Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Messias

Messias

Bibelen forutsa at Messias skulle komme til verden og utfri menneskene fra sykdom, lidelse og død. Er det Jesus Kristus som er Messias?

Hvordan skulle folk forstå hvem som var Messias?

Ifølge bibelske profetier skulle Messias, eller Kristus, først fylle én rolle og lang tid senere en annen rolle. * I den første rollen skulle han komme som menneske. For at man klart og tydelig skulle kunne forstå hvem som var Messias, forutsa bibelskribenter mange sider ved hans liv og virke. Faktisk var «det å vitne om Jesus» et hovedformål med profetiene i Bibelen. – Åpenbaringen 19:10.

Som menneske gjorde Jesus i liten målestokk det han skal gjøre i global målestokk som en mektig åndeskapning

HVA BIBELEN SIER

Messias skulle . . .

Jesus oppfylte alle disse profetiene og mange flere. I tillegg helbredet han syke og oppreiste døde, ikke bare for å gi ytterligere beviser for at han var Messias, men også for å gi oss et solid grunnlag for å tro på Bibelens løfter om at han skal gjøre det i global målestokk i framtiden. (Lukas 7:21–23; Åpenbaringen 21:3, 4) Etter sin oppstandelse satte Jesus seg ved Guds «høyre hånd» for å vente til den tiden kom da han skulle fullføre sin gjerning som Messias. – Salme 110:1–6.

«Når Kristus kommer, skal han vel ikke gjøre flere tegn enn denne mannen har gjort?» – Johannes 7:31.

 Hvordan skal Messias fullføre sin gjerning?

Jødene på Jesu tid ventet at Messias skulle frigjøre dem fra romernes styre og regjere over et gjenopprettet Israel. (Apostlenes gjerninger 1:6) Det var først senere at Jesu jødiske etterfølgere forstod at han skulle herske som Messias fra himmelen som en mektig åndeskapning med stor myndighet. – Matteus 28:18.

HVA BIBELEN SIER

I sin andre rolle skulle Messias . . .

Jesus oppfylte de profetiene som gjaldt hans første rolle som Messias. Han skal også oppfylle de profetiene som gjelder den andre rollen. Det er derfor forstandig å studere nøye det Bibelen sier om ham, for han sa: «Jeg er veien og sannheten og livet.» – Johannes 14:6.

«I hans dager skal den rettferdige spire, og det skal være fred i overflod, inntil månen ikke er mer. Og han skal ha undersåtter . . . til jordens ender.» – Salme 72:7, 8.

^ avsn. 5 Ordet «Messias» er av hebraisk opprinnelse. «Kristus» er et tilsvarende ord som kommer fra gresk. – Johannes 1:41.

^ avsn. 7 Den første henvisningen er til profetien, den andre til oppfyllelsen.