Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  August 2015

 HVA BIBELEN SIER

Toleranse

Toleranse

Aksept, tilgivelse og toleranse skaper fredelige forhold. Men bør toleransen ha grenser?

Hva er nøkkelen til større toleranse?

HVORDAN DET ER NÅ

Verden over blåser det sterke vinder av intoleranse, drevet av slike ting som etniske fordommer, nasjonalisme, stammemotsetninger og religiøs ekstremisme.

HVA BIBELEN SIER

Da Jesus Kristus var på jorden, var han omgitt av intoleranse. Spesielt jøder og samaritaner hatet hverandre. (Johannes 4:9) Kvinner ble behandlet som mindre verdt enn menn. Og jødiske religiøse ledere foraktet vanlige folk. (Johannes 7:49) Men Jesus Kristus var helt annerledes. «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem», sa motstanderne hans. (Lukas 15:2) Jesus var vennlig, tålmodig og tolerant, for han kom ikke for å dømme folk, men for å gjøre dem friske åndelig sett. Hans største motivasjon var kjærlighet. – Johannes 3:17; 13:34.

Jesus var virkelig tolerant. Han kom ikke for å dømme, men for å gjøre folk friske åndelig sett

Kjærlighet, som er nøkkelen til større toleranse, får oss til å åpne hjertet for andre til tross for deres ufullkommenheter og særegenheter. I Kolosserne 3:13 står det: «Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemål mot en annen.»

«Ha framfor alt inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en mengde synder.» – 1. Peter 4:8.

 Hvorfor må toleransen ha grenser?

HVORDAN DET ER

De fleste samfunn prøver å opprettholde lov og orden. Derfor setter de vanligvis rimelige grenser for folks atferd.

HVA BIBELEN SIER

«[Kjærligheten] oppfører seg ikke usømmelig.» (1. Korinter 13:5) Selv om Jesus var et godt eksempel når det gjelder toleranse, så han ikke gjennom fingrene med umoral, hykleri og andre gale handlinger. Han fordømte modig slike ting. (Matteus 23:13) Han sa: «Den som praktiserer onde ting, hater lyset», det vil si sannhetens lys. – Johannes 3:20.

Apostelen Paulus skrev: «Avsky det onde, hold fast ved det gode.» (Romerne 12:9) Paulus levde etter dette. Da for eksempel visse jødekristne holdt seg unna ikke-jødiske kristne, sa han – som selv var jøde – vennlig, men bestemt ifra. (Galaterne 2:11–14) Han visste at Gud, som «ikke er partisk», ikke tolererer at hans folk har fordommer mot andre folkegrupper. – Apostlenes gjerninger 10:34.

Som kristne går Jehovas vitner til Bibelen for å få moralsk veiledning. (Jesaja 33:22) De tolererer derfor ikke noen som gjør det som er ondt, i sine rekker. Den rene kristne menighet må ikke forderves av mennesker som ignorerer Guds normer. Vitnene følger det klare bibelske påbudet: «Fjern den onde mannen fra deres midte.» – 1. Korinter 5:11–13.

«Dere som elsker Jehova, hat det som er ondt.» – Salme 97:10.

Kommer Gud til å tillate at ondskapen fortsetter?

HVA MANGE TROR

På grunn av den menneskelige natur kommer det alltid til å være ondskap.

HVA BIBELEN SIER

Profeten Habakkuk spurte Jehova Gud i bønn om hvorfor han tillater at noen undertrykker andre: «Hvorfor er det herjing og vold foran meg, og hvorfor oppstår det trette, og hvorfor pågår det strid?» (Habakkuk 1:3) Gud gjorde det helt klart for profeten at han ville kreve de onde til regnskap. «Det vil med sikkerhet gå i oppfyllelse», sa Gud. «Det vil ikke være forsinket.» – Habakkuk 2:3.

I mellomtiden har de som gjør gale ting, mulighet til å forandre seg. «‘Finner jeg noe som helst behag i den ondes død,’ lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn, ‘og ikke snarere i at han vender om fra sine veier og virkelig blir i live?’» (Esekiel 18:23) De som søker Jehova ved å slutte å gjøre det som er ondt, kan se lyst på framtiden. «Den som lytter til meg, han skal bo trygt og ikke bli forstyrret av ulykkens redsel», står det i Ordspråkene 1:33.

«Bare en liten stund til, og den onde er ikke mer ... Men de saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» – Salme 37:10, 11.