Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Nr. 3 2017

 FORSIDETEMA | DE FIRE RYTTERNE – HVORDAN ANGÅR DE DEG?

De fire rytterne – hvem er de?

De fire rytterne – hvem er de?

De fire rytterne kan kanskje virke mystiske og skremmende, men det behøver ikke å være sånn. Hvorfor ikke? Fordi Bibelen og hendelser i nyere tid hjelper oss til å forstå nøyaktig hva eller hvem hver enkelt rytter skal forestille. Og selv om rittet deres signaliserer ulykke på jorden, kan det også bety gode nyheter for deg og familien din. Hvordan? La oss først finne ut hva hver enkelt rytter er et bilde på.

RYTTEREN PÅ DEN HVITE HESTEN

Synet starter slik: «Jeg så, og se, en hvit hest; og han som satt på den, hadde en bue; og det ble gitt ham en krone, og han drog ut seirende og for å fullføre sin seier.» – Åpenbaringen 6:2.

Hvem er rytteren på den hvite hesten? Nøkkelen til å forstå det finner vi i den samme boken i Bibelen, Åpenbaringen, som senere identifiserer denne rytteren som «Guds Ord». (Åpenbaringen 19:11–13) Og «Ordet» er en tittel som brukes om Jesus Kristus, for han er Guds talsmann. (Johannes 1:1, 14) I tillegg beskrives han som «kongers Konge og herrers Herre» og omtales som «Trofast og Sann». (Åpenbaringen 19:11, 16) Det er tydelig at han har myndighet til å gå til handling som en krigerkonge, men han bruker ikke denne makten på en korrupt eller undertrykkende måte. Da oppstår det noen spørsmål.

Fra hvem får Jesus myndigheten til å ‘dra seirende ut’? (Åpenbaringen 6:2) Profeten Daniel så i et syn at Messias, som var «lik en menneskesønn», ble gitt «herredømme og verdighet og rike» av ingen annen enn «Den Gamle av Dager», Jehova Gud. * (Daniel 7:13, 14) Det er altså Den Allmektige Gud som gir Jesus makten og retten til å regjere og avsi dom. Den hvite hesten er et passende symbol på Guds Sønns rettferdige krigføring, for Bibelen bruker ofte hvitt som symbol på rettferdighet. – Åpenbaringen 3:4; 7:9, 13, 14.

Når begynte rytterne å ri? Legg merke til at den første rytteren, Jesus, startet å ri da han ble kronet til Konge i himmelen. (Åpenbaringen 6:2) Når skjedde det? Det var ikke da han vendte tilbake til himmelen etter sin død, for Bibelen viser at en periode med venting startet på det tidspunktet. (Hebreerne 10:12, 13) Jesus fortalte disiplene sine hvordan de skulle kunne forstå at denne ventetiden var over, og at hans styre i himmelen hadde begynt. Han sa at når han begynte å regjere, skulle verdensforholdene plutselig ta en negativ vending. Det skulle bli kriger, matmangel og epidemier. (Matteus 24:3, 7; Lukas 21:10, 11) Kort tid etter at den første verdenskrig brøt ut i 1914, ble det tydelig at menneskeheten var gått inn i den perioden, en tid med store problemer på jorden som Bibelen kaller «de siste dager». – 2. Timoteus 3:1–5.

Men hvorfor har forholdene blitt verre, og ikke bedre, etter at Jesus ble kronet i 1914? Fordi Jesus begynte å regjere i himmelen på den tiden, ikke på jorden. Det brøt da ut krig i himmelen, og den nykronede Kongen, Jesus, omtalt som Mikael, kastet Satan og hans demoner til jorden. (Åpenbaringen 12:7–9, 12) Satan – som dermed fikk begrenset sitt virkeområde til bare å omfatte jorden – har siden da vært rasende, for han vet at hans dager er talte. Det vil ikke gå lang tid før Gud gjennomfører sin vilje og går til handling mot Satan her på jorden. (Matteus 6:10) Vi skal nå se hvordan de tre andre  rytterne hjelper oss til forstå at vi faktisk lever i de vanskelige «siste dager». I motsetning til den første rytteren – som helt tydelig er et bilde på en konkret person – er de tre neste rytterne et bilde på globale forhold som har herjet på jorden.

RYTTEREN PÅ DEN RØDE HESTEN

«En annen kom ut, en ildfarget hest; og ham som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre ned; og det ble gitt ham et stort sverd.» – Åpenbaringen 6:4.

Denne rytteren er et bilde på krig. Legg merke til at han ikke bare tar freden bort fra noen få nasjoner, men fra hele jorden. I 1914 brøt det for første gang ut en verdensomfattende krig. Den ble etterfulgt av en annen verdensomfattende krig, som var enda mer ødeleggende. Ifølge noen anslag er tallet på døde som følge av krig og væpnede konflikter siden 1914 over 100 millioner! Dessuten har enormt mange andre blitt lemlestet.

