Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Nr. 4 2016

Hva sier Bibelen om homofili?

Hva sier Bibelen om homofili?

I MANGE land er det mye snakk om legalisering av homofile ekteskap. I 2015 avgjorde USAs høyesterett at ekteskap mellom homofile nå er lovlig i hele landet. Etter dette gikk internettsøkene rett til værs. Et av de vanligste spørsmålene var: «Hva sier Bibelen om homofile ekteskap?»

Bibelen sier ikke noe konkret om de juridiske aspektene i forbindelse med ekteskap mellom to av samme kjønn. Et mer grunnleggende spørsmål er: Hva sier Bibelen om homofili?

Mange som tror de vet svaret, har ikke undersøkt Bibelen – men svarene de kommer med, er motstridende! Noen sier at Bibelen helt klart er anti-homofil. Andre hevder at Bibelens påbud om å ‘elske sin neste’ forsvarer enhver seksuell livsstil. – Romerne 13:9.

HVA SIER BIBELEN?

Hvilken uttalelse mener du er riktig?

  1. Bibelen fordømmer homoseksuelle handlinger.

  2. Bibelen godtar homoseksuelle handlinger.

  3. Bibelen oppmuntrer til homofobi (hat eller forutinntatthet mot homoseksuelle).

SVAR:

  1. RIKTIG. Bibelen sier: «Verken ... menn som blir brukt til unaturlige formål, eller menn som ligger med menn, ... skal arve Guds rike.» (1. Korinter 6:9, 10) Det samme gjelder for kvinner. – Romerne 1:26.

  2. GALT. Bibelen lærer at bare en mann og en kvinne som er gift med hverandre, har lov til å ha sex. – 1. Mosebok 1:27, 28; Ordspråkene 5:18, 19.

  3. GALT. Selv om Bibelen fordømmer homoseksuelle handlinger, oppmuntrer den ikke til fordomsfullhet, hatkriminalitet eller mishandling av homofile. – Romerne 12:18. [1]

 Hva tror Jehovas vitner?

Jehovas vitner mener at Bibelens moralnormer er de beste normene å leve etter, og de velger å følge dem. (Jesaja 48:17) [2] Det betyr at Jehovas vitner tar avstand fra alle former for seksuell umoral, innbefattet homoseksuelle handlinger. (1. Korinter 6:18) [3] Dette er den livsstilen Jehovas vitner velger, og det har de rett til.

Jehovas vitner anstrenger seg for å følge den gylne regel ved å behandle andre slik de selv ønsker å bli behandlet

På den annen side prøver Jehovas vitner å ‘jage etter fred med alle’. (Hebreerne 12:14) De tar avstand fra homoseksuelle handlinger, men de påtvinger ikke andre sitt syn. De deltar ikke i anti-homofil hatkriminalitet og gleder seg heller ikke over å høre om det. Jehovas vitner anstrenger seg for å følge den gylne regel ved å behandle andre slik de selv ønsker å bli behandlet. – Matteus 7:12.

Oppmuntrer Bibelen til fordommer?

Noen vil si at Bibelen oppmuntrer til fordommer mot homofile, og at de som følger dens moralnormer, er intolerante. De sier: «Bibelen ble skrevet på en tid da folk var trangsynte», eller: «I dag godtar vi alle folkegrupper og folk med en hvilken som helst seksuell orientering.» For dem er det å avvise homofili det samme som å avvise folk med en annen hudfarge. Men er det en god sammenligning? Nei. Hvorfor ikke?

Fordi det er forskjell på det å ta avstand fra homoseksuelle handlinger og det å ta avstand fra homoseksuelle mennesker. Bibelen sier at de kristne skal vise alle slags mennesker respekt. (1. Peter 2:17) [4] Men det betyr ikke at de må godta alle slags handlinger.

Tenk over dette: Sett at du ser på røyking som skadelig, til og med ekkelt. Hva om du jobber sammen med en som røyker? Ville du bli sett på som trangsynt fordi du har et annet syn på røyking enn han har? Ville det at han røyker og du ikke gjør det, bety at du har fordommer mot ham? Hvis kollegaen din forlangte at du måtte forandre syn på røyking, ville ikke det gjøre ham trangsynt og intolerant?

Jehovas vitner velger å leve etter Bibelens moralnormer. De godtar ikke de handlingene Bibelen forbyr. Men de gjør ikke narr av personer som lever på en annen måte enn dem selv, og de behandler dem heller ikke på en dårlig måte.

Er Bibelens syn ufølsomt?

Hva med dem som har homofile tendenser? Er de født slik? I så fall, er det ikke da ufølsomt å si at det er galt av dem å følge lystene sine?

Bibelen sier ikke noe om den biologiske årsaken til homoseksualitet, selv om den helt klart viser at visse trekk ved et menneske er dypt forankret. Men Bibelen sier at vi for å kunne bli godkjent av Gud må ta avstand fra visse former for oppførsel – deriblant homoseksuelle handlinger. – 2. Korinter 10:4, 5.

Noen mener at Bibelens syn er ufølsomt. Men det baserer de på den tanken at vi følge lystene våre, og at seksuelle lyster er så viktige at vi ikke bør – eller ikke kan – styre dem. Bibelen hedrer derimot mennesker ved å si at de kan styre lystene sine. I motsetning til dyrene kan de velge å la være å følge lystene sine. – Kolosserne 3:5. [5]

Tenk over dette: Noen eksperter sier at visse trekk, for eksempel sinne, kan ha en biologisk årsak. Bibelen sier ikke noe direkte om den biologiske årsaken til sinne, men den sier at noen «lett gir etter for vrede» og er «tilbøyelig til voldsom harme». (Ordspråkene 22:24; 29:22) Men  Bibelen sier også: «Avstå fra vrede og la voldsom harme fare.» – Salme 37:8; Efeserne 4:31.

De færreste vil være uenige i dette rådet eller si at det er ufølsomt mot dem som har aggressive tendenser. Til og med de ekspertene som mener at sinne er medfødt, gjør mye for å hjelpe folk til å styre slike tendenser.

Jehovas vitner har samme syn på en hvilken som helst oppførsel som er i strid med Bibelens normer, også sex mellom to av motsatt kjønn som ikke er gift med hverandre. I alle slike tilfeller gjelder Bibelens råd: «Enhver av dere skal vite hvordan han skal få herredømme over sitt eget kar i helligelse og ære, ikke i begjærlig seksuell lyst.» – 1. Tessaloniker 4:4, 5.

‘Dette har noen av dere vært’

De som ønsket å bli kristne i det første århundre, hadde forskjellig bakgrunn og livsførsel, og noen av dem gjorde store forandringer i livet. Bibelen omtaler for eksempel «utuktige eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som blir brukt til unaturlige formål, eller menn som ligger med menn». Så sier den videre: «Likevel er det dette noen av dere har vært.» – 1. Korinter 6:9–11.

Betyr ordene ‘det er dette noen av dere har vært’, at de som sluttet med homoseksuelle handlinger, aldri igjen hadde homoseksuelle lyster? Det gjør det neppe, for Bibelen kommer også med denne oppfordringen: «Fortsett å vandre ved ånd, så skal dere slett ikke fullbyrde noe kjødelig begjær.» – Galaterne 5:16.

Legg merke til at Bibelen ikke sier at en kristen aldri vil få urette lyster. Den sier tvert imot at han eller hun kan velge å ikke fullbyrde, eller gi etter for, slike lyster. Kristne lærer å holde slike lyster under kontroll og ikke dvele ved dem så de til slutt gir etter for dem. – Jakob 1:14, 15. [6]

Bibelen skiller altså mellom tendenser og handlinger. (Romerne 7:16–25) En som har en homoseksuell dragning, kan selv bestemme hva han vil la tankene dvele ved, akkurat som han gjør i forbindelse med andre urette ting, for eksempel sinne, utroskap og grådighet. – 1. Korinter 9:27; 2. Peter 2:14, 15.

Jehovas vitner følger Bibelens moralnormer, men de påtvinger ikke andre sitt syn. De prøver heller ikke å forandre lover som beskytter rettighetene til dem som har en annen livsstil enn dem selv. Det budskapet Jehovas vitner forkynner, er positivt, og de er ivrige etter å dele det med alle som vil høre. – Apostlenes gjerninger 20:20.

^ 1. Romerne 12:18: «Hold fred med alle mennesker.»

^ 2. Jesaja 48:17: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg.»

^ 3. 1. Korinter 6:18: «Flykt fra utukt.»

^ 4. 1. Peter 2:17: «Ær alle slags mennesker.»

^ 5. Kolosserne 3:5: «Så død da deres lemmer som er på jorden, med hensyn til utukt, urenhet, seksuell lyst.»

^ 6. Jakob 1:14, 15: «Enhver blir prøvd ved at han blir dratt og lokket av sitt eget begjær. Deretter, når begjæret er blitt fruktbart, føder det synd.»