Kommer Bibelen fra Gud? Eller inneholder den bare menneskers tanker?

Dette nummeret av «Våkn opp!» tar opp tre bevisrekker som viser at Bibelen virkelig kommer fra Gud.