I hvilken grad er krig noe som preger verdensbildet i dag? For første gang i historien ser det ut til at menneskene er i stand til å utrydde alt menneskelig liv. Ikke engang såkalte fredsbevarende organisasjoner, for eksempel FN, har klart å stoppe rytteren på den røde hesten.

RYTTEREN PÅ DEN SVARTE HESTEN

«Jeg så, og se, en svart hest; og han som satt på den, hadde en skålvekt i sin hånd. Og jeg hørte en røst, som om den var i de fire levende skapningers midte, og den sa: ‘En liter hvete for en denar, og tre liter bygg for en denar; og skad ikke olivenoljen og vinen.’» – Åpenbaringen 6:5, 6.

Denne rytteren er et bilde på matmangel. Det skulle finnes så lite mat at en liter hvete ville koste en denar – en hel dagslønn i det første århundre! (Matteus 20:2) For samme pris skulle man også kunne kjøpe tre liter bygg, en kornsort som ikke var like høyt ansett som hvete. Men hvor langt ville det rekke til en stor familie? Folk blir derfor oppfordret til å være sparsommelige selv med dagligdagse varer, som blir passende illustrert med olivenolje og vin – vanlige produkter på den tiden og i den kulturen.

Har vi sett beviser for at rytteren på den svarte hesten har ridd siden 1914? Ja! Omkring 70 millioner mennesker døde av sult i løpet av det 20. århundre. En rapport anslår at «805 millioner mennesker – omtrent en av ni av verdens befolkning – var kronisk underernært i 2012–14». En annen rapport sier: «Sult tar hvert år livet av flere mennesker enn aids, malaria og tuberkulose til sammen.» Til tross for mange oppriktige forsøk på å skaffe mat til dem som sulter, fortsetter rytteren på den svarte hesten å ri.

RYTTEREN PÅ DEN BLEKE HESTEN

«Jeg så, og se, en blek hest; og han som satt på den, hadde navnet Døden. Og Hades fulgte like etter ham. Og det ble gitt dem myndighet over fjerdedelen av jorden, til å drepe med et langt sverd og med matmangel og med dødbringende plage og ved jordens villdyr.» – Åpenbaringen 6:8.

Den fjerde rytteren er et bilde på død som følge av pest og andre faktorer. Ganske raskt etter 1914 tok spanskesyken livet av titalls millioner. Kanskje var det så mange som 500 millioner mennesker – cirka en av tre av verdens befolkning – som ble smittet!

Men spanskesyken var bare begynnelsen. Eksperter anslår at flere hundre millioner døde av kopper i løpet av det 20. århundre. Fortsatt dør millioner av mennesker – av aids, tuberkulose og malaria – til tross for utstrakt medisinsk forskning.

Resultatet er det samme – død – enten det skyldes krig, matmangel eller pest. Hades (graven) samler nådeløst opp ofrene, uten å etterlate noe håp.

 BEDRE TIDER I VENTE!

Denne problemfylte tiden vil snart ta slutt. Husk på dette: Selv om Jesus «drog ut seirende» i 1914 og kastet Satan Djevelen til jorden, fullførte han ikke sin seier da. (Åpenbaringen 6:2; 12:9, 12) Snart, i løpet av Harmageddon, vil Jesus fjerne Djevelens påvirkning og tilintetgjøre hans menneskelige støttespillere. (Åpenbaringen 20:1–3) Jesus kommer ikke bare til å stanse de andre tre rytterne, men han kommer også til å reversere følgene av det ødeleggende rittet deres. Hvordan skal han gjøre det? Legg merke til hva Bibelen lover.

Istedenfor krig vil det være fred. Jehova «får kriger til å opphøre til jordens ytterste ende. Buen bryter han av, og spydet hogger han i stykker». (Salme 46:9) Fredselskende mennesker «skal finne sin dypeste glede i den store fred». – Salme 37:11.

Istedenfor matmangel skal det være nok mat til alle. «Det skal bli rikelig med korn på jorden; på fjellenes topp skal det være en overflod.» – Salme 72:16.

Jesus skal snart reversere følgene av de andre tre rytternes ritt

Det vil ikke være verken pest eller død. Alle vil få fullkommen helse og evig liv. Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer». – Åpenbaringen 21:4.

Da Jesus var på jorden, ga han et hjertevarmende forhåndsglimt av hvordan forholdene ville bli under hans styre. Han fremmet fred, mettet tusener mirakuløst, helbredet syke og oppreiste til og med døde til liv igjen. – Matteus 12:15; 14:19–21; 26:52; Johannes 11:43, 44.

Jehovas vitner vil med glede vise deg ut fra din egen bibel hvordan du kan være forberedt når rytternes ritt tar slutt. Kunne du tenke deg å lære mer?

^ avsn. 7 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.

Lær mer

VÅKN OPP!

Hva Bibelen sier om verdens ende

Hvilken «verden» skal forsvinne? Hvordan og når skal det skje?

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

Hva er det Gud ønsker å fortelle oss?

Finn ut hva Gud vil at du skal vite, hvorfor det er så viktig at du får vite dette nå, og hva du bør gjøre.