Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  August 2014

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

Verden

«Hvert år dør nesten tre millioner spedbarn i løpet av den første levemåneden, og de fleste dør av årsaker som kunne ha vært unngått. Mer enn en tredjedel av disse barna dør den dagen de blir født.» – Internasjonale Redd Barna.

Storbritannia

I 2011 var det ifølge en engelsk etat for folkehelse 15 bydeler i London der tallet på dødsfall steg som følge av luftforurensning. Diesel er blitt markedsført som miljøvennlig fordi diesel er mer drivstoffeffektiv og avgir mindre karbondioksid. Men paradoksalt nok kommer 91 prosent av luftforurensningen i disse områdene fra dieselkjøretøyer.

Russland

Ifølge en undersøkelse som ble foretatt av et russisk meningsmålingsinstitutt i 2013, sa omkring 52 prosent av alle russere som kalte seg ortodokse kristne, at de aldri hadde lest i Bibelen, og 28 prosent sa at de sjelden bad til Gud.

Afrika

Uklarhet om hvem som eier dyrkbar jord, hemmer jordbruksproduksjon og opprettholder fattigdom, framgår det av en rapport fra Verdensbanken. Halvparten av verdens ubrukte dyrkbare jord – omkring to millioner kvadratkilometer – finnes i Afrika, hvor jordbruksproduktiviteten sies å være en fjerdedel av det den kunne ha vært.

USA

En rekke skoler og universiteter bytter ut lærebøker med elektroniske lesebrett som har det som trengs av lesestoff, programvare, apper og annet. Men om dette vil lønne seg, er det delte meninger om.