Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Takknemlighet

Takknemlighet

Det er mange beviser for at det å vise takknemlighet har mange fordeler – både fysisk, mentalt og følelsesmessig. Derfor bør alle gå inn for å gjøre det til en naturlig del av livet å vise takknemlighet.

Hvorfor er takknemlighet bra for helsen?

HVA LEGEVITENSKAPEN SIER

En artikkel i Harvard Mental Health Letter sier at «takknemlighet er nært og konsekvent forbundet med større lykke. Takknemlighet hjelper folk til å oppleve flere positive følelser, skaffe seg gode erfaringer, forbedre helsen, takle motgang og bygge opp sterke relasjoner».

HVA BIBELEN SIER

Bibelen oppfordrer oss til å utvikle en takknemlig innstilling. «Vis dere takknemlige», skrev apostelen Paulus, som selv var et godt eksempel. Han ‘takket Gud uopphørlig’ for at andre reagerte så positivt på det budskapet han forkynte for dem. (Kolosserne 3:15; 1. Tessaloniker 2:13) Varig lykke kommer ikke først og fremst av at man sier «takk» nå og da, men som følge av at man har en takknemlig innstilling. Dette igjen beskytter oss mot misunnelse, bitterhet og følelsen av å være hevet over andre, noe som bare ville føre til at vi mistet gleden fordi folk trakk seg unna oss.

Skaperen selv er et godt eksempel når det gjelder å vise takknemlighet – selv mot små mennesker! Hebreerne 6:10 sier: «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme deres arbeid og den kjærlighet dere har vist mot hans navn.» Ja, Skaperen betrakter det som urettferdig å vise mangel på takknemlighet.

«Gled dere alltid. Frambær takk i forbindelse med alt.» – 1. Tessaloniker 5:16, 18.

 Hvordan fører takknemlighet til sterkere relasjoner?

HVA ERFARING VISER

Når vi uttrykker oppriktig takknemlighet – enten for en gave, for et vennlig ord eller for praktisk hjelp – får vi giveren til å føle seg verdifull og verdsatt. Til og med fremmede blir glade for at vi takker dem oppriktig for en vennlig handling, for eksempel at de holdt opp døren for oss.

HVA BIBELEN SIER

«Gjør det til en vane å gi», sa Jesus Kristus, «og folk skal gi til dere. Et godt mål, presset, rystet og overfylt, skal de tømme i fanget deres.» (Lukas 6:38) Rose, en døv jente i Vanuatu, en øygruppe i det sørlige Stillehavet, opplevde noe spesielt.

Rose gikk på Jehovas vitners møter, men hadde ikke noe særlig utbytte av dem, siden verken hun eller noen andre i menigheten kunne tegnspråk. Et ektepar som var dyktige tegnspråktolker, besøkte menigheten og la merke til problemet. De bestemte seg for å holde et tegnspråkkurs. Rose var dypt takknemlig. «Jeg setter pris på å ha så mange venner som er glad i meg», sa hun. Det at hun nå deltar i møtene, og at hun er så takknemlig, er stor nok belønning for det ekteparet som hjalp henne. Rose er også dypt takknemlig for at andre har lært seg tegnspråk for å kunne snakke med henne. – Apostlenes gjerninger 20:35.

«Den som frambærer takksigelse som offer, han ærer [Gud].» – Salme 50:23.

Hvordan kan du utvikle en takknemlig innstilling?

HVA BIBELEN SIER

Følelsene våre har nær sammenheng med tankene våre. Bibelskribenten David sa i bønn til Gud: «Jeg har meditert over all din virksomhet; villig tenkte jeg stadig på dine henders verk.» (Salme 143:5) David var ikke en forstyrret og overfladisk person. Takknemligheten hans kom av at han regelmessig tenkte over det Gud hadde gjort, en vane han hadde hele livet. – Salme 71:5, 17.

Bibelen gir oss dette gode rådet: ‘Alt som er sant, som er verd å elske, som tales vel om, enhver dyd og det som er rosverdig – fortsett å tenke på disse ting.’ (Filipperne 4:8). Ordene «fortsett å tenke på» viser at vi må være reflekterte mennesker, noe som er helt nødvendig for å kunne ha en takknemlig innstilling.

«Det mitt hjerte mediterer over, skal være forstandige tanker.» – Salme 49:3.