Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | HVA ER EKTE SUKSESS?

Hvordan oppnå ekte suksess

Hvordan oppnå ekte suksess

Bibelen hjelper oss til å ha et rett syn på suksess. Den lærer ikke at det bare er noen få utvalgte som kan oppnå suksess. På den annen side lærer den heller ikke, som det ofte er blitt sagt, at hvis man bare følger drømmene sine, vil alle ens ønsker bli oppfylt. Denne oppfatningen – som mange barn får inn med morsmelken – vil høyst sannsynlig føre til skuffelse.

Faktum er at ekte suksess er oppnåelig for alle – men krever anstrengelser. Tenk over de følgende prinsippene.

 • HVA BIBELEN SIER:

  «Den som elsker sølv, blir ikke mett av sølv, og den som elsker rikdom, blir ikke mett av inntekt.» – Forkynneren 5:10.

  HVA DET BETYR. En materialistisk livsstil er ingen garanti for at man vil bli tilfreds, snarere tvert imot. «De som først og fremst er motivert av penger, løper mye større risiko for å bli bekymret og deprimert enn dem som verdsetter sterke relasjoner til andre», skriver Jean M. Twenge i sin bok Generation Me. Hun tilføyer: «Forskningen viser konsekvent at lykke ikke kan kjøpes for penger – etter at man har kommet opp på et eksistensminimum, har inntekten liten sammenheng med hvor tilfreds man er med livet.»

  HVA DU KAN GJØRE. Sett deg mål som vil gi deg mer enn rikdom og eiendeler. «Vokt dere for all slags begjærlighet», sa Jesus, «for selv om noen har overflod, kommer ikke hans liv av de ting han eier.» – Lukas 12:15.

 •  HVA BIBELEN SIER:

  «Stolthet går forut for fall, og en hovmodig ånd forut for snubling.» – Ordspråkene 16:18.

  HVA DET BETYR. Det å ha for store ambisjoner og for høye tanker om seg selv vil ikke hjelpe en til å oppnå ekte suksess. I boken Good to Great står det at bedriftsledere som har vært framgangsrike over lengre tid, «viser en beundringsverdig beskjedenhet og holder en lav profil. To tredjedeler av de bedriftslederne de ble sammenlignet med, hadde på den annen side et enormt ego som bidrog til at det gikk nedover med bedriften, eller at den aldri oppnådde mer enn middelmådige resultater». Hva kan vi lære av dette? Det at man har for høye tanker om seg selv, vil høyst sannsynlig føre til fiasko snarere enn til suksess.

  HVA DU KAN GJØRE. Gå inn for å være beskjeden i stedet for å trakte etter prestisje. Bibelen sier: «Hvis noen mener han er noe, når han ingenting er, bedrar han sitt eget sinn.» – Galaterne 6:3.

 •  HVA BIBELEN SIER:

  «Det finnes ikke noe bedre for et menneske enn å . . . se det som er godt, på grunn av sitt harde arbeid.» – Forkynneren 2:24.

  HVA DET BETYR. Hvis du framelsker en god arbeidsmoral, vil du sannsynligvis like arbeidet ditt bedre. Madeline Levine skriver i sin bok Teach Your Children Well: «Følelsen av å lykkes med noe henger til dels sammen med å være flink til det, og det at man er flink til noe, har stort sett med anstrengelser og utholdenhet å gjøre.» Det innebærer også at man må være i stand til å takle et og annet tilbakeslag.

  HVA DU KAN GJØRE. Arbeid hardt for å bli dyktig, og ikke gi opp når du støter på hindringer. Hvis du har barn, så gi dem mulighet til å arbeide seg gjennom problemene, samtidig som du tar hensyn til deres alder og evner. Ikke vær for snar til å gripe inn og ordne alle problemene for dem. Barn som lærer seg å ikke gi opp så fort, oppnår ekte tilfredshet og får erfaring som kommer vel med når de blir voksne.

 • HVA BIBELEN SIER:

  «En levende hund er bedre stilt enn en død løve.» – Forkynneren 9:4.

  HVA DET BETYR. Hvis du har en jobb, bør den være en del av livet ditt – men ikke hele livet. Hvor vellykket vil du egentlig føle deg hvis du gjør det veldig bra innen faget ditt, mens det går ut over helsen eller fører til at du mister familiens respekt? En som virkelig er vellykket, er en som går inn for å bevare likevekten mellom arbeid, helse og familieliv.

  HVA DU KAN GJØRE. Ta vare på deg selv. Sørg for å få nok søvn og hvile. Man har lite igjen for å bli arbeidsnarkoman og ofre alt – helse, familie og vennskap – for falsk suksess.

 • HVA BIBELEN SIER:

  «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov.» – Matteus 5:3.

  HVA DET BETYR. Det er viktig å studere Bibelen og følge dens prinsipper hvis man ønsker å oppnå ekte suksess. Millioner av Jehovas vitner har erfart at når de har satt åndelige ting på førsteplassen i livet, har de hatt færre bekymringer for materielle ting. – Matteus 6:31–33.

  HVA DU KAN GJØRE. Finn ut hvordan Bibelen kan hjelpe deg til å oppnå ekte suksess. Du kan få flere opplysninger ved å kontakte Jehovas vitner der du bor, eller ved å besøke vårt nettsted, www.jw.org