Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Nr. 3 2016

 FORSIDETEMA | SPRÅKBARRIEREN BRYTES

En gammel barriere blir brutt

En gammel barriere blir brutt

MED så mange og forskjellige språk i verden – nesten 7000 – kan reising, handel, utdanning og politikk være en utfordring. Det har vært slik siden tidenes morgen. For cirka 2500 år siden, for eksempel, da Ahasverus (sannsynligvis Xerxes 1.) var konge, sendte perserne ut kunngjøringer i hele kongeriket, «fra India til Etiopia, hundre og tjuesju provinser, til hver provins med dens egen skrift og til hvert folk på dets eget tungemål». *

I dag ville de færreste organisasjoner og regjeringer sette i gang et så stort prosjekt. Men det er én organisasjon som har lyktes med dette. Jehovas vitner utgir blad, lydinnspillinger, videoer og mange bøker – deriblant Bibelen – på over 750 språk. Blant disse er det cirka 80 tegnspråk. Jehovas vitner produserer også forskjellige typer punktskrift for blinde.

Og Jehovas vitner tjener ikke penger på dette arbeidet. Oversetterne og annet personell gjør faktisk arbeidet på frivillig basis. Hvorfor anstrenger de seg så hardt for å oversette til så mange språk, og hvordan gjør de det?

^ avsn. 3 Se Ester 8:9 i Bibelen.