Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HJELP FOR FAMILIEN | EKTESKAPET

Hvordan styre pengebruken

Hvordan styre pengebruken

UTFORDRINGEN

Et blikk på kontoutskriftene og regningene dine forteller deg at pengene dine forsvinner som sand som renner ut mellom fingrene dine. Du har bare vært gift en kort tid, og pengebruken er allerede ute av kontroll. Er det den du er gift med, som har skylden? Ikke vær for snar til å si det! Tenk som et team, og se på noen faktorer som kan være årsaken til at dere begge har kommet opp i denne situasjonen. *

HVORFOR DET SKJER

Tilpasning. Hvis du bodde hjemme hos foreldrene dine helt til du giftet deg, er kanskje det å betale regninger og dele på utgifter en ny opplevelse for deg. Det kan også være at du og ektefellen din har ulikt syn på penger. Den ene kan for eksempel være mer innstilt på å bruke penger, mens den andre er innstilt på å spare. Det tar tid å tilpasse seg og bli enige om hvordan man skal forholde seg til penger.

Gjeld er som ugress. Gjør man ikke noe med problemet, vil det bare vokse – og vokse

Utsettelse. Jim, som nå er en vellykket forretningsmann, innrømmer at da han var nygift, måtte han betale dyrt for sin manglende evne til å organisere. Han sier: «Fordi jeg utsatte det å betale regninger, endte det med at min kone og jeg måtte betale flere tusen dollar i tilleggsgebyrer. Til slutt hadde vi ikke penger!»

«Usynlige penger» – en felle. Det er lett å bruke for mye når man ikke ser at pengene forsvinner fra lommeboken. Det kan være tilfellet hvis du stort sett bruker kredittkort eller andre betalingskort, handler på nettet eller benytter elektroniske banktjenester. Det at det er lett å få lån, kan også føre til at nygifte bruker for mye penger.

Uansett hva som er årsaken, kan pengeproblemer tære på ekteskapet. «De fleste ektepar sier at penger er et hovedproblem, uansett hvor mye de har», står det i boken Fighting for Your Marriage. «Konflikter dreier seg ofte om penger.»

 HVA DERE KAN GJØRE

Gå inn for å samarbeide. I stedet for å skylde på hverandre bør dere samarbeide som et team for å få pengebruken under kontroll. Start med å bestemme dere for at pengeproblemer ikke skal skape avstand mellom dere. – Bibelsk prinsipp: Efeserne 4:32.

Sett opp et budsjett. Skriv opp alle de utgiftene dere har i løpet av en måned, uansett hvor små de er. Det vil hjelpe dere til å se hva pengene blir brukt til, og til å finne ut om dere har noen unødvendige utgifter. «Dere må stanse blødningen», sier Jim, som er sitert tidligere. «Det sier man innen medisinen, og det samme prinsippet gjelder økonomi.»

Sett opp en liste over nødvendige utgifter, deriblant til mat, klær, husleie, bil og avdrag på lån. Fest en «prislapp» til hver kategori hvor dere anslår hvor mye den vil koste dere innenfor en gitt periode, kanskje en måned. – Bibelsk prinsipp: Lukas 14:28.

«Låntageren er tjener for den mann som låner ut.» – Ordspråkene 22:7

Sett av penger hver måned til bestemte utgifter (mat, husleie, drivstoff og så videre). Hold regnskap med – på papir eller elektronisk – hva dere bruker på hver utgiftspost. Hvis dere kommer opp på maksimumsbeløpet, bør dere enten slutte å bruke penger på den posten eller overføre penger fra en annen post.

Revurder synet på eiendeler. Lykke avhenger ikke av at man har det aller nyeste. Jesus sa jo: «Selv om noen har overflod, kommer ikke hans liv av de ting han eier.» (Lukas 12:15) De vanene du har når det gjelder pengeforbruk, avslører i mange tilfeller om du virkelig tror på dette. – Bibelsk prinsipp: 1. Timoteus 6:8.

Gjør justeringer. «I begynnelsen synes dere kanskje at dere har råd til å ha kabel-tv eller å gå ut og spise, men det kan gå hardt ut over økonomien i det lange løp», sier Aaron, som har vært gift i to år. «Vi måtte lære oss å si nei til visse ting for ikke å leve over evne.»

^ avsn. 4 Selv om denne artikkelen er skrevet til nygifte, gjelder de prinsippene som blir drøftet, alle som er gift.