Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | FRED I FAMILIEN – HVORDAN?

Hvordan bidra til fred i familien

Hvordan bidra til fred i familien

KAN Bibelen hjelpe en familie til å ha det fredelig sammen? Sammenlign det Bibelen sier, med det disse intervjuobjektene forteller har vært til hjelp for dem. Merk deg de punktene som du tror kan hjelpe familien din til å unngå konflikter, bevare freden og styrke familiebåndene.

 BIBELSKE PRINSIPPER SOM FREMMER FRED

HA ET POSITIVT SYN PÅ HVERANDRE.

«Vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.» – Filipperne 2:3, 4, NO 2011.

«Vi har funnet ut at det er bra å se på ektefellen som en som er viktigere enn en selv eller noen annen.» – C.P., gift i 19 år.

LYTT OPPMERKSOMT MED ET ÅPENT SINN.

«Fortsett å minne dem om ... ikke å være stridslystne, å være rimelige og vise all mildhet overfor alle.» – Titus 3:1, 2.

«En kan langt på vei unngå en anspent stemning hvis en ikke svarer ektefellen i en provoserende tone. Det er viktig å lytte uten forutfattede meninger og å respektere den andres syn selv om en ikke er enig.» – P.P., gift i 20 år.

PRØV Å UTVIKLE TÅLMODIGHET OG MILDHET.

«Ved tålmodighet overtales en befalingsmann, og en mild tunge kan knuse ben.» – Ordspråkene 25:15.

«Konflikter vil det bli, men utfallet avhenger av den innstillingen vi har. Vi må virkelig være tålmodige. Da ordner det seg.» – G.A., gift i 27 år.

IKKE SYNK SÅ DYPT AT DU TYR TIL VERBAL ELLER FYSISK MISHANDLING.

«Nå skal dere virkelig avlegge dem alle: vrede, harme, ondskap, spottende tale og usømmelig snakk fra deres munn.» – Kolosserne 3:8.

«Jeg beundrer selvkontrollen til mannen min. Han bevarer alltid roen, og det hender aldri at han roper til meg eller fornærmer meg.» – B.D., gift i 20 år.

VÆR IVRIG ETTER Å TILGI OG FÅ UOVERENSSTEMMELSENE RASKT UT AV VERDEN.

«Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemål mot en annen.» – Kolosserne 3:13.

«Når man er stresset, er det ikke alltid så lett å bevare roen, og man kan fort si eller gjøre noe som sårer den andre. Da er det så fint å kunne tilgi. Det er umulig å ha et godt ekteskap uten å tilgi.» – A.B., gift i 34 år.

GJØR DET TIL EN VANE Å GI OG DELE.

«Gjør det til en vane å gi, og folk skal gi til dere. ... For med det mål dere måler ut med, skal de måle ut til dere til gjengjeld.» – Lukas 6:38.

«Mannen min vet hva jeg liker, og han er alltid full av overraskelser. Jeg på min side tenker ofte: ‘Hva kan jeg gjøre for å glede ham?’ Det har ført til at vi har ledd mye sammen, og det gjør vi fortsatt.» – H.K., gift i 44 år.

IKKE GI OPP

De som er blitt intervjuet av Våkn opp!, er bare noen få av de millioner rundt om i verden som Bibelen har hjulpet til å utvikle egenskaper som bidrar til fred i familien. * Selv når det virker som om andre i familien ikke vil samarbeide, synes de det er anstrengelsene vel verdt å gå inn for å stifte fred, for Bibelen lover: «De som skaper fred ved sine råd, får glede.» – Ordspråkene 12:20, Bibelen – Guds Ord (2007).

^ avsn. 24 Du kan lese mer om hvordan man kan få et lykkelig familieliv, i kapittel 14 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner og tilgjengelig på jw.org. Se også under HVA BIBELEN LÆRER > HJELP FOR FAMILIEN.