Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Januar 2015

 VI BETRAKTER VERDEN

Fokus på religion

Fokus på religion

Religion skulle egentlig ha en forenende virkning. Men altfor ofte har religion vært årsak til konflikter og mistillit.

Verden

Mer enn tre fjerdedeler av verdens befolkning bor i land der religion er underlagt betydelige restriksjoner, enten som følge av den offisielle politikken, eller som følge av en fiendtlig holdning i samfunnet. I løpet av en femårsperiode har antall land hvor religiøse minoriteter har vært utsatt for overgrep, økt til nesten det dobbelte.

NOE Å TENKE OVER: Av hvilke grunner er noen negative til religion? – Matteus 23:27, 28; Johannes 15:19.

Storbritannia

Tidligere statsminister Tony Blair skriver i avisen The Observer at flere av den senere tids terrorhandlinger er en følge av «misbruk av religion». Han skriver videre: «Det er mindre sannsynlig at de slagene som vil bli utkjempet i dette århundre, kommer til å skyldes ekstrem politisk ideologi – som i det 20. århundre – men de kan lett komme til å bli utkjempet på grunn av kulturelle eller religiøse motsetninger.»

NOE Å TENKE OVER: Hvorfor er religion så ofte årsak til splittelse? – Markus 7:6–8.

Australia

Ifølge det statistiske sentralbyrået i Australia er det én av fem australiere som ikke har noen religiøs tilknytning. Og «det å ha religiøs tilknytning er ikke det samme som å delta aktivt i religiøs virksomhet», heter det i rapporten. Bare 15 prosent av de mennene og 22 prosent av de kvinnene som har religiøs tilhørighet, oppgir at de er aktive i en religiøs gruppe.

NOE Å TENKE OVER: Hvilke negative trekk finner vi i mye av vår tids organiserte religion? – Matteus 7:15–20.

Lær mer

VAKTTÅRNET

Finnes det noe religionssamfunn du kan stole på?

Er du blitt skuffet over religion? I så fall synes du kanskje det er vanskelig å stole på noe religionssamfunn. Hvordan kan det være til hjelp for deg å studere Bibelen?

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor er Jehovas vitner politisk nøytrale?

Utgjør de en trussel mot landets sikkerhet?