Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Verdens ende

Verdens ende

I 1. Johannes 2:17 står det: «Verden forsvinner, og det gjør også dens begjær.» Hva er «verden»? Hvordan og når skal den forsvinne?

Hvilken «verden» er det som skal forsvinne?

HVA BIBELEN SIER

Siden «verden» ifølge skriftstedet har «begjær» som Gud ikke godkjenner, kan det ikke være snakk om den bokstavelige jordkloden. Det som menes, er den verden av mennesker som gjør seg til fiender av Gud. (Jakob 4:4) De som utgjør denne «verden», skal «lide rettslig straff i form av evig tilintetgjørelse». (2. Tessaloniker 1:7–9) På den annen side kan de som i lydighet mot Jesus Kristus «ikke er en del av verden», få leve evig. – Johannes 15:19.

Første Johannes 2:17 avslutter med ordene: «Den som gjør Guds vilje, blir for evig.» Ja, da får man mulighet til å leve evig her på jorden, slik det kommer fram i Salme 37:29: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.»

«Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er kjærligheten til Faderen ikke i ham.» – 1. Johannes 2:15.

Hvordan skal verden forsvinne?

HVA BIBELEN SIER

Enden vil komme i to faser. Først kommer Gud til å ødelegge organisert, falsk religion – framstilt som en prostituert kvinne som kalles «Babylon den store». (Åpenbaringen 17:1–5; 18:8) Samtidig som hun sier at hun er lojal mot Gud, har hun hatt nære forbindelser med verdens politiske ledere. Men disse lederne skal vende seg mot henne. «[De] skal hate skjøgen og gjøre henne øde og naken og spise hennes kjøtt [eller rikdommer] og brenne henne fullstendig opp med ild.» – Åpenbaringen 17:16.

Deretter skal Gud vende oppmerksomheten mot de politiske lederne – «kongene på hele den bebodde jord». Sammen med onde mennesker kommer disse til å bli tilintetgjort i «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag», også kalt «Harmageddon». – Åpenbaringen 16:14, 16, fotnote.

«Søk Jehova, alle dere saktmodige på jorden ... Søk rettferdighet, søk saktmodighet! Sannsynligvis blir dere skjult på Jehovas vredes dag.» – Sefanja 2:3.

 Når skal verden forsvinne?

HVA BIBELEN SIER

Enden kommer når mennesker verden over har blitt tilstrekkelig advart om det som skal skje, gjennom forkynnelsen om Guds rike – en verdensregjering som skal erstatte menneskelige styreformer. (Daniel 7:13, 14) Jesus Kristus sa: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» (Matteus 24:14) Dette forkynnelsesarbeidet, som reflekterer Guds rettferdighet og barmhjertighet, er en del av et sammensatt «tegn» på endetiden. Tegnet omfatter også internasjonal krigføring, jordskjelv, matmangel og sykdom. – Matteus 24:3; Lukas 21:10, 11.

I Bibelen står det ikke bare hva som skulle skje i de siste dager, men også hvordan menneskene skulle være. Vi leser: «I de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre. For menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, ... ulydige mot foreldre, ... uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, ... slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud.» * – 2. Timoteus 3:1–5.

Den nåværende onde verden skal snart ‘forsvinne’. – 1. Johannes 2:17

Alle disse forholdene kjennetegner den perioden som begynte i tiden rundt den første verdenskrig i 1914. Siden da har Guds rike blitt forkynt over hele jorden, og Jehovas vitner ser det som en ære å bli assosiert med dette arbeidet. Faktisk heter det viktigste bladet deres Vakttårnet – Forkynner av Jehovas rike.

«Hold dere derfor våkne, for dere kjenner verken dagen eller timen.» – Matteus 25:13.

^ avsn. 14 Flere opplysninger finnes i kapittel 9 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner. Også tilgjengelig på nettstedet jw.org.