Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  August 2014

 HVA BIBELEN SIER

Drømmer fra Gud

Drømmer fra Gud

Har Gud gjort bruk av drømmer for å kommunisere med mennesker?

«Daniel [hadde] en drøm . . . mens han lå på sin seng. På det tidspunktet skrev han ned drømmen. Han gav en fullstendig beretning om det hele.» – Daniel 7:1.

HVA BIBELEN SIER

Gud har overbrakt viktige budskaper til mennesker på forskjellige måter. I bibelsk tid gjorde han fra tid til annen bruk av drømmer. Dette var ikke dagligdagse, uklare og ulogiske drømmer. Drømmene fra Gud var levende og sammenhengende, og de hadde et klart budskap. I en drøm så Guds profet Daniel for eksempel en rekke villdyr som symboliserer politiske verdensmakter fra Babylon og fram til vår tid. (Daniel 7:1–3, 17) Ved hjelp av en drøm sa Gud til Josef fra Nasaret, Jesu adoptivfar, at han skulle flykte til Egypt sammen med kone og barn. Som følge av dette ble Jesus reddet fra å bli drept av den onde kong Herodes. Da Herodes døde, sørget Gud for at Josef fikk vite dette ved hjelp av en drøm, og gav ham samtidig beskjed om å dra tilbake til hjemlandet sammen med familien. – Matteus 2:13–15, 19–23.

 Gjør Gud bruk av drømmer for å kommunisere med oss i vår tid?

«Gå ikke ut over det som står skrevet.» – 1. Korinter 4:6.

HVA BIBELEN SIER

De drømmene som er nedskrevet i Bibelen, utgjør en del av Guds skrevne åpenbaring til menneskeheten. Om denne åpenbaringen sies det i 2. Timoteus 3:16, 17: «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til å bringe ting i rette skikk, til opptuktelse i rettferdighet, for at gudsmennesket kan være fullt dugelig, fullstendig utrustet til all god gjerning.»

Bibelen gjør oss «fullstendig utrustet» i og med at den åpenbarer alt vi trenger å vite om Gud, hans egenskaper, hans moralnormer og vår plass i hans hensikt med jorden. Gud gjør derfor ikke lenger bruk av drømmer for å overbringe budskaper til mennesker. Hvis vi ønsker å lære om framtiden og om hva Gud venter av oss, trenger vi ikke å ‘gå ut over det som står skrevet’, det vil si skrevet i Bibelen. Praktisk talt alle mennesker har dessuten tilgang til denne boken og kan studere de mange åpenbaringene fra Gud som den inneholder, deriblant drømmer.

Hvordan kan du vite at de drømmene og synene som er nedskrevet i Bibelen, er pålitelige?

«Mennesker talte ord fra Gud mens de ble drevet av hellig ånd.» – 2. Peter 1:21, fotnote.

HVA BIBELEN SIER

Mange av de drømmene og synene som er nedskrevet i Bibelen, var profetiske – de forutsa framtidige hendelser. Ved at bibelskribentene skrev ned disse profetiene, gjorde de det mulig å etterprøve både deres og Bibelens troverdighet. Viste det seg at det de hadde skrevet, var nøyaktig? Tenk over et eksempel: det synet som vi kan lese om i Daniel 8:1–7, og som er nedskrevet i den siste tiden for det babylonske verdensriket.

Denne profetien handlet om en vær og om en geitebukk som kastet væren over ende og tråkket den ned. Daniel trengte ikke å gjette hva synet skulle bety. En engel fra Gud fortalte: «Væren . . . som hadde de to hornene, står for kongene av Media og Persia. Og den lodne bukken står for kongen av Hellas.» (Daniel 8:20, 21) Historien bekrefter at Medo-Persia etterfulgte Babylon som verdensmakt. Omkring 200 år senere falt Medo-Persia for Aleksander den store av Hellas. En slik imponerende nøyaktighet kjennetegner Bibelens profetier, deriblant profetiske drømmer. Dette fakta alene gjør Bibelen forskjellig fra alle andre hellige bøker og viser at vi kan stole på den.