Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Renhet

Renhet

Betyr det noe for Gud om vi holder oss rene?

«La oss rense oss for enhver besmittelse av kjød og ånd.» – 2. Korinter 7:1.

HVA BIBELEN SIER

Vår Skaper elsker oss og vil at vi skal ha god helse og leve et langt og rikt liv. Gud sier: «Måtte ditt hjerte følge mine bud, for en lang rekke dager og leveår og fred skal bli gitt deg.» (Ordspråkene 3:1, 2) Guds kjærlighet til menneskene kom til uttrykk i de budene han gav Israel, deriblant konkrete retningslinjer om hygiene og sanitærforhold. (5. Mosebok 23:12–14) Når israelittene fulgte disse fornuftige normene, hadde de bedre helse og ble beskyttet mot sykdommer som hjemsøkte andre nasjoner, for eksempel Egypt, som ikke hadde en slik høyt utviklet lovsamling. – 5. Mosebok 7:12, 15.

Også i dag er det slik at mennesker som ‘renser seg for enhver besmittelse av kjød’ – noe som innbefatter slike urene vaner som røyking, alkoholmisbruk og narkotikamisbruk – har mindre risiko for å få fysiske og psykiske lidelser eller for å lide en for tidlig død. Og siden vi vanligvis ikke lever isolert, vil det at vi følger Guds normer for renhet, også være et uttrykk for omtanke for andre. – Markus 12:30, 31.

 Er Gud opptatt av moralsk og åndelig renhet?

«Så død da deres lemmer . . . med hensyn til utukt, urenhet, seksuell lyst, skadelig begjær og griskhet, som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede.» – Kolosserne 3:5, 6.

HVA BIBELEN SIER

Som nevnt oppmuntrer Bibelen oss til å «rense oss for enhver besmittelse av kjød og ånd». På Jesu tid var det mange, deriblant jødenes religiøse ledere, som gikk til ytterligheter når det gjaldt fysisk renhet, men som ikke brydde seg om moralske og åndelige normer. (Markus 7:1–5) For å sette tingene i det rette perspektiv sa Jesus: «Ikke noe som kommer inn i et menneske utenfra, kan besmitte ham, siden det . . . kommer inn i . . . innvollene og går ut i kloakken.» Videre sa han: «Det som går ut av et menneske, er det som besmitter et menneske; for innenfra, fra menneskenes hjerte, utgår skadelige resonnementer: utukt, tyverier, mord, ekteskapsbrudd, begjærlighet, onde gjerninger, svik, løsaktig oppførsel, et misunnelig øye, . . . ufornuft. Alle disse onde ting . . . besmitter et menneske.» – Markus 7:18–23.

Ifølge Jesus er mennesker som er overdrevent opptatt av personlig hygiene, men som samtidig ikke bryr seg om Guds moralske og åndelige normer, lik begre som er rene utvendig, men skitne inni. – Matteus 23:25, 26.

Er Bibelens normer rimelige?

«Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulle.» – 1. Johannes 5:3.

HVA BIBELEN SIER

I Mika 6:8 leser vi: «Hva krever Jehova til gjengjeld av deg annet enn at du skal øve rett og elske godhet og vandre beskjedent med din Gud?» Er ikke det et svært rimelig krav? Vår Skaper, Jehova Gud, vil dessuten at vi skal være lydige mot ham av kjærlighet. Når vi er det, vil vi erfare stor glede. (Salme 40:8) Og når vi feiler, kan vi finne trøst i at Gud er barmhjertig. «Som en far viser barmhjertighet mot sine sønner, har Jehova vist barmhjertighet mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er formet, han kommer i hu at vi er støv», at vi er svake og ufullkomne. – Salme 103:13, 14.

Som en oppsummering kan vi si at Guds normer for fysisk, moralsk og åndelig renhet gjenspeiler hans godhet og kjærlighet til oss. Det at vi villig følger disse normene, viser at vi er fornuftige, og at vi elsker Gud.