Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Nr. 6 2016

 STÅR DET EN DESIGNER BAK?

Muslingers byssustråder

Muslingers byssustråder

I LIKHET med rur er muslinger, deriblant blåskjell, skapninger som fester seg til stein, tre og skipsskrog. Men i motsetning til rur, som fester seg direkte til underlaget, henger mange muslinger i tynne tråder, som kalles byssustråder. Denne metoden øker muslingens fleksibilitet når det gjelder å ta til seg næring og flytte på seg. Men man skulle kanskje tro at trådene er for skjøre til at de kan takle store bølger. Hva er det som gjør at byssustrådene holder muslingen så godt festet til underlaget at den ikke blir feid til havs?

Tenk over dette: Byssustrådene er stive i den ene enden og myke og elastiske i den andre. De består av 80 prosent stivt materiale og 20 prosent mykt materiale. Forskere har funnet ut at dette forholdstallet er avgjørende for at festeevnen skal bli så god som mulig. Byssustrådene kan stå imot kraftige bølger og strømninger som drar muslingen i ulike retninger.

Professor Guy Genin omtaler resultatene av denne forskningen som «forbløffende» og sier: «Det fantastiske ved denne organismen er den strukturelt sinnrike kombinasjonen av den elastiske delen og den stive delen.» Forskere mener at byssustrådenes design kan etterlignes og komme til nytte på en rekke forskjellige områder, for eksempel når det gjelder å feste utstyr til bygninger og undervannsfartøy, feste sener til ben og lime operasjonssnitt. J. Herbert Waite, som er professor ved University of California i Santa Barbara i USA, sier: «Naturen er en uuttømmelig gullgruve når det kommer til klebestrategier.»

Hva mener du? Er muslingers byssustråder blitt til ved evolusjon? Eller står det en Designer bak?

Lær mer

BØKER & BROSJYRER

Ble livet skapt?

Det spiller en rolle hva du tror om hvordan livet fikk sin begynnelse.