Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | KOMMER BIBELEN VIRKELIG FRA GUD?

Bibelen – er den virkelig «inspirert av Gud»?

Bibelen – er den virkelig «inspirert av Gud»?

TROR du at Bibelen kommer fra Gud? Eller tror du den bare inneholder menneskers tanker?

Dette er en pågående debatt også blant dem som kaller seg kristne. En spørreundersøkelse i 2014 viste for eksempel at de fleste kristne var enige i at «Bibelen er knyttet til Gud på en eller annen måte». På den annen side var det omkring én av fem av de spurte som så på Bibelen som en bok med «gamle fabler, legender, historier og forskrifter skrevet av mennesker». Denne debatten setter søkelyset på hva det egentlig betyr når Bibelen sier at den er «inspirert av Gud». – 2. Timoteus 3:16.

«INSPIRERT» – HVA BETYR DET?

Bibelen består av 66 mindre bøker som ble skrevet av omkring 40 skribenter over en periode på cirka 1600 år. Men hvordan kan Bibelen være «inspirert av Gud» hvis den ble skrevet av mennesker? For å si det enkelt: Uttrykket «inspirert av Gud» betyr at Kilden til opplysningene i Bibelen er Gud. Bibelen sier det slik: «Mennesker talte ord fra Gud mens de ble båret av sted av hellig ånd.» (2. Peter 1:21) Gud brukte med andre ord sin usynlige, dynamiske kraft – sin hellige ånd – til å overbringe sitt budskap til dem som skrev ned de bibelske bøkene. Dette kan sammenlignes med en bedriftsleder som dikterer et brev som sekretæren skal skrive. Brevets forfatter er ikke den som skriver brevet, men den som dikterer det.

Noen bibelskribenter fikk faktisk bokstavelig talt høre budskapet fra Gud av en engel. Andre fikk syner fra Gud. Noen ganger overbrakte Gud budskapet i form av drømmer. I noen tilfeller lot Gud skribentene bruke egne ord når de skrev ned budskapet, og andre ganger sa han nøyaktig hva de skulle skrive. Men i alle disse tilfellene var det Guds og ikke skribentenes egne tanker som ble overbrakt.

Hvordan kan vi være sikre på at det var Gud som inspirerte bibelskribentene? Vi skal se på tre bevisrekker som kan styrke tilliten til at Bibelen kommer fra Gud.