Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Vi er skapt for å leve lenge

Vi er skapt for å leve lenge

HVEM av oss ønsker seg ikke et langt og lykkelig liv? Tenk så herlig det ville være hvis vi kunne leve evig og hele tiden ha god helse og være lykkelige! Vi ville ha god tid til å være sammen med dem vi er glad i, til å reise rundt i verden, til å utvikle nye ferdigheter, til å bli klokere og til å sette oss grundig inn i hva som helst som interesserer oss.

Er det unaturlig å ønske seg dette? Overhodet ikke! Bibelen forteller at Gud har lagt det ønsket i hjertet vårt. (Forkynneren 3:11) Den sier også at «Gud er kjærlighet». (1. Johannes 4:8) Virker det logisk at en kjærlig Gud ville skape oss med et ønske om å leve evig og så gjøre det umulig for oss å få oppfylt det ønsket?

Døden er virkelig ikke en venn. Bibelen omtaler den faktisk som en fiende. (1. Korinter 15:26) For noen kommer den tidlig, og for andre kommer den senere. Men den kommer alltid. Mange synes det er ubehagelig eller kanskje også skremmende å tenke på døden. Kommer denne fienden noen gang til å bli beseiret? Har vi noe grunnlag for å tro at det vil skje?

HVA SOM GIR OSS HÅP

Kanskje du blir overrasket over å få vite at det aldri var Guds hensikt at menneskene skulle dø. Første Mosebok forteller at Guds hensikt med menneskene var at de skulle leve evig på jorden. Jehova Gud sørget for at jorden hadde alt menneskene trengte for å leve og være lykkelige. Så skapte han det første mennesket, Adam, og lot ham bo i et paradis, en hage i Eden. Etter dette «så Gud på alt han hadde laget, og det var meget godt». – 1. Mosebok 1:26, 31.

 Adam ble skapt fullkommen, i Guds bilde. (5. Mosebok 32:4) Adams kone, Eva, hadde heller ingen feil, men hadde en fullkommen kropp og et fullkomment sinn. Jehova sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere, og rå over fiskene i havet og himmelens flygende skapninger og alle levende skapninger som beveger seg på jorden.» – 1. Mosebok 1:28.

Det ville ta tid for Adam og Eva å fylle jorden med etterkommere. Eva ville få barn, og disse barna ville bli voksne og selv få barn, inntil hele jorden var bebodd i samsvar med Guds hensikt. (Jesaja 45:18) Virker det sannsynlig at Jehova ville be Adam og Eva om å fylle jorden hvis det ikke var meningen at de skulle leve lenger enn at de kunne bli kjent med sine egne barn og kanskje barnebarn?

Tenk også på befalingen om at de skulle rå over dyrene. Adam fikk i oppdrag å gi navn til dyrene, og det ville ta tid. (1. Mosebok 2:19) Men for å kunne rå over dyrene ville han måtte bli kjent med dem og sette seg inn i hvordan han best kunne ta vare på dem. Det ville ta mye lengre tid.

De instruksene Gud ga de to første menneskene om at de skulle fylle jorden og rå over dyrene, tyder derfor på at de ble skapt for å leve lenge. Og Adam levde faktisk veldig lenge.

GUDS HENSIKT ER AT MENNESKENE SKAL LEVE EVIG I ET PARADIS HER PÅ JORDEN

DE LEVDE VELDIG LENGE

Adam 930 år

Metusjalah 969 år

Noah 950 år

I dag 70–80 år

Bibelen viser at menneskene en gang i tiden levde mye lenger enn vi gjør i dag. Den sier: «Adam levde ... i 930 år.» Så nevner den seks menn til som levde i mer enn 900 år. Det var Set, Enosj, Kenan, Jared, Metusjalah og Noah. Alle disse levde før vannflommen på Noahs tid – Noah hadde levd i 600 år da vannflommen kom. (1. Mosebok 5:5–27; 7:6; 9:29) Hvorfor kunne de leve så lenge?

Alle disse levde i en tid da det ikke var så lenge siden menneskene hadde vært fullkomne. Det hadde sannsynligvis mye å si for at de levde så lenge. Men hva er forbindelsen mellom fullkommenhet og lang levetid? Og hvordan vil døden bli beseiret? For å få svar på dette må vi først finne ut hvorfor vi blir gamle og dør.