Noen regner seg for å være religiøse, men synes det er vanskelig å forstå hva det innebærer å ha tro. Hva er tro, og hvorfor er det viktig?

Hva er tro?

HVA NOEN SIER

Mange tenker at en som har tro, bare godtar en oppfatning uten å ha noen virkelige beviser for den. Tenk for eksempel på en som sier: «Jeg tror på Gud.» Hvis han eller hun blir spurt: «Hvorfor tror du?», svarer han kanskje: «Det er sånn jeg er oppdratt», eller: «Det er det jeg alltid har lært.» I slike tilfeller kan det virke som om det er liten forskjell på det å ha tro og på det å være godtroende.

HVA BIBELEN SIER

«Tro er den sikre forventning om ting en håper på, det tydelige bevis for virkelige ting, enda de ikke ses.» (Hebreerne 11:1) For at en persons forventning skal være sikker, må han ha gode grunner for det. Det ordet for «sikker forventning» som er brukt på originalspråket, rommer mer enn en indre følelse eller bare ønsketenkning. Så det å ha tro innebærer å ha en overbevisning som er basert på beviser.

«[Guds] usynlige egenskaper ses tydelig fra verdens skapelse av, ja hans evige kraft og guddommelighet, ettersom de oppfattes gjennom de ting som er dannet, slik at de er uten unnskyldning.» Romerne 1:20.

Hvorfor er det viktig å ha tro?

HVA BIBELEN SIER

«Uten tro er det umulig å behage ham, for den som nærmer seg Gud, må tro at han er til, og at han skal lønne dem som oppriktig søker ham.» – Hebreerne 11:6.

Som nevnt er det mange som tror på Gud bare fordi de har lært å gjøre det. «Det er sånn jeg er oppdratt», sier de kanskje. Men Gud vil at de som tilber ham, virkelig skal ha tillit til at han finnes og er glad i dem. Dette er én grunn til at Bibelen understreker hvor viktig det er at vi søker ham oppriktig, slik at vi kan bli godt kjent med ham.

«Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» Jakob 4:8.

 Hvordan kan du få tro?

HVA BIBELEN SIER

«Så kommer da troen av det en hører.» (Romerne 10:17) Det første du må gjøre for å bygge opp tro på Gud, er altså å «høre» hva Bibelen egentlig lærer om ham. (2. Timoteus 3:16) Å studere Bibelen vil hjelpe deg til å finne pålitelige svar på viktige spørsmål, for eksempel: Hvem er Gud? Hvordan kan vi vite at han finnes? Bryr Gud seg virkelig om meg? Hva er Guds hensikt?

Det finnes beviser for Guds eksistens overalt rundt oss

Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg til å studere Bibelen. Som det står på nettstedet vårt, jw.org: «Jehovas vitner synes det er veldig hyggelig å lære andre om Bibelen, men vi tvinger aldri noen til å bli medlem av vårt trossamfunn. Isteden presenterer vi rett og slett det Bibelen sier, og respekterer at alle har rett til å bestemme selv hva de vil tro på.»

Når alt kommer til alt, må din tro være basert på det du finner ut når du vurderer i hvilken grad det du leser i Bibelen, er sant. Når du gjør det, følger du eksemplet til dem i det første århundre som «tok imot ordet med den største iver og gransket daglig Skriftene nøye for å se om disse ting forholdt seg slik». – Apostlenes gjerninger 17:11.

«Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» Johannes 17:3.