Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

Verden

Vold mot kvinner har blitt et «globalt offentlig helseproblem av epidemiske dimensjoner», ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). «Rundt 35 prosent av alle kvinner vil bli utsatt for vold fra enten partneren eller en annen», sier WHO. «Partnervold er vanligst . . . og rammer 30 prosent av alle kvinner i verden.»

Storbritannia

I en undersøkelse som omfattet 64 303 personer, mente 79 prosent at «religion er årsak til mye elendighet og mange konflikter i verden i dag». Og i en folketelling i 2011 i England og Wales oppgav bare 59 prosent at de var kristne. Dette var en nedgang fra 72 prosent i 2001. Prosentandelen av personer som oppgav at de ikke hadde noen religiøs tilknytning, gikk opp fra 15 til 25.

Kina

Nyhetsmedier melder om en ny lov som krever at voksne barn ikke bare skal besøke sine aldrende foreldre ofte, men også skal dekke deres «følelsesmessige behov». Loven «fastsetter ingen straff» for dem som ikke gjør det den krever.

Europa

Kriminelle gjenger driver nå med forfalskning av slike vanlige forbruksvarer som kosmetikk, vaskemidler og til og med matvarer. «Omtrent hver eneste ingrediens som har bare en viss økonomisk verdi, kan bli forfalsket», sier lederen for et konsulentfirma som gir råd om mattrygghet. En ekspert anslår at ti prosent av de matvarene som kjøpes i industrilandene, er forfalsket.