Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  mai 2015

 VI BETRAKTER VERDEN

Fokus på Asia

Fokus på Asia

Asia er den mest folkerike av verdensdelene. Over en tredjedel av jordens innbyggere bor i Kina og India. Hvilke utfordringer står de asiatiske landene overfor når det gjelder å beskytte sine innbyggere?

Undervisning som beskytter barn

Ifølge kinesiske fagfolk innen jus er det større risiko for at barn skal bli utsatt for overgrep, hvis foreldrene ikke begynner å lære dem om sex mens de er små. Påtalemyndigheten i Kina behandlet nylig rundt 8000 anklager om seksuelle overgrep mot barn som hadde skjedd i løpet av en fireårsperiode. Barn «er sårbare og blir lett et offer», sier en jusprofessor ved et universitet i Beijing. «Undervisning er nøkkelen til å forhindre seksuelle overgrep

HVA BIBELEN SIER: Kloke foreldre lærer barna sine hvordan de skal beskytte seg mot «den mann som taler fordervede ting». – Ordspråkene 2:1, 10–12.

Dødelighet etter tyfoner

Ifølge en studie er det gjennomsnittlig 15 ganger flere jentebabyer på Filippinene som dør i løpet av året etter en tyfon, enn det er mennesker som blir rapportert drept av selve stormen. Mulige årsaker til dette kan være arbeidsløshet etter en storm, gjenoppbyggingskostnader og hvordan ressursene, deriblant mat og helsehjelp, blir fordelt mellom jenter og gutter.

HVA BIBELEN SIER: ‘Del ut ditt brød til den sultne, og la de nødstilte og hjemløse komme inn i ditt hus. Dersom du ser en som er naken, kle ham.’ – Jesaja 58:7.

Selvmord blant eldre i Sør-Korea

I 2011 ble mer enn en fjerdedel av alle selvmord i Sør-Korea begått av personer som var 65 år eller eldre. Noen forskere legger skylden på en holdningsendring når det gjelder eldreomsorg, og økonomiske faktorer – nesten 50 prosent av eldre sørkoreanere lever i relativ fattigdom. Færre enn halvparten av sørkoreanerne mener nå at barn skal ta seg av aldrende foreldre.

HVA BIBELEN SIER: «Ær din far og din mor.» – Efeserne 6:2.