Lever vi i «de siste dager»?

Hva svarer du?

  • Ja

  • Nei

  • Kanskje

Hva Bibelen sier

«I de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre.» (2. Timoteus 3:1) Bibelske profetier og forholdene i verden i dag viser at vi lever i «de siste dager».

Hva mer sier Bibelen om dette?

  • De siste dager skulle kjennetegnes av kriger, hungersnød, jordskjelv og epidemier av dødbringende sykdommer. – Matteus 24:3, 7; Lukas 21:11.

  • I de siste dager skulle det menneskelige samfunn være preget av alvorlig moralsk og åndelig forfall. – 2. Timoteus 3:2–5.

Hvordan vil framtiden bli for menneskene?

Noen tror ... at de siste dager vil ende med at jorden og alle som lever på den, vil bli utslettet. Andre håper at forholdene skal bli bedre. Hva mener du?

Hva Bibelen sier

«De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.

Hva mer sier Bibelen om dette?