Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | VIL DU TA IMOT GUDS STØRSTE GAVE?

En helt unik gave

En helt unik gave

DET ser ikke ut til å være noe spesielt ved den båtformede blyantspisseren som Jordan holder i hånden. Men dette er en av de mest verdifulle tingene han har. «Jeg fikk den av Russell, en eldre venn av familien, da jeg var liten», forteller Jordan. Etter at Russell var død, fikk Jordan vite at den gamle mannen hadde hjulpet bestefaren og foreldrene hans i vanskelige tider og på den måten spilt en viktig rolle i livet for dem. «Nå som jeg har fått vite mer om Russell, er denne lille gaven mer verdifull for meg enn noen gang», sier Jordan.

Som denne historien illustrerer, kan en gave i noens øyne ha liten eller ingen verdi. Men i andres øyne kan den være verdifull, ja kanskje uerstattelig. Bibelen beskriver en gave av uvurderlig verdi med disse velkjente ordene: «Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.» – Johannes 3:16.

En gave som kan gi mottakeren evig liv! Kan det finnes noen mer verdifull gave? Selv om ikke alle setter pris på denne gaven, betrakter de sanne kristne den som svært verdifull. (Salme 49:8; 1. Peter 1:18, 19) Men hvorfor har Gud gitt sin Sønns liv som en gave til verden?

Apostelen Paulus forklarer hvorfor på denne måten: «Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden ... spredte seg til alle mennesker.» (Romerne 5:12) Det første menneske, Adam, syndet med vitende og vilje ved å være ulydig mot Gud. Derfor ble han straffet med døden. Adam var årsak til at døden spredte seg til alle hans etterkommere – hele menneskeverdenen.

 «Den lønn synden betaler, er døden, men den gave Gud gir, er evig liv ved Kristus Jesus, vår Herre.» (Romerne 6:23) For å befri menneskene for dødens fordømmelse sendte Gud sin Sønn, Jesus Kristus, til jorden for at han skulle ofre sitt fullkomne liv for verden. På grunnlag av dette offeret, kjent som «løsepengen», vil alle som viser tro på Jesus, få evig liv. – Romerne 3:24.

Paulus sier om de velsignelsene Gud gir sine tilbedere gjennom Jesus Kristus: «Gud være takk for hans ubeskrivelige frie gave.» (2. Korinter 9:15) Ja, denne løsepengen er så fantastisk at det er umulig å beskrive den fullt ut. Men hvorfor er denne gaven så spesiell i forhold til alle de andre gode gavene Gud gir menneskene? På hvilken måte er den annerledes? * Og hvordan bør vi se på den? Vi oppfordrer deg til å lese Bibelens svar på disse spørsmålene i de neste to artiklene.

^ avsn. 8 Jesus «overgav sin sjel for oss». (1. Johannes 3:16) Men siden dette offeret var en del av Guds hensikt, vil denne artikkelserien fokusere på Gud og hans rolle som den som har sørget for løsepengen.