen har overlevd forsøk på å forandre budskapet

Noen skruppelløse personer har prøvd å forandre Bibelens budskap. Hvordan har dette blitt avslørt?

FORSIDETEMA

Hvorfor Bibelen har overlevd

Hva er det som gjør denne boken så spesiell?

Visste du dette?

Hva var uvanlig med den måten Jesus behandlet spedalske på? På hvilket grunnlag innvilget jødiske religiøse ledere skilsmisse?

Er en verden uten vold mulig?

Mange har fått hjelp til å slutte å være voldelige. Det som motiverte dem, kan også motivere andre.

BIBELEN FORANDRER FOLKS LIV

Jeg mislyktes mange ganger før jeg klarte det

Hvordan klarte en mann å kvitte seg med pornografiavhengighet og få indre fred?

Ditt livs viktigste sammenligning

Tusenvis av kristne kirkesamfunn er splittet på grunn av motstridende læresetninger og forskjellige oppfatninger. Så hvordan kan du finne ut hvem som har sannheten?

Hva sier Bibelen?

Bruker Gud en religiøs organisasjon for å dra folk til seg?

Mer på nett

Inneholder Bibelen Guds tanker?

Mange av bibelskribentene gav Gud æren for det de skrev. Hvorfor?