Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | VIL DU TA IMOT GUDS STØRSTE GAVE?

Hva bør Guds største gave få deg til å gjøre?

Hva bør Guds største gave få deg til å gjøre?

«Kristi kjærlighet tvinger oss ... han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde for dem.» – 2. Korinter 5:14, 15.

EN HELT spesiell gave bør få oss til å vise takknemlighet. Jesus understreket dette da han hadde helbredet ti menn som hadde en alvorlig sykdom det ikke fantes noen behandling for den gangen. En av de ti mennene «vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og med høy røst æret han Gud». Jesus sa: «Ble ikke de ti renset? Hvor er da de ni andre?» (Lukas 17:12–17) Hva lærer vi? At vi raskt kan komme til å glemme gode ting andre gjør for oss!

Løsepengen kan ikke sammenlignes med noen annen gave. Den er virkelig den største gaven som noen gang er blitt gitt. Så hva bør det Gud har gjort for deg, motivere deg til å gjøre?

  • Bli kjent med Giveren. Løsepengen fører ikke automatisk til at alle mennesker får evig liv. Nei, for Jesus sa i bønn til Gud: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17:3) Hvis noen fortalte deg at en mann hadde reddet deg da du var liten, ville du ikke da vært interessert i å lære mer om den mannen og om hvorfor han reddet deg? Jehova Gud, som gav den livreddende gaven  som løsepengen er, vil ikke bare at du skal vite hvem han er, men også at du skal få et nært forhold til ham. Bibelen sier: «Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» – Jakob 4:8.

  • Vis tro på løsepengen. «Den som viser tro på Sønnen, har evig liv.» (Johannes 3:36) Hva innebærer det å vise tro? Det innebærer handling. For å vise tro på løsepengen må du gjøre noe. (Jakob 2:17) Hva må du gjøre? For at en gave skal bli din, må du ta imot den. Sånn er det også med løsepengen. Du må ta imot den. Hvordan? Du må lære hvordan Gud vil at du skal leve, og så handle i samsvar med det. * Be til Gud om å få tilgivelse og en ren samvittighet. Nærm deg Gud i full tillit til at løsepengen garanterer alle som viser tro på den, en evig framtid med fred, trygghet og velstand! – Hebreerne 11:1.

  • Overvær høytiden til minne om Jesu død. Jesus innstiftet en årlig høytid som skulle minne oss om den gaven løsepengen virkelig er. Han sa om feiringen av denne høytiden: «Fortsett å gjøre dette til minne om meg.» (Lukas 22:19) Tirsdag 11. april 2017, etter solnedgang, vil Jehovas vitner samles for å minnes Jesu død. Programmet, som varer omkring en time, innbefatter en tale som vil forklare betydningen av Jesu død og hvilke goder den bringer både nå og i framtiden. I fjor var det i hele verden cirka 20 millioner som overvar minnehøytiden. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å minnes Guds største gave sammen med oss.

^ avsn. 7 Den beste måten du kan bli kjent med Gud og nærme deg ham på, er å studere hans Ord, Bibelen. Lær hvordan du kan gjøre det, ved å spørre et av Jehovas vitner eller ved å besøke nettstedet vårt, jw.org.