Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

En klok kvinne lytter til samvittigheten sin

 HVA BIBELEN SIER

Abort

Abort

Hvert år dør titalls millioner ufødte barn fordi mødrene deres får framkalt abort. Det tilsvarer et tall som er større enn befolkningstallet i mange land.

Et personlig valg eller et moralsk spørsmål?

HVA FOLK SIER

Det kan være mange grunner til at kvinner ønsker å få utført abort – for eksempel økonomiske problemer, samlivsproblemer, et ønske om frihet til å satse på utdanning eller karriere, eller at de ikke vil være alenemødre. På den annen side er det noen som betrakter det å ta abort som moralsk galt – som et brudd på den tilliten som er blitt vist en kvinne som får bære fram et barn.

HVA BIBELEN SIER

I Guds øyne er livet – spesielt et menneskeliv – hellig. (1. Mosebok 9:6; Salme 36:9) Dette prinsippet kan anvendes på et barn i mors liv, et sted som Gud har skapt som en trygg havn for et barn som skal vokse og utvikle seg. «Du holdt meg avskjermet i min mors liv», sa en bibelskribent. Han sa videre: «Dine øyne så meg til og med da jeg var et embryo, og i din bok var alle dets deler skrevet opp, hva angår de dager da de ble formet.» – Salme 139:13, 16.

Guds syn på et ufødt barns liv framgår også av den loven han gav til nasjonen Israel. Ifølge Guds lov var det dødsstraff for en person som skadet en gravid kvinne, slik at det ufødte barnet hennes døde. Han måtte betale med sitt eget liv for det livet han hadde tatt. (2. Mosebok 21:22, 23) Men dommerne måtte naturligvis ta motivene og omstendighetene i betraktning. – 4. Mosebok 35:22–24, 31.

Vi mennesker har dessuten en medfødt samvittighet. Når en kvinne følger sin samvittighet, eller indre stemme, ved å respektere livet til sitt ufødte barn, kan samvittigheten belønne henne. * Hvis hun handler i strid med sin samvittighet, kan den plage henne eller til og med fordømme henne. (Romerne 2:14, 15) Ja, studier viser at kvinner som får utført abort, også har økt risiko for å bli rammet av angst og depresjon.

Men hva om tanken på å oppdra et barn virker overveldende, særlig hvis graviditeten ikke var planlagt? Legg merke til det oppmuntrende løftet Gud gir dem som lojalt følger hans normer: «Mot den lojale vil du handle lojalt; mot den uklanderlige sunne og sterke mann [eller kvinne] vil du handle uklanderlig.» (Salme 18:25) Vi leser også: «Jehova elsker rett, og han skal ikke forlate sine lojale.» – Salme 37:28.

«Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem.» – Romerne 2:15, NO 2011.

 Hva om du har tatt abort?

HVA FOLK SIER

Ruth, * en alenemor, sa: «Jeg hadde tre små barn fra før og følte at jeg ikke var i stand til å ta meg av fire. Etter at jeg hadde tatt abort, følte jeg likevel at jeg hadde gjort noe fryktelig galt.» Men hadde hun gjort noe som Gud ikke kunne tilgi?

HVA BIBELEN SIER

Jesus Kristus viste tydelig hvordan Gud ser på saken, da han sa: «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige til anger, men syndere.» (Lukas 5:32) Ja, når vi har samvittighetskvaler for noe galt vi har gjort, og vi angrer og ber Gud om tilgivelse, er han villig til å tilgi – også alvorlige synder. (Jesaja 1:18) «Et sønderbrutt og knust hjerte, Gud, forakter du ikke», sier Salme 51:17.

Når en som angrer, ydmykt vender seg til Gud i bønn, vil Gud gi ham eller henne en ren samvittighet og dessuten fred i sinnet. Filipperne 4:6, 7 sier: «La i alle ting deres anmodninger bli gjort kjent for Gud ved bønn og påkallelse sammen med takksigelse; og Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte deres hjerter og deres forstandsevner.» * Etter at Ruth hadde studert Bibelen og utøst hjertet sitt for Gud, følte hun en slik indre fred. Hun forstod at Gud virkelig tilgir. – Salme 130:4.

«[Gud] har ikke gjort med oss etter våre synder, og han har ikke ført over oss det vi fortjener etter våre misgjerninger.» – Salme 103:10.

^ avsn. 8 En mulig helserisiko for mor eller barn vil ikke kunne forsvare en framkalt abort. Hvis man ved fødselen må velge mellom å redde morens liv og barnets liv, er det opp til de personene som er direkte involvert, å treffe det valget. Men medisinske framskritt i vår del av verden har ført til at en slik situasjon sjelden oppstår.

^ avsn. 12 Navnet er forandret.

^ avsn. 14 Oppstandelseshåpet kan også bidra til at en person føler indre fred. Se «Spørsmål fra leserne» i Vakttårnet for 15. april 2009, som drøftet bibelske prinsipper i forbindelse med muligheten for en oppstandelse for et ufødt barn som dør.