Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Juni 2014

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

Kina

De ni første månedene i 2013 økte skilsmisseraten i Beijing med hele 41 prosent sammenlignet med den samme perioden i 2012. Man mener at denne plutselige økningen kan skyldes at ektepar prøver å unngå en nylig innført gevinstskatt på 20 prosent ved salg av bolig. Et skilt par som selger en bolig nummer 2, kan unngå denne skatten på visse betingelser.

Verden

FN anbefaler at flere bør spise insekter som et ledd i kampen mot underernæring. Spiselige insekter har høy næringsverdi og omdanner effektivt det de selv spiser, til noe spiselig og er derfor «et lovende alternativ til den tradisjonelle kjøttproduksjonen», heter det i en rapport. «Men i noen samfunn har folk en viss avsky for å spise [insekter].»

Canada

Fertilitetsklinikker sliter med et juridisk og moralsk dilemma: Hva skal de gjøre med nedfryste menneskeembryoer som man ikke lenger kan finne «eierne» til? Det meldes at bare én klinikk oppbevarer 1000 levedyktige embryoer som tilhører pasienter som har fått assistert befruktning, og som «i praksis er forsvunnet».

Irland

Fram til 2013 måtte katolikker som ville gifte seg i Irland, velge mellom en religiøs og en borgerlig seremoni. Men fra og med det året ble det også mulig å velge en seremoni som en humanistisk gruppe står for. Ifølge en nyhetsmelding fra Reuters «har den sterke pågangen fra dem som ønsker noe mer enn en borgerlig seremoni, men ikke vil ha en religiøs vielse, skapt sterk etterspørsel» etter den humanistiske seremonien.