Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 NUMMER 2

Hvordan bli ydmyk

Hvordan bli ydmyk

HVA ER YDMYKHET?

Ydmyke mennesker viser andre respekt. De oppfører seg ikke på en overlegen måte, og de forventer ikke å få særbehandling. Nei, en ydmyk person er oppriktig interessert i andre og villig til å lære av dem.

Noen ser på ydmyke mennesker som svake. Men i virkeligheten er ydmykhet en styrke som hjelper mennesker til å innse sine egne feil og begrensninger.

HVORFOR ER YDMYKHET VIKTIG?

 • Ydmykhet bidrar til gode relasjoner. «Generelt sett har ydmyke mennesker lettere for å få venner», sier boken The Narcissism Epidemic. Den sier videre at de gjerne er flinkere til «å kommunisere med og omgås andre mennesker».

 • Ydmykhet vil påvirke barnets framtid positivt. Det at barn lærer seg å være ydmyke, vil hjelpe dem både nå og senere i livet, for eksempel når de skal søke jobb. «En ungdom som har overdreven selvtillit og ikke ser sine egne mangler, vil neppe gjøre et godt inntrykk i et jobbintervju», sier lege og psykolog Leonard Sax. «Men en ungdom som er oppriktig interessert i det intervjueren sier, vil ha bedre sjanser for å få jobben.» *

HVORDAN LÆRE BARNA YDMYKHET

Hjelp barnet ditt til å få et likevektig syn på seg selv.

BIBELSK PRINSIPP: «Hvis noen mener at han er noe, når han ikke er noen ting, bedrar han seg selv.» – Galaterne 6:3.

 • Ikke gi barna urealistiske mål. Slike uttalelser som: «Du kan oppnå alt du drømmer om», og: «Du kan bli hva som helst du ønsker» høres kanskje motiverende ut, men stemmer som regel ikke med virkeligheten. Barna dine vil sannsynligvis gjøre det bedre i livet hvis de har realistiske mål og arbeider målbevisst for å nå dem.

 • Ros konkrete handlinger. Å bare si til et barn at han eller hun er «helt fantastisk», er ikke noe som fremmer ydmykhet. Vær konkret.

 • Sett grenser for barnets bruk av sosiale medier. Sosiale medier er ofte knyttet til det å skryte av seg selv – å la andre få vite hvor flink man er, og hvor mye man får til – akkurat det motsatte av å være ydmyk.

 •   Lær barnet ditt å være rask til å si unnskyld. Hjelp barnet ditt til å forstå at han eller hun har gjort noe galt, og til å innrømme det.

Hjelp barna til å føle takknemlighet.

BIBELSK PRINSIPP: «Vis takknemlighet.» – Kolosserne 3:15.

 • Takknemlighet for skaperverket. Barn bør lære å sette pris på naturen og forstå at vi er avhengige av den for å leve. Vi trenger luft å puste i, vann å drikke og mat å spise. Bruk disse eksemplene for å bygge opp beundring for Skaperen og takknemlighet for alt det vakre som finnes i naturen.

 • Takknemlighet for andre mennesker. Minn barnet ditt om at alle er bedre enn ham eller henne på et eller annet område. Men i stedet for å være misunnelig fordi andre er flinkere til noe, kan man lære av dem.

 • Å gi uttrykk for takknemlighet. Lær barna dine å si takk, ikke bare som en høflighetsfrase, men fordi de virkelig føler takknemlighet. Takknemlighet hjelper en til å være ydmyk.

Lær barna dine at det er bra å gjøre noe for andre.

BIBELSK PRINSIPP: «Vær ydmyke og sett andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på andres.» – Filipperne 2:3, 4.

 • Gi barnet ditt plikter. Hvis du lar barnet ditt slippe å hjelpe til hjemme, er det som om du sier til ham eller henne: «Du er for viktig til å gjøre dette.» Pliktene i hjemmet bør komme først og lek etterpå. Forklar barna at de hjelper de andre i familien ved å utføre pliktene sine, og si at de andre vil glede seg over dette og få respekt for dem.

 • Hjelp dem til å forstå at de er heldige som kan gjøre noe for andre. Å gjøre noe for andre bidrar til at barna blir mer modne. Derfor bør du oppmuntre barnet ditt til å finne ut hvem som trenger hjelp. Snakk sammen om hva han eller hun kan gjøre for å hjelpe dem. Støtt og ros barna dine når de gjør noe for andre.

^ avsn. 8 Fra boken The Collapse of Parenting.