Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Bønn

Bønn

Er det noen som hører bønnene våre?

«Du som hører bønner, ja, til deg skal mennesker . . . komme.» – Salme 65:2.

HVA FOLK SIER

Det har vært sagt at det virker som om bønner «ikke når lenger enn til taket». Spesielt mennesker som har det vondt og vanskelig, har lett for å tvile på at bønnene deres blir hørt.

HVA BIBELEN SIER

«Jehovas [Guds] øyne hviler på de rettferdige, og hans ører er vendt til deres påkallelse; men Jehovas ansikt er imot dem som gjør onde ting», sier Bibelen. (1. Peter 3:12) Det er tydelig at Gud hører bønner. Og han er spesielt innstilt på å høre bønnene fra dem som holder hans bud. Et annet skriftsted sier om Guds villighet til å høre oss når vi ber: «Dette er den tillit vi har til ham, at uansett hva det er vi ber om i samsvar med hans vilje, så hører han oss.» (1. Johannes 5:14) De som ber oppriktig, må derfor forstå hva slags bønner som vil være i harmoni med Guds vilje.

 Hvordan bør vi be?

«Når dere ber, si da ikke det samme om og om igjen.» – Matteus 6:7.

HVA FOLK SIER

Tilhengere av slike religiøse retninger som buddhismen, hinduismen, islam og katolisismen har lært at de må resitere og holde telling med bønnene sine ved hjelp av en bønnekrans.

HVA BIBELEN SIER

Bønner bør komme fra hjertet og være oppriktige. De bør ikke være utenatlærte og gjentas mekanisk. Bibelen sier: «Når dere ber, si da ikke det samme om og om igjen, slik som folk av nasjonene gjør, for de tror at de vil bli bønnhørt fordi de bruker mange ord. Gjør dere derfor ikke lik dem, for Gud, deres Far, vet hva dere trenger, allerede før dere ber ham.» – Matteus 6:7, 8.

HVORFOR DET BETYR NOE

Når noen framsier bønner på en måte som Gud ikke godkjenner, kan dette være bortkastet tid og kanskje noe som krenker Gud. Bibelen sier at bønner som blir bedt av noen som ikke vil rette seg etter Guds vilje, er «en vederstyggelighet» for ham. – Ordspråkene 28:9.

Hvem bør vi be til?

«Søk Jehova [Gud] mens han er å finne. Rop til ham mens han viser seg å være nær.» – Jesaja 55:6.

HVA FOLK SIER

Noen ber til engler. Andre ber til Maria eller til slike helgener som Antonius fra Padova, som sies å ta seg av «både åndelige og verdslige behov», og Judas (Taddeus), som regnes som skytshelgen for mennesker i «desperate situasjoner». Mange ber til helgener og engler i håp om at de skal gå i forbønn for dem hos Gud.

HVA BIBELEN SIER

De som ønsker å tilbe Gud på rette måte, må be til «vår Far i himlene». (Matteus 6:9) Bibelen gir oss denne oppfordringen: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres anmodninger bli gjort kjent for Gud ved bønn og påkallelse sammen med takksigelse.» – Filipperne 4:6.