Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan skal døden beseires?

Hvordan skal døden beseires?

SELV om alle mennesker er berørt av synd og død fordi våre første foreldre, Adam og Eva, var ulydige, ble ikke Guds hensikt med menneskene forandret. I sitt skrevne Ord, Bibelen, bekrefter Gud gjentatte ganger at han ikke har forandret sin hensikt.

  • «De rettferdige skal arve jorden, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.

  • «Han skal oppsluke døden for evig, og Den Suverene Herre Jehova skal tørke bort tårene fra alle ansikter.» – Jesaja 25:8.

  • «Den siste fiende som skal bli tilintetgjort, er døden.» – 1. Korinter 15:26.

  • «Døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer.» – Åpenbaringen 21:4.

Hvordan skal Gud «oppsluke døden», eller sørge for at vår fiende døden «skal bli tilintetgjort»? Som nevnt sier Bibelen at ‘de rettferdige skal bo på jorden for evig’. Men den sier også: «Det finnes ikke noe rettferdig menneske på jorden som alltid gjør godt.» (Forkynneren 7:20) Betyr det at Gud kommer til å se bort fra sine egne normer for å gjøre slutt på døden? Det er utenkelig. Han vil aldri gjøre det, for ‘Gud kan ikke lyve’. (Titus 1:2) Så hvordan vil Gud gjennomføre den hensikten han hadde da han skapte menneskene?

GUD «SKAL OPPSLUKE DØDEN FOR EVIG». – JESAJA 25:8

EN LØSEPENGE BLIR BETALT

Fordi Jehova Gud elsker menneskene, har han gjort noe for å kjøpe oss fri fra døden – han har sørget for at det ble betalt en løsepenge. Når man hører om løsepenger, tenker man gjerne på en pengesum som blir betalt for å sette noen fri. I Bibelen blir ordet «løsepenge» blant annet brukt om en pris som betales for å dekke en skade eller for å oppfylle kravene til rettferdighet. Siden alle mennesker er syndere og dømt til døden, sier Bibelen rett ut: «Ingen av dem kan kjøpe fri en bror eller gi Gud en løsepenge for ham. (Prisen for å løskjøpe et menneskes liv er så høy at de aldri vil kunne betale den.)» – Salme 49:7, 8.

Når et ufullkomment menneske dør, kan han bare betale straffen for sine egne synder. Han har ingen mulighet til å kjøpe seg selv fri fra ufullkommenheten, og han kan heller ikke betale for andres synder og kjøpe dem fri fra døden. (Romerne 6:7) Det vi trengte, var at et menneske som var fullkomment og uten synd, ga sitt liv for å betale for våre synder, ikke for sine egne. – Hebreerne 10:1–4.

Det var nettopp dette Gud sørget for. Han sendte sin Sønn, Jesus, fra himmelen for at han skulle bli født som et fullkomment og syndfritt menneske her på jorden. (1. Peter 2:22) Jesus sa at han hadde kommet for å «gi sitt liv som en løsepenge i bytte for mange». (Markus 10:45) Han døde for å betale for våre synder og befri oss fra døden, slik at vi kan få evig liv. – Johannes 3:16.

NÅR SKAL DØDEN BLI BESEIRET?

Som en oppfyllelse av Bibelens profeti er det i dag «kritiske tider som er vanskelige å mestre». Det viser at vi lever «i de siste dager» for denne onde verden. (2. Timoteus 3:1) På slutten av de siste dager kommer «den dagen da de ugudelige skal dømmes og tilintetgjøres». (2. Peter 3:3, 7) Men de som elsker Gud, vil få overleve og bli velsignet med «evig liv». – Matteus 25:46.

Jesus kom for å «gi sitt liv som en løsepenge i bytte for mange». – Markus 10:45

 Millioner av andre vil få muligheten til å oppnå evig liv når de blir oppreist fra døden. En gang Jesus var i byen Nain, oppreiste han et menneske fra døden. En enke hadde nettopp mistet sin eneste sønn, og da Jesus så henne, «syntes han inderlig synd på henne». Det fikk ham til å gi sønnen livet tilbake. (Lukas 7:11–15) Apostelen Paulus sa at han var overbevist om «at Gud vil sørge for at både rettferdige og urettferdige får en oppstandelse». Løftet om oppstandelsen er et sterkt bevis for at Gud elsker oss mennesker. – Apostlenes gjerninger 24:15.

Milliarder av mennesker skal få leve evig. Bibelen sier: «De rettferdige skal arve jorden, og de skal bo på den for evig.» (Salme 37:29) De vil oppleve oppfyllelsen av de rørende og trøstende ordene som Paulus skrev ned for omkring 2000 år siden: «Død, hvor er din seier? Død, hvor er din brodd?» (1. Korinter 15:55) Menneskenes mektige fiende døden vil være beseiret!