Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | HVORFOR VÆRE ÆRLIG?

Hvorfor det lønner seg å være ærlig

Hvorfor det lønner seg å være ærlig

«Vi har tillit til at vi har en ærlig samvittighet, idet vi ønsker å oppføre oss ærlig i alle ting.» – Hebreerne 13:18.

Det opprinnelige greske ordet som i noen bibler blir gjengitt med «ærlighet», betyr bokstavelig «noe som er godt tvers igjennom». Det kan også innebære tanken om noe som er fortreffelig i moralsk forstand.

Kristne prøver å følge apostelen Paulus’ ord: «Vi ønsker å oppføre oss ærlig i alle ting.» Hva vil det si?

EN INDRE KAMP

De fleste ser seg selv i speilet hver morgen før de går ut blant folk. Hvorfor? Fordi de gjerne vil ta seg best mulig ut. Men det finnes noe som er mye viktigere enn å ha en tøff sveis eller stilige klær. Vårt ytre blir faktisk påvirket av hvordan vi er i det indre.

Guds Ord sier rett ut at vi er tilbøyelige til å gjøre det som er ondt. I 1. Mosebok 8:21 står det: «Menneskehjertets tilbøyelighet er ond helt fra ungdommen av.» Så for å kunne være ærlige må vi kjempe mot våre medfødte syndige tilbøyeligheter. Apostelen Paulus gav en levende beskrivelse av sin egen kamp mot synden: «Jeg gleder meg virkelig over Guds lov etter det menneske jeg er i det indre, men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som fører krig mot mitt sinns lov og tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer.» – Romerne 7:22, 23.

Når hjertet vårt for eksempel prøver å få oss til å gjøre noe galt og vi får en sterk trang til å være uærlige, er vi ikke nødt til å følge impulsene fra hjertet. Vi har fortsatt et valg. Når vi velger å avvise en gal tanke, kan vi klare å være ærlige til tross for uærligheten rundt oss.

DU KAN VINNE KAMPEN

For at vi skal klare å være ærlige, trenger vi en sterk «moralkode». Men mange bruker dessverre mer tid på å finne ut hvilken «kleskode» de skal følge, enn på hvilken «moralkode» de skal leve etter. Derfor forsvarer de at de er uærlige når de synes at det passer. Boken The (Honest) Truth About Dishonesty sa det slik: «I bunn og grunn lyver vi opp til et nivå som fortsatt lar oss bevare vårt selvbilde som noenlunde ærlige individer.» Men finnes det en pålitelig norm som kan hjelpe oss til å finne ut hvor mye uærlighet som er akseptabelt, om noe i det hele tatt? Ja, heldigvis.

Millioner av mennesker verden over har funnet ut at Bibelen gir dem akkurat den hjelpen de trenger. Den inneholder en moralkode som er andre normer langt overlegen. (Salme 19:7) Den gir oss pålitelig veiledning for eksempel når det gjelder familieliv, arbeid, moral og åndelighet.  Den har stått sin prøve gjennom alle tider. Dens lover og prinsipper gjelder alle mennesker, uansett hvor de kommer fra. Ved å undersøke Bibelen, tenke nøye over det den sier, og følge dens råd kan vi øve oss opp til å være ærlige og hederlige.

Men det trengs mer enn nøyaktig kunnskap fra Bibelen for å vinne kampen mot uærlighet. Vi lever tross alt i en moralsk fordervet verden som presser oss til å godta sine normer. Det er derfor vi må be Gud om hjelp og støtte. (Filipperne 4:6, 7, 13) Ved å gjøre det kan vi få mot til å kjempe for det som er rett, og være ærlige i alle ting.

FORDELER VED Å VÆRE ÆRLIG

Hitoshi, som ble sitert i den første artikkelen, hadde nytte av å være kjent som en ærlig arbeider. Nå jobber han for en arbeidsgiver som setter pris på ærlighet. Hitoshi sier: «Jeg er glad for at jeg klarte å finne en jobb som gjør at jeg kan ha god samvittighet.»

Mange andre har erfart det samme. La oss se hva noen sier om hvilken nytte de har hatt av å anvende det bibelske prinsippet om at vi må «oppføre oss ærlig i alle ting».

 • En ren samvittighet

  «Jeg sluttet på skolen da jeg var 13, og begynte å stjele sammen med en gjeng. Av det jeg tjente, fikk jeg 95 prosent på uærlig vis. Senere giftet jeg meg, og mannen min og jeg begynte å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner. Vi lærte at Jehova * Gud hater uærlighet, så vi bestemte oss for å forandre livsstil. I 1990 innviet vi oss til Jehova og ble døpt som Jehovas vitner. – Ordspråkene 6:16–19.

  Før hadde jeg huset fullt av tyvegods, men nå er det fritt for sånne ting, og det gjør at jeg har en ren samvittighet. Når jeg tenker tilbake på alle de årene jeg var uærlig, er jeg takknemlig for at Jehova har vært så barmhjertig mot meg. Det er så godt å gå til sengs om kvelden og vite at Jehova nå er fornøyd med meg.» – Cheryl, Irland.

  «Da sjefen min fant ut at jeg hadde avslått tilbudet om bestikkelse fra en potensiell kunde, sa han til meg: ‘Din Gud gjør deg til en pålitelig person! Det er virkelig en velsignelse å ha deg i firmaet vårt.’ Det at jeg er ærlig i alle ting, gjør at jeg kan ha en ren samvittighet overfor Jehova Gud. Det gjør også at jeg kan hjelpe familien min og andre til å være ærlige.» – Sonny, Hongkong.

 • Fred i sinnet

  «Jeg jobber som konsulent i en internasjonal bank. I denne bransjen går det å tjene penger ofte foran ærlighet. En vanlig oppfatning er: Er det så farlig med litt uærlighet hvis det skaper velstand og er positivt for økonomien? Men fordi jeg er ærlig, har jeg fred i sinnet. Jeg er fast bestemt på å være ærlig uansett følger. Sjefene mine vet at jeg aldri vil lyve for dem eller på vegne av dem.» – Tom, USA.

 • Selvrespekt

  «Min overordnede på jobben oppfordret meg til å lyve om noen varer som manglet, men jeg nektet. Da tyvene til slutt ble avslørt, sa arbeidsgiveren min at han var takknemlig for at jeg var ærlig. Å være ærlig i en uærlig verden krever mot. Men til sjuende og sist kan vi oppnå andres tillit og respekt ved å være ærlige.» – Kaori, Japan.

Er du ikke enig i at en ren samvittighet, fred i sinnet og selvrespekt er ting som gjør det vel verdt å være ærlig?

^ avsn. 18 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.