Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

VÅKN OPP! SEPTEMBER 2015

 STÅR DET EN DESIGNER BAK?

Mikroorganismer som bryter ned olje

Mikroorganismer som bryter ned olje

I 2010 lakk nesten 800 millioner liter råolje ut i Mexicogolfen etter at en borerigg eksploderte og sank. Men etter bare noen måneder hadde mye av den forurensende oljen forsvunnet. Hvordan var det mulig?

Tenk over dette: Forskning har vist at bakterier i sjøen kan bryte ned de lange kjedene av hydrokarbonmolekyler i oljen. Mikrobiologen Terry Hazen beskriver disse organismene som «oljesøkende missiler». Det var blant annet på grunn av slike organismer at det som er nevnt i innledningen, kunne skje.

«På en måte er det ikke overraskende at det finnes slike oljeetende mikrober i havet», heter det i en reportasje fra BBC. «Olje fra havbunnen har sivet ut i verdenshavene» i uminnelige tider.

Det er sant at menneskene har brukt effektive metoder for å rense opp etter oljeutslipp. Men selv de beste forsøk på å rense opp oljesøl kan gjøre mer skade enn nytte. Kjemiske oppløsningsmidler forstyrrer naturlige prosesser som bryter ned olje. I tillegg er slike kjemikalier giftige og har skadelige langtidsvirkninger på miljøet. Men naturens evne til å bryte ned olje, blant annet ved hjelp av oljeetende mikrober, gjør at havet kan rense seg selv uten bivirkningene av kunstige metoder. *

Hva mener du? Har de oljenedbrytende egenskapene hos mikroorganismer i havet blitt til ved en tilfeldighet? Eller står det en Designer bak?

^ avsn. 6 Det er fortsatt for tidlig å si hvilke langsiktige konsekvenser ulykken i Mexicogolfen kan få for livet i havet.

Lær mer

BØKER & BROSJYRER

Ble livet skapt?

Det spiller en rolle hva du tror om hvordan livet fikk sin begynnelse.