Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Evolusjon

Evolusjon

Noen sier at livet har utviklet seg. Andre mener at Gud bare satte skapelsen i gang og så lot evolusjonsprosessen ta over. Hva sier Bibelen?

Utelukker Bibelens skapelsesberetning muligheten for at universet begynte med et «big bang»?

Bibelen sier ganske enkelt: «I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.» (1. Mosebok 1:1) Den sier ikke nøyaktig hvordan Gud skapte alt. Så selv om universet skulle ha blitt til ved en kosmisk eksplosjon, ville ikke det være i strid med det som står i Bibelen. Første Mosebok 1:1 ville i så fall svare på spørsmålet: Hvem stod bak «big bang»?

Det er mange forskere som mener at «big bang» skjedde tilfeldig og plutselig og førte til at partikler av materie over en tid, og av seg selv, samlet seg til stjerner og planeter. Bibelen støtter ikke den tanken. Ifølge den var det Gud selv som styrte skapelsen av universet, enten han brukte en slags kosmisk eksplosjon eller en annen måte å skape på.

«I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.» – 1. Mosebok 1:1.

Åpner Bibelens beretning for at livsformer kan forandre seg over tid?

Ja. Bibelen sier at Gud skapte livsformene «etter deres slag». (1. Mosebok 1:11, 12, 21, 24, 25) Kan det være variasjoner innenfor ett slag? Ja. Beviser tilpasninger man har sett innenfor ett slag, at det etter hvert kan oppstå nye slag? Nei.

La oss se på et eksempel. På 1970-tallet studerte vitenskapsmenn finker på Galápagosøyene. De la merke til at endringer i klimaforholdene gjorde at finker med større nebb lettere overlevde. Noen så dette som et bevis for evolusjonsteorien. Men var det et bevis for evolusjon, eller var det bare tilpasning? Noen år senere var det finkene med små nebb som dominerte bestanden igjen. Dette eksperimentet fikk Jeffrey H. Schwartz, en professor i antropologi, til å trekke den konklusjon at selv om tilpasning kan gjøre at en art overlever under skiftende omstendigheter, «skaper det ingenting nytt».

 Kan Bibelen og evolusjonsteorien forenes?

Bibelen sier at «[Gud] har skapt alle ting». (Åpenbaringen 4:11) Han ‘hvilte’ ikke før han var ferdig med å skape. (1. Mosebok 2:2) Tanken bak disse ordene er klar: Det var ikke slik at Gud skapte en enkel organisme og så lente seg tilbake og slappet av mens organismen utviklet seg gjennom millioner av år og ble til forskjellige slags fisker, aper og mennesker. * Denne ideen, som blir kalt makroevolusjon, gir ikke rom for en Skaper, som Bibelen sier «dannet ... himlene og jorden, havet og alt som er i dem». – 2. Mosebok 20:11; Åpenbaringen 10:6.

«Du er verdig, Jehova, ja vår Gud, til å få herligheten og æren og makten, for du har skapt alle ting.» – Åpenbaringen 4:11.

Vil du vite mer? Bibelen sier at Guds «usynlige egenskaper ses tydelig fra verdens skapelse av, ... ettersom de oppfattes gjennom de ting som er dannet». (Romerne 1:20) Det å lære om Gud kan gi livet mening, for han har en kjærlig hensikt med alle som søker ham oppriktig. (Forkynneren 12:13; Hebreerne 11:6) Du kan få mer informasjon ved å gå inn på www.jw.org eller kontakte Jehovas vitner. Se under HVA BIBELEN LÆRER > SVAR PÅ BIBELSKE SPØRSMÅL.

^ avsn. 12 I motsetning til det noen kreasjonister sier, støtter ikke Bibelen tanken om at Gud skapte jorden på seks 24-timers dager. Du kan lese mer om dette på sidene 24–27 i brosjyren Ble livet skapt? Denne brosjyren er utgitt av Jehovas vitner og kan lastes ned gratis på www.jw.org.