I dag er det mange filmer og tv-programmer som handler om overnaturlige personer, for eksempel trollmenn, hekser og vampyrer.

Hva mener du om det? Er det overnaturlige bare uskyldig moro, eller er det skjulte farer ved det?

Dette nummeret av «Våkn opp!» tar opp hvorfor noen er fascinert av det overnaturlige, og hva som egentlig skjuler seg bak det.