Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Engler

Engler

Engler er ofte blitt skildret i litteratur, kunst og filmer. Men hva er engler, og hvilken rolle spiller de?

Hva er engler?

HVA BIBELEN SIER

 

Før Gud skapte det fysiske universet og de første menneskene, hadde han allerede skapt en høyere orden av intelligente skapninger. De er mye mektigere enn menneskene, og de befinner seg i den samme sfæren som Gud – et område som er utilgjengelig og usynlig for menneskene. (Job 38:4, 7) Bibelen omtaler disse høyerestående skapningene som «ånder» og «engler». – Salme 104:4. *

Hvor mange engler finnes det? Enormt mange. Englene omkring Guds trone teller «myriader av myriader», eller «ti tusen ganger titusener». (Åpenbaringen 5:11; fotnote) Hvis dette uttrykket skal oppfattes bokstavelig, er tallet på engler flere hundre millioner!

«Jeg så ... mange engler omkring tronen ..., og tallet på dem var myriader av myriader og tusener av tusener.» – Åpenbaringen 5:11.

Hva gjorde englene i gammel tid?

HVA BIBELEN SIER

 

Englene fungerte ofte som Guds talsmenn eller sendebud. * I Bibelen blir de også framstilt som noen som utfører Guds mirakler. Gud sendte en engel for å velsigne Abraham og hindre ham i å ofre sønnen Isak. (1. Mosebok 22:11–18) Det var en engel som viste seg for Moses i den brennende tornebusken for å overbringe et budskap som skulle forandre livet hans. (2. Mosebok 3:1, 2) Da profeten Daniel ble kastet i løvehulen, sendte Gud «sin engel og lukket løvenes gap». – Daniel 6:22.

«Da viste Jehovas engel seg for [Moses] i en flammende ild midt i en tornebusk.» – 2. Mosebok 3:2.

 Hva gjør englene nå?

HVA BIBELEN SIER

 

Vi kan ikke vite alt det englene gjør i dag. Men Bibelen viser at de er engasjert i å hjelpe oppriktige mennesker til å lære mer om Gud. – Apostlenes gjerninger 8:26–35; 10:1–22; Åpenbaringen 14:6, 7.

Jehova lot patriarken Jakob få en drøm der han så engler som steg opp og ned på en «stige» mellom himmelen og jorden. (1. Mosebok 28:10–12) Denne drømmen tyder på at Jehova Gud sender engler på oppdrag til jorden for å hjelpe lojale mennesker. – 1. Mosebok 24:40; 2. Mosebok 14:19; Salme 34:7.

«En stige var stilt opp på jorden, og toppen av den nådde opp til himlene; og se, Guds engler steg opp og ned på den.» – 1. Mosebok 28:12.

^ avsn. 6 Bibelen forteller at noen engler gjorde opprør mot Guds myndighet, og den omtaler disse onde englene som demoner. – Lukas 10:17–20.

^ avsn. 11 De hebraiske og greske ordene for «engel» som opprinnelig ble brukt i Bibelen, betyr begge «sendebud».