Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA

Språkbarrieren brytes – bli med bak kulissene

Språkbarrieren brytes – bli med bak kulissene

«Det er blitt sagt at det ikke finnes noen vanskeligere oppgave enn det å oversette.» – The Cambridge Encyclopedia of Language

FØR oversettingen av Jehovas vitners publikasjoner kan begynne, må de skrives, noe det ligger mye planlegging og research bak. I denne prosessen sjekker redaksjonsavdelingen ved hovedkontoret i New York at alle faktaopplysninger stemmer, og at språkbruken er god, riktig og moderne. *

Redaksjonsavdelingen sender deretter teksten til hundrevis av oversetterteam over hele verden. Flesteparten av dem bor og arbeider der det språket de oversetter til, snakkes. De fleste oversetter til morsmålet sitt. De må ha god forståelse av det stoffet de skal oversette, og målspråket.

Hvordan arbeider oversetterne?

Geraint, en oversetter i Storbritannia, sier: «Jeg jobber i et oversetterteam, så nøkkelen er godt samarbeid. Sammen kommer vi fram til løsninger på ting som er vanskelig å oversette. Da ser vi ikke bare på ord, men på ordgrupper. Vi tenker nøye over mening og formål og har hele tiden i tankene målgruppen for hver artikkel.»

Hva er ditt mål som oversetter?

«Målet er at leseren skal tenke at stoffet i utgangspunktet  ble skrevet på morsmålet hans. Det bør ikke høres oversatt ut. For å oppnå det prøver vi å bruke et naturlig språk. Da holder vi på leserens oppmerksomhet, og han vil fortsette å lese som om han spiser mat som er en fryd for ganen.»

Hva er fordelene med å bo der språket snakkes?

«Det er til stor hjelp å omgås dem som bruker språket. Hver dag kan vi høre folk som snakker det. Vi kan også prøve ut ord og uttrykk for å se om de er naturlige, forståelige og appellerende. Det hjelper oss til å formidle originaltekstens tiltenkte mening.»

Hvordan er arbeidet organisert?

«Et team blir tildelt et prosjekt. Først leser alle i teamet den engelske teksten hver for seg for å gjøre seg kjent med stoffet og vurdere oppbygning og målgruppe. Vi spør oss selv: Hva er målet med artikkelen? Hva er temaet og hensikten? Hva skal jeg lære av den? På dette stadiet kommer vi ofte på gode ideer.

Deretter utveksler alle i teamet tanker og meninger, og de lærer av hverandre. Er vi sikre på at vi forstår stoffet? Hvordan kan vi bevare samme stil som i originalen? Målet vårt er å få fram samme reaksjon hos våre lesere som skribenten ønsket å få fram hos sine lesere.»

Hvordan samarbeider teamet?

«Målet vårt er at leserne skal forstå teksten første gang de leser den. For å lykkes med det leser vi hvert oversatt avsnitt høyt mange ganger.

Oversetteren skriver et stykke på målspråket mens de andre ser det på skjermene sine. Vi passer på at ingen tanker er utelatt eller lagt til. Vi følger også med på om teksten er naturlig og grammatikalsk riktig, og om ordene er riktig stavet. Så leser en av oss det oversatte stykket høyt. Hvis han eller hun snubler i lesingen, vurderer vi hvorfor.  Når hele artikkelen er oversatt, leser én i teamet den høyt mens de andre merker seg ting som kan forbedres.»

Det høres intenst ut!

«Ja, det er det! Og på slutten av dagen er vi slitne. Derfor ser vi på stoffet igjen dagen etter, når vi er våkne og opplagte. Noen uker senere sender redaksjonsavdelingen noen siste tekstjusteringer. Vi leser artikkelen på nytt med friske øyne og ører og finpusser den.»

Hvilke dataverktøy bruker dere?

«Datamaskiner kan fortsatt ikke erstatte mennesker. Men Jehovas vitner har utviklet flere oversettelsesverktøy som bidrar til å effektivisere arbeidet. Ett verktøy er en felles ordbok med ord og uttrykk som brukes ofte. Et annet verktøy gjør det mulig å søke i alt vi tidligere har oversatt, slik at vi kan finne kreative løsninger på ting som er vanskelig å oversette.»

Hva tenker du om arbeidet?

«Vi ser på arbeidet vårt som en gave til leserne. Og vi ønsker å gi den gaven en fin innpakning. Vi synes det er spennende at en artikkel i et blad eller på nettsiden kan røre hjertet til en leser og hjelpe ham til å få et bedre liv.»

 Varige goder

Verden over har flere hundre millioner mennesker nytte av å lese Jehovas vitners publikasjoner på sitt eget språk. Den praktiske visdommen i litteraturen og videoene deres og på nettstedet, jw.org, er basert på Bibelen. I denne hellige boken forteller Gud, som har navnet Jehova, at han vil at budskapet skal nå ut til «hver nasjon og stamme og hvert tungemål». – Åpenbaringen 14:6. *

^ avsn. 4 Originalteksten blir skrevet på engelsk.

^ avsn. 25 Gå inn på jw.org for å finne lesestoff, lydinnspillinger og videoer på ditt eget språk og på hundrevis av andre språk.