Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Dommedagsklokkens spådommer kommer ikke til å gå i oppfyllelse, for Gud lover en lys framtid for jorden og menneskene

 FORSIDETEMA | ER VERDEN UTE AV KONTROLL?

Hva sier Bibelen?

Hva sier Bibelen?

DEN alvorlige tilstanden verden er i nå, ble forutsagt i Bibelen for mange hundre år siden. Men i tillegg har Bibelen helt klart forutsagt en lys framtid for menneskeheten. Man bør ikke raskt avvise det Bibelen sier, for mye av det den har forutsagt, har faktisk blitt oppfylt til minste detalj.

Tenk for eksempel over disse bibelske profetiene:

  • «Nasjon skal reise seg mot nasjon og rike mot rike, og det skal bli matmangel og jordskjelv på det ene stedet etter det andre.» – Matteus 24:7.

  • «I de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre. For menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, selvgode, hovmodige, spottere, ulydige mot foreldre, utakknemlige, illojale, uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, baktalere, uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, forrædere, egensindige, oppblåst av stolthet, slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud.» – 2. Timoteus 3:1–4.

Disse profetiene beskriver en verden som noen vil si er i ferd med å spinne ut av kontroll. I en viss forstand er vår verden virkelig ute av kontroll – den er ute av menneskers kontroll. Ifølge Bibelen har mennesker rett og slett ikke den visdom og makt som er nødvendig for å få til en varig løsning. Dette kommer klart fram i disse bibelversene:

  • «Det finnes en vei som er rettskaffen i en manns øyne, men siden er enden på den dødens veier.» – Ordspråkene 14:12.

  • «Menneske har hersket over menneske til skade for ham.» – Forkynneren 8:9.

  • «Det står ikke til en mann ... å styre sine skritt.» – Jeremia 10:23.

Hvis verden var overlatt til seg selv, ville den høyst sannsynlig stå overfor en global katastrofe. Men slik kommer det ikke til å gå! Hvorfor ikke? Bibelen sier:

  • Gud «har grunnlagt jorden på dens grunnfestede steder; den skal ikke bli brakt til å vakle, ikke til uavgrenset tid, eller til evig tid». – Salme 104:5.

  • «En generasjon går, og en generasjon kommer; men jorden står endog til uavgrenset tid.» – Forkynneren 1:4.

  • «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.

  • «Det skal bli rikelig med korn på jorden; på fjellenes topp skal det være en overflod.» – Salme 72:16.

 Disse bibelversene gir klare svar. Menneskeheten kommer ikke til å dø ut som følge av forurensning, matmangel, vannmangel eller en global pandemi. Verden kommer ikke til å bli ødelagt i en atomkrig. Hvorfor ikke? Gud har full kontroll over jordens framtid. Han har riktignok latt mennesker få bruke sin frie vilje. Men de vil komme til å erfare konsekvensene av valgene sine. (Galaterne 6:7) Verden er ikke som et tog som løper løpsk, som er fullstendig ute av kontroll og er på vei mot en katastrofe. Gud har satt grenser for hvor mye skade menneskene skal få påføre seg selv. – Salme 83:18; Hebreerne 4:13.

Men Gud kommer til å gjøre mer enn det. Han skal sørge for at det blir stor fred. (Salme 37:11) De positive forandringene denne artikkelen har fortalt om, er bare et lite glimt av den lyse framtiden som millioner av Jehovas vitner har lært om ved å studere Bibelen.

Jehovas vitner er et verdensomfattende samfunn av menn og kvinner i alle aldere og fra alle etniske grupper. De tilber den eneste sanne Gud, som ifølge Bibelen har navnet Jehova. De frykter ikke framtiden, for Bibelen sier: «Dette er hva Jehova har sagt, himlenes Skaper, han, den sanne Gud, han som formet jorden og dannet den, han som grunnfestet den, som ikke skapte den forgjeves, men formet den til å være bebodd.» – Jesaja 45:18.

Denne artikkelen har fortalt om noe av det Bibelen lærer om jordens og menneskehetens framtid. Du finner flere opplysninger i leksjon 5 i brosjyren Et godt budskap fra Gud!, som er utgitt av Jehovas vitner og ligger på nettstedet jw.org

Du kan også se videoen Hvorfor skapte Gud jorden?, som ligger på jw.org. (Se under PUBLIKASJONER > VIDEOER)