Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Juni 2015

 VI BETRAKTER VERDEN

Fokus på miljøet

Fokus på miljøet

Selv om jorden sørger for frisk luft, næringsrik mat og rent vann, forstyrrer menneskene i stadig større grad naturens gang. Forskere leter desperat etter løsninger som kan redde miljøet.

Australia

Det er anslått at så mye som 500 000 kubikkilometer vann med lavt saltinnhold ligger under bunnen av verdenshavene. «Havoverflaten lå [en gang] mye lavere enn i dag», sier Vincent Post ved Flinders universitet i Adelaide, så kystlinjen var lenger ute. «Når det regnet, trakk regnvann ned i grunnen og ble til ferskvannsbasseng på steder som i dag ligger under havet.» Forskere håper at disse undersjøiske reservoarene med tiden kan hjelpe noen av de over 700 millioner menneskene som har begrenset tilgang til rent vann.

Sahara

Halvparten av de store dyreartene som en gang fantes i Sahara, har enten forsvunnet eller finnes nå bare i en prosent eller mindre av sine tidligere leveområder. Ustabile forhold og omfattende jakt har bare delvis skylden. Det biologiske mangfoldet i ørkenene kan måle seg med det som er i skogene, men forskere sier at «grunnen til at ørkenenes biologiske mangfold får så lite vitenskapelig oppmerksomhet, er manglende økonomisk støtte». Dermed er det vanskelig for naturvernere å overvåke truede økosystemer i ørkenene.

Verden

Det er blitt anslått at 1 av 8 dødsfall i 2012 var en følge av luftforurensning. «Luftforurensning er nå verdens største enkeltstående miljømessige helsefare», sier Verdens helseorganisasjon.