Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA SKAL TIL FOR Å BLI LYKKELIG?

En mening med livet

En mening med livet

VI MENNESKER ER UNIKE PÅ MANGE MÅTER – VI KAN SKRIVE, MALE OG SKAPE TING, OG VI KAN TENKE OVER DE STORE SPØRSMÅLENE I LIVET: Hvorfor finnes universet? Hvordan ble vi til? Hva er meningen med livet? Hvordan vil framtiden bli?

Noen unngår slike spørsmål, kanskje fordi de mener at det er spørsmål som det er umulig å finne svar på. Andre sier at slike spørsmål er meningsløse, fordi de mener at livet er et resultat av tilfeldig evolusjon. «Det finnes ingen guder, ingen hensikter», hevdet William Provine, professor i historie og biologi. Han sa videre: «Det finnes ikke noe endelig grunnlag for etikk; ikke noen endelig mening med livet.»

Andre igjen mener at et slikt syn ikke holder mål. De ser et univers som styres av presise og elegante matematiske lover. De er imponert over de mange eksemplene på fantastisk design vi finner i naturen, som mennesker i mange tilfeller har prøvd å etterligne i sine oppfinnelser. Og av erfaring fra dagliglivet forstår de at avansert og funksjonelt design må være et resultat av en intelligens, ikke av tilfeldige krefter.

Slike resonnementer har fått noen evolusjonister til å revurdere sitt syn. Tenk over disse to eksemplene:

NEVROKIRURG ALEKSEJ MARNOV. «De skolene jeg gikk på, underviste oss i ateisme og evolusjon», sier han. «Hvis man trodde på Gud, ble man betraktet som uopplyst.» Men etter hvert begynte han å tenke annerledes.

Han sier: «Jeg har alltid prøvd å finne den logiske årsaken til at ting er som de er, for eksempel menneskehjernen. Dette forbløffende organet har med rette blitt omtalt som den mest komplekse fysiske struktur i det kjente univers. Men er hjernen designet for å skaffe seg kunnskap og ferdigheter for så bare å dø? Det virket meningsløst og urimelig. Så jeg begynte å tenke: ‘Hvorfor er vi her? Hva er meningen med livet?’ Etter å ha tenkt mye over dette konkluderte jeg med at det må finnes en Skaper.»

I jakten på en mening med livet begynte Aleksej å undersøke Bibelen. Senere begynte også kona hans å studere Bibelen. Hun var også lege og ateist. Til å begynne med studerte hun fordi hun ville bevise at mannen tok feil! Nå, derimot, har de begge en sterk tro på Gud, og de forstår hans hensikt med menneskene, slik den er forklart i Bibelen.

PLASMAFYSIKER HUABI YIN. Huabi Yin studerte fysikk, og i mange år drev hun med forskning på plasma. Plasma (som solen består av) blir regnet som den fjerde tilstanden stoffer kan opptre i, og er hovedsakelig sammensatt av elektroner og positive ioner.

Huabi sier: «Når vi vitenskapsfolk studerer fenomener i naturen, legger vi alltid merke til en utrolig orden, som er et resultat av presise naturlover. ‘Hvordan har disse lovene blitt til?’ tenkte jeg. ‘Når selv et lite bål må passes nøye på, hvem er det da som er ansvarlig for de lovene som regulerer solen?’ Med tiden trakk jeg den slutning at den aller første setningen i Bibelen gir det mest logiske svaret: ‘I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.’» – 1. Mosebok 1:1.

Vitenskapen har helt klart gitt svar på mange «hvordan»-spørsmål, for eksempel: Hvordan fungerer hjernecellene? Og hvordan genererer solen varme og lys? Men som Aleksej og Huabi oppdaget, gir Bibelen svar på de viktigere «hvorfor»-spørsmålene: Hvorfor finnes universet? Hvorfor blir universet styrt av lover? Og hvorfor er vi mennesker her?

I forbindelse med jorden sier Bibelen at «[Gud] ikke skapte den forgjeves, men formet den til å være bebodd». (Jesaja 45:18) Ja, Gud har en hensikt med jorden, og som den neste artikkelen viser, er den hensikten nær forbundet med vårt håp for framtiden